60درصد دیه کامل چه قدر می شود و سهم هر یک از وراث؟

2.38K نمایشدیه

دادگاه رای به 60% دیه کامل داده میخواستم بدونم سهم دیه برای پدر و مادر و فرزند دختر و همسر متوفی چقدر می شود

0

سلام میزان دیه ۱،۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. میزان دیه بر اساس سهم هر یک توسط شعبه اجرای احکام محاسبه می شود. 

دکمه بازگشت به بالا