بیمه

​آیین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

شماره مصوبه ک۴۳۳۶۶ت/۲۵۸۹۵۲ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۱۶

شماره روزنامه رسمی ۱۹۲۰۷  مورخه۱۳۸۹/۱۱/۱۸

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره 88/۲۰۷۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۲۷) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب ۱۳۸۷ – و با رعایت تصویب نامه شماره هـ۴۵۲ت/۲۴۶۹۹۰  مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱: در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب ۱۳۸۷.
ب – بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ – بیمه گر : هر یک از شرکت های بیمه دولتی و غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را دارا می باشند.
ت – عملیات بیمه ای : عملیات بیمه ای رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع قانون.

ماده ۲: بیمه گر موظف است ضمن نگهداری جداگانه ریز عملیات بیمه ای خود، بیست درصد از سود آن را مطابق جدول ماده (۲) این آیین نامه محاسبه و هر سه ماه یک بار برابر صورت های مالی مصوب سال قبل به صورت علی الحساب به حساب خاصی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود، واریز نماید.

تبصره ۱بیمه گر مکلف است وجوه مربوط به بعد از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ (زمان لازم الاجرا شدن قانون) تا پایان سال ۱۳۸۸ را به صورت یکجا و بر اساس صورت های مالی مصوب سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به حساب مربوط واریز نماید.

 

تبصره ۲مبالغ موضوع این ماده مربوط به سه ماهه اول هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه همان سال بر اساس صورت های مالی مصوب مجامع عمومی بیمه گر یا صورت های مالی مصوب مجامع عمومی بیمه گر یا صورت های مالی ارائه شده به بازرس قانونی باید محاسبه و پرداخت شود.

ماده ۳: سود عملیات بیمه ای مطابق جدول زیر محاسبه می شود:

عنوان

مبلغ

حق بیمه صادره + قبولی اتکایی (شخص ثالث)

**

خسارت دریافتی اتکایی و خسارت بازیافتی (شخص ثالث)

**

کارمزد شبکه فروش و کارمزد منافع اتکایی دریافتی (شخص ثالث)

**

سود حاصل ازسرمایه گذاری در رشته شخص ثالث

**

جمع درآمدهای رشته شخص ثالث

**

حق بیمه واگذاری اتکایی (شخص ثالث)

**

خسارت پرداختی = هزینه کارشناسی خسارت (شخص ثالث)

**

کارمزد و هزینه صدور پرداختی به شبکه فروش (شخص ثالث)

**

پرداختی بابت سهم صندوق تامین خسارت های بدنی

**

سهم هزینه های اداری و عمومی رشته شخص ثالث

**

سایر هزینه های قانونی

**

جمع هزینه های رشته شخص ثالث

**

سود (زیان) رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخایر فنی

**

کسر (اضافه) می شود: افزایش (کاهش) ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث

**

سود (زیان) عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث

**

 

تبصره ۱جدول فوق به ضمیمه صورت های مالی بیمه گر، به مجامع عمومی مربوط ارائه می شود.

 

تبصره ۲سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی در رشته شخص ثالث بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد. سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی رشته های غیر زندگی ضرب در متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته شخص ثالث تقسیم بر متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته های غیر زندگی.

 

تبصره ۳ سهم رشته شخص ثالث از هزینه های اداری و عمومی بیمه گر به نحو زیر محاسبه خواهد شد: کل هزینه های اداری و عمومی شرکت ضرب در مجموع خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی رشته شخص ثالث موضوع قانون تقسیم بر مجموع کل خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی کلیه رشته های بیمه.

 

تبصره ۴سایر هزینه های قانونی مندرج در جدول این ماده عبارت است از مواردی که بیمه گر در سایر قوانین تکلیف به پرداخت از محل بیمه شخص ثالث شده است که با رعایت مبانی قانونی مربوط محاسبه و اعمال خواهد شد.

 

ماده ۴: بیمه گر موظف است با رعایت ماده (۱) این آیین نامه ظرف یک ماه پس از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه، مبالغ قطعی موضوع ماده (۲۷) قانون را محاسبه و با بیمه مرکزی تسویه نماید.

ماده ۵: بیمه مرکزی موظف است میزان منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یک بار به وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

ماده ۶: در صورتی که مفاصا حساب مالیاتی بیمه گر در ارقام حاصل از محاسبات جدول موضوع ماده (۲) تغییری ایجاد نماید، مابه التفاوت آن در چارچوب مبالغ واریزی سال بعد قطعی خواهد شد.

ماده ۷: مبالغ واریزی توسط بیمه گر به حساب موضوع ماده (۱)، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در تعیین تعهدات مالیاتی بیمه گر مربوط، مبالغ واریزی را از درآمد مشمول مالیات سال عملکرد کسر نماید.

ماده ۶: بیمه مرکزی موظف است از طریق وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود از جمله موارد زیر هزینه نماید.

الف – فعالیت های آموزشی نظیر آموزش بنیادی کودکان و نوجوانان در مقاطع تحصیلی مختلف، آموزش عمومی کاربران راه و وسایل نقلیه، ساخت برنامه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی و برگزاری نشست های تخصصی برای هماهنگی و ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث و خسارات.
ب – فعالیت های مرتبط با تقویت امداد و نجات جاده ای، تامین تجهیزات مورد استفاده در پایگاه های اورژانس و امداد و نجات جاده ای، تامین تجهیزات مربوط به پاکسازی راه ها پس از رخداد تصادف و جلوگیری از تصادفات ثانویه.
پ – کمک به بهبود رعایت قوانین و مقررات راه و وسایل نقلیه نظیر ارتقای ایمنی عابران پیاده و موتورسیکلت سواران، رانندگان و وسایل نقلیه.

ماده ۹: بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و موظف است در صورت تخلف بیمه گر از اجرای مفاد این آیین نامه وفق ماده (۲۸) قانون با بیمه گر متخلف برخورد قانونی نماید.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۹به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا رحیمی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا