فیلم نقدوبررسی حقوقی چک - اکرم فرخ

در این ویدئو سعی شده تا در خصوص قوانین و مقررات چک توضیحات کلی و ساده بیان شود.

 

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۴
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟