مورد تجاوز قرار گرفتم آیا بدون شکایت می توانم به پزشک قانونی مراجعه کنم؟

1.88K نمایشرابطه نامشروع

دچار تجاوز جنسی شدم و بخاطر مشکلات خانوادگی قصد شکایت ندارم. میخواستم ببینم فقط برای ترساندن متجاوز میتوانم توسط پزشکی قانونی معاینه شوم تا مدرک داشته باشم؟

0

سلام برای اینکه شما به پزشک قانونی برای معاینه بروید باید شکایتی را مطرح کنید. تا مرجع قضائی به سبب آن شکایت شما را به پزشک قانونی بفرستد. 

دکمه بازگشت به بالا