در صورتی که پدربزرگم زودتر از پدرم فوت کرده باشد من می توانم بابت سهم الارث پدرم اقدام کنم؟

1.82K نمایشارث

سلام پدر من به خاطر اختلاف با پدر و مادرش با اونها و خواهرها و برادرش قطع رابطه کرده بود به طوری که سال 93 پدربزرگم فوت کرد به پدرم و ما خبر فوتش را اطلاع ندادند. سال 95 مادرم از پدرم جدا شد و مهریه اش را پدرم نداشت که پرداخت کند و سال 96 پدرم اقدام به خودکشی کرد ما شماره شوهر عمه ام را از وسایل پدرم پیدا کردیم و بعد از دفنش با او تماس گرفتیم عمه بزرگم با شوهرش و عموم به منزل ما آمدند و از آن تاریخ ادعا میکنند که پدربزرگم آپارتمان واقع در میدان رسالت و سهم پدربزرگم از قطعه زمینی در تفرش که با خواهر و برادرش به او ارث رسیده و باز هم ادعا میکنند که این قطعه زمین تفکیک نشده را به نام مادربزرگم کرده! (یعنی سهم پدربزرگم از زمین در تفرش). حالا من و مادرم در شرایط سخت اقتصادی که مستاجر هستیم و پدرم چیزی برام نگذاشت و من هم بیکار هستم زندگی میکنیم و عمه ها و عموم ادعا میکنند که بعد از دو سال هنوز خبر فوت پدرم را به مادربزرگم نگفته اند اما من فکر میکنم این ادعا را میگویند تا من دنبال سهم ارث پدریم نروم.
حالا سوال من این است که اگر آپارتمان به نام پدربزرگم باشد با توجه به این که پدربزرگم دو سال زودتر از پدرم فوت کرده آیا من سهم پدریم را میتوانم از طریق قانونی ادعا کرده و بگیرم؟
درباره مهریه مادرم که قبل از طلاق اجرا گذاشته چطور؟ آیا مهریه اش را میتواند به عنوان بدهی متوفی به وراث به ارث میرسد از مادربزرگم طلب کند؟ چون من و مادربزرگم در گواهی انحصار وراثت به عنوان وراث پدرم ناممان ثبت شده است؟

0

سلام درصورتی که هنوز اموال به نام پدربزرگتان باشد پدر شما به عنوان یکی از وراث سهم می برد و شما به عنوان وارث پدرتان برای مطالبه سهم الارث وی می توانید اقدام کنید. مهریه مادرتان هم از سهم الارث که به پدرتان می رسد می توانید مطالبه کنید. 

دکمه بازگشت به بالا