کیفری

مجازات تهدیدکنندگان به قتل و قانون مربوط به آن

یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدیدکنندگان به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است.

محسن  طاهری جبلی در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می‌شود، اظهارکرد: در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است.

وی با بیان اینکه گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است، گفت: مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع است به این شکل که قانون‌گذار در موردی مستقیم فرد را تهدید به قتل یا عمل نامشروع می‌کند که این امر خود جرم محسوب می‌شود و در موردی دیگر گاهی اوقات فرد مبنای تهدیدکنندگان را ترساندن فرد می‌داند تا آن را واردار به اقدامی که خود می‌خواهد کند،

به طور مثال بگوید من اسنادی دارم که اگر کاری که مودر نظرم است را انجام ندهی، فرزندت را می‌دزدم یا تو را به قتلل می‌رسانم؛ درواقع در مورد اول هدف بر هم زدن امنیت ذهنی است و در مورد دوم ایجاد خطر و ترس در فرد است.

مجازات شلاق تا 74 ضربه برای تهدیدکنندگان به قتل

این وکیل دادگستری با تاکید بر ماده 669 بخش تعزیرات، قانون مجازات اسلامی افزود: طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تهدیدکنندگان

طاهری جبلی بیان کرد: تهدیدکنندگان به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است.

در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است. این حقوقدان با اشاره به افشای اسرار، اظهارکرد: اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.

وی با بیان اینکه قانون‌گزار هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است، گفت: تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

طاهری جبلی عنوان کرد: حتی در خصوص تهدیدکنندگان در ماده 235  قانون مجازات عمومی 1304 نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیزز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، اظهارکرد: طبق ماده 14 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339، هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند،

مرتکب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد وو وجه‌الضمانه مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو لت ضبط می شود والا به او وو  یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

تهدیدکنندگان

انتشار مطالب مشتمل بر تهدید ممنوع است

طاهری جبلی افزود: طبق بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای(743 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه کسی، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تهدید کند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

این حقوقدان اظهارکرد: ‌طبق ماده ٣١ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشایی اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

طاهری جبلی با اشاره به اینکه در هر جرم مشهودی فرد می‌تواند به ضابطان دادگستری (پلیس) و در غیر از ‌آن و در فوریت به دادسرا مراجعه کند، اظهارکرد: تهدید دارای سه عنصر و ارکان است ابتدا اینکه فرد چه میزان از این امر آسیب دیده است و فرد تهدید‌کننده چه مقدار قادر به عملی کردن آن تهدید است به طور مثال سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم اینکه فردی که تهدید می‌شود در چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است و عنصر سوم اینکه آیا آن کسی که تهدید می‌شود چه میزان امکان دفعع خطر را دارد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۷ رای

نوشته های مشابه

‫7 دیدگاه ها

  1. سلام پدر من مدام مادرمو به مرگ تهدید می کنه پدر من هشتاد سالشه و مادرم 66 مدام به من می گه از پله ها پرتش می کنه پایین و می کشمش مردم که قیافشو می بینن فکر می کنن خیلی مظلومه نمی دونن چه کارایی با خانوادش می کنه. من کمی می ترسم مبادا این کارو بکنه آدم پست و پلیدیه ازش بعید نیست حتی جرات نمی کنم برم سر کار مبادا بلایی سر مادرم بیاره تا کسی رو می بینه خودشو به مظلومیت می زنه من از نظر قانونی چه کاری می تونم بکنم آیا میشه از طریق قانون به خونه سالمندان فرستادش .مادر من چه گناهی کرده که باید یه عمر همچین فرعونی رو تحمل کنه و هیچ کسی ام به دادش نرسه . خواهش می کنم اگر از لحاظ قانونی راهی هست کمکم کنید دیگه از زندگی توی استرس و ناراحتی خسته شدم

  2. سلام. ۲۹سالمه .مجرد. پدرم اعتیاد داره و توی خونه هرروز دعوا و تهدید میکنه که میکشمتون. اونم خیلی بی دلیل. من دوباربخاطرشرایط بد خانوادم خودکشی ناموفق داشتم. من تصمیم دارم که از خانوادم جدا بشم و با خواهرم که متاهل هست زندگی کنم. اما داداشم و بابام مدام توی خونه نگهم میدارن و تهدیدم میکنن که اگر جای حرف زدی یا جدا شدی یاهرکاری کردی میکشیمت و به همه میگیم خودکشی کرده. من هیچ مدرکی ازشون ندارم. من نمیخوام بمیرم. میخوام مثل همه یه زندگی شرافتمندانه داشته باشم ۹ ساله که هیچ پولی به من نمیدن. ? همیشه بهم میگن توحق زندگی حق انتخاب نداری?.الان ۵ماهه نمیذارن هیچ جا برم چون خیلی میترسن ازشون شکایت کنم. منم میترسم به پلیس بگم چون داداشم و بابام بفهمن میکشنم واقعا.? هیچکس هیچکس هم به من هیچ کمکی نمیکنه.??

  3. سلام ..پدرم خداروشکر‌ سالم و زنده اس…از لحاظ مالی برادرم رو ساپورت کرده ولی باز میخواهد به کمک مالی شود..بنده چون فرزند اخر هستم به روی من فشار میاورد و تهدید به مرگ کرده که اموالی ک پدرم به نفع سند زده رو برگردانم ..تهدید به سم دادن اتش زدن ماشینم….کتک کاری.و…کرده
    حال بنده از لحاظ روحی ی شدت عصبی هستم و بعضا افکار عحیب و غریبی منو گرفتار میکنه که چنین و چنان کنم…برای این تهدیدات چند شاهد هم دارم

  4. برادرم متاسفانه پدرم را کتک میزند هرباز اعتراض میکنم میگوید شکایت کنی حرفی بزنی اسید روت میپاشم … حقوق بابام رو میخوره ولی کتکش میزنه… بابام الزایمر داره هر روز بدتر میشه خیلی از لحاظ روحی و جسمی اذیتش میکنه جدیدا هم با چاقو ب بابام که پیرمرد۸۰ ساله اس حمله میکنه نمیزندش ولی چاقو رو یه باره از کنار سرعتش رد میکنه … بابام پیره سرفه میکنه میگه نباید سرفه کنی چندشم میشه… باید جه کنم؟؟؟؟

  5. نوشته اید مجازاتش دوساله … خود داداشم میگه اگه حرفی بزنید بعد زندان میام با یه لیوان اسید ….‌

    قانون مون خیلی تو این مسئله ضعیفه واقعا کسی مثل من باید چه کنه شاهد باشه باباشو بزنن و نتونه کاری کنه باید واقعا چیکار کنم … من فیلم کتک زدنشو و حتی تهدیداشو دارم باید چه کنم این ادم سر به راه شه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان