فرزندانم هزینه زندگی با همسرم بوده الان دخترم با ما زندگی کند می توانم نفقه وی را از مادرشان مطالبه کنم؟

206 نمایشنفقه
0 دیدگاه

سلام خسته نباشید من فرزندامو دادم به مادرشون یعنی همچیو دادم به همون اختیار کامل و خرج و مخارجشونم با همونه بعد الان یکی از دخترام که 10 سالشه اومده پیش من و آیا من میتونم خرج تحصیل دخترمو ازش بگیرم ؟

سلام پرداخت نفقه بر عهده پدر می باشد ایشان می تواند پرداخت هزینه ها را قبول نکند.( چون قانونا بر عهده شما است)