آیا از پدر و مادرم می توانم شکایت کنم به دلیل آزارهای جسمی؟

2.99K نمایشمنوب و جرح

من دختری ۲۲ ساله هستم تا کنون مورد خشونت جسمی و روانی والدینم بودم ،یکبار با قاشق داغ زدن رو دستم ،یکبار سرم و محکم کوبیدن به دیوار تا دو روز حالت تهوع داشتم وخشونت جسمی خیلی هست و تا کنون بارها و بارها مورد خشونت روانی هم قرار گرفتم،اکنون یه دختر عصبی و افسرده از من ساختند بعد ۲۲ سال میخواهم از آن ها به مراجع قانونی شکایت کنم، آیا راهی هست که اینکارو بکنم؟قانون این اجازه رو به من میدهد؟آیا دادگاه اونها رو به عنوان متهم قبول میکند؟

0

بسمه تعالی : در قوانین ایران در رابطه با کودک آزاری میتوان تصورر نمود اما فرزند رشید رو قانونی در این رابطه نداریم . شما میتوانید مدعی مستقل شدن شوید و مستقلاد زندگی کنید . 

0

سلام درصورت ضرب و شتم شما می توانید از پدر و مادرتان شکایت کنید.ولی باید دلیل و مدرک داشته باشید مثلا گزارش کلانتری و استشهادیه شهود. اگر ضربات به قدری شدید باشد که منجر به کبودیو آسیب و وارد شدن ضربه به قسمتی از بدن باشدد با شکایت شما قاضی به پزشک قانونی شما را می فرستد در صورت اثبات این قضیه برای پدر و مادر دیه و مجازات در نظر می گیرد. 

دکمه بازگشت به بالا