بیمه

بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی به چه صورت است ؟

مشمولین بیمه  تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی

بیمه تامین اجتماعی شاغلین : دراجرای بند «۵» ماده «٧» قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ٢٢ /٢ /٨٩ مجلس شورای اسلامی و ماده «٩» دستورالعمل اجرائی مربوطه مصوب ٢٣ /٨ /٨٩  ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شاغلین کسب و کار خانگی اعم از مستقل، پشتیبان و افراد تحت پوشش در صورتی که مشمول مقررات خاص دیگری قرار نداشته باشند از تاریخ ٢٣ /١ /١٣٩٠ طی بخشنامه ۶۶٩ امور فنی بیمه شدگان مشمـول مقـررات بیمه صـاحبان حـرفف و مشاغل آزاد قـرار گرفته اند.

توجه

به استناد ماده «٢» قانـون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و بند «١»  از ماده «٢» دستورالعمل اجرائی مربوطه صرفاً عضو یا اعضاء خانواده که حائز شرایط مقرر در قانون و آئین نامه مزبور می باشند ودر فضای مسکونی به کسب و کارخانگی اشتغال به کار دارند مشمول این بخشنامه بوده و افراد غیرعضو خانـواده ازشمول مقـررات مـورد  اشاره خـارج می باشند. همچنین مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر ازشمول ضوابط مورد نظرر  خارج بوده و تابع قوانین ومقررات مربوط به صندوق یاد شده خواهند بود.

مرجع معرف شاغلین کسب و کار خانگی برای بهره مندی ار بیمه تامین اجتماعی

معـرفی شاغلین کسب و کار خانگی توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه صورت می پذیرد.

شرایط سنی بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی

حداکثر سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد بیمه برای مردان و زنان به ترتیب ۵٠ و ۴۵ سال است که درغیر این صورت متقاضی می بایست ٢ برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی  باشد.

به عنوان مثال چنانچه مردی در تاریخ ارائه تقاضا ۵٢ سال سن داشته باشد، می بایست ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان را دار باشد.

بدیهی است افرادی که سن آنان در هنگام ارائه تقاضا کمتر از سنین مذکور باشد، درخواست آنان در صورت احراز سایر شرایط مقرر قابل قبول خواهد بود.

بیمه تامین اجتماعی شاغلین

نرخ پرداخت حق بیمه و حمایتهای بیمه ای برای کسب و کارهای خانگی

متقاضی می تـواند با انتخاب یکی از نــرخ های زیــر از حمایتهای بیمه ای مربوطه بهره مند شود:

  • نرخ ١۴% ( ١٢% سهم بیمه شده + ٢% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی
  • نرخ ١۶% ( ١۴% سهم بیمه شده + ٢% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی
  • نرخ ٢٠% ( ١٨% سهم بیمه شده + ٢ % سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشاغل خانگی

چنانچه شاغلین کسب وکارخانگی سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشند، می­ توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثردستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نمایند.

در صورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت ٣۶٠ روز و یا بیشتر نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین ٣۶٠ روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، ملاک عمل قرار  می گیرد.

خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کارهای خانگی

بر اساس تبصره ٢ ماده ٩ دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی برخورداری از خدمات درمانی شاغلین کسب و کار خانگی در قالب بیمه پایه ایرانیان خواهد بود و بر طبق ضوابط مذکور معاونت برنامه ریزی  و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعـی مکلف است اعتبار مـورد نیـاز بیمه درمان مشمـولین را در بـودجه سنـواتی کل کشور پیش بینی و نسبت به پرداخت آن به صندوق بیمه گر اقدام نماید.

بدین ترتیب مشمولین واجد شرایط با برخورداری از معافیت در پرداخت حق بیمه سهم درمان، می توانند از خدمات درمانی بیمه همگانی کشور بهره مند شوند.

بیمه تامین اجتماعی شاغلین

توجه

درصورتی که افراد معرفی شده با پرداخت حق سرانه درمان مقرر متقاضی بهره مندی از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باشند، ارائـه حمایت درمانی به آنان همانند سایر بیمه شدگان

صاحبان حرف و مشاغل آزد میسر خواهد بود در این صورت مشمولین می توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب برای خود و هریک از افـراد تحت تکفل قانونـی، با دریافت دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی ، درمانــی و داروئــی طــرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند.

میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می شود، برای خدمات پزشکی سرپائی ٣٠ % و برای خدمات درمانی بستری ١٠% می باشد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۸ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا