کیفری

اجرای حکم بعد از صدور و شرایط صدور اجرائیه در دادگاه چه می باشد؟

اجرای حکم بعد از صدور به چه معناست؟ مراحل رسیدگی به اختلافی که میان دو طرف ایجاد می‌شود بسیار زیاد است اما فرض را براین بگیرید که بعد از کلی رفت و آمد در آخرین جلسه رسیدگی، رای به نفع شما صادر می‌شود، اگر فکر می‌کنید با صدور رای کار تمام می‌شود، حتما این مطلب را بخوانید.

به هر حال باید این را قبول کرد فردی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. قانون، راهکار این مساله را نیز پیش‌بینی کرده است که در ادامه با آن آشنا می‌شویم.

اجرای حکم بعد از صدور الزامی

حکمی که مراحل رسیدگی به دعوی مربوط به آن خاتمه یافته و نوعاً قابل اجراست، «لازم‌الاجرا» نامیده‌ می‌شود. این حکم است که باید آن را اجرا کرد. حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

 1. احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.
 2. احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.
 3. احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.

بعد از صدور رای

برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجرائیه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجرائیه صادر می‌شود.

اما سوال مهم این است که صدور اجرائیه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجرائیه کنیم؟ پاسخ این سوال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است:

«صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.

اجرای حکم بعد از صدور
اجرای حکم

شرایط اجرای حکم بعد از صدور

البته این را نیز باید بدانید که دادگاه برای این که دستور اجرا صادر کند، شرایطی را در نظر می‌گیرد. البته شرایط صدور اجرائیه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما فردی که می‌خواهد حکمی اجرا شود باید سه مرحله کلی را سپری کند تا به اجرائیه برسد این سه مرحله شامل موارد زیر می‌شود:

 • ابلاغ حکم
 • تقاضای صدور اجرائیه
 • و حکم قطعیت پیدا کند.

اختلافات شورایی

این‌هایی که گفتیم برای دادگاه‌ها بود. بد نیست بدانید که شرایط صدور اجرائیه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی متفاوت است.

مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است. شرایط صدور اجرائیه در این شرایط به این ترتیب است:

«کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای اجرای حکم بعد از صدور ، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را به تقاضانامه خود پیوست و به اجرای دادگاه تسلیم کند.»

اجرای حکم بعد از صدور
اجرای حکم

نقش مدیر دفتر دادگاه

بعد از اینکه درخواست اجرای حکم بعد از صدور را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط اجرای حکم بعد از صدور را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجرائیه را می‌دهد.

به این ترتیب اولین قدم که صدور اجرائیه باشد برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجرائیه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجرائیه تنظیم می‌کند.

برگ اجرائیه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود.

برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست، مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود.

در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود.

اجرائیه چند نسخه باشد؟

بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجرائیه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند.

اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

پرداخت هزینه ها

مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجرائیه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجرائیه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.

به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است. در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجرائیه می‌رسد.

مقرراتی که برای ابلاغ اجرائیه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجرائیه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.

اجرای حکم بعد از صدور
اجرای حکم

وظایف دادورز

شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجرائیه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود. پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز می‌شود.

نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند. اجرای حکم بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.

اجرای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود.

در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به‌وسیله دادخواست مطالبه شود.

پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است 10 روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به‌وسیله دادورز اجرا خواهد شد.

در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است

اجرای احکام غیرمالی

همیشه کار اجرای حکم به راحتی بالا نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند.

یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 آمده است عمل می‌کند.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۷۱ رای

نوشته های مشابه

‫28 دیدگاه ها

 1. سلام ممنون ازاینکه اطلاعات حقوقی مردم را افزایش میدهید.
  بنده سوالی داشتم یک پرونده اجرایی در خصوص مهریه دارم که روز صدور حکم و صدور اجراییه ۱۰۰سکه معادل روز صدمیلیون تومان بوده طبق ماده ۳۴ اجرای احکام ظرف مدت ده روز مهلت قانونی اقدام ویک سند در اختیار اجرای احکام قرار دادم با توجه به اینکه قیمت سکه در حال افزایش بود چندین بار مراجعه که این پرونده تعیبن تکلیف و دین همسرم از محل فروش پرداخت گردد لیکن هر سری گفتن که ایشان مراجعه نکرده تا جاییکه بخاطر پیگیریهای مکرر قاضی اجرای احکام دستور اینکه اقدامی ندارد از دستور کار خارج و بایگانی موقت گردد ولیکن محکوم له بعد از اینکه قیمت سکه به بالای ۴ میلیون رسید با گرفتن وکیل در مرحله اجرا درخواست مزایده ملک و داده و قاضی هم میگه میبایست به روز سکه محاسبه و پرداخت بشه این در حالیکه انروز سکه یک میلیون بوده و خونه کارشناسی شده ام ۳۵۰ میلیون وامروز سکه پنج برابر شده وقیمت خونه ام ۴۰۰میلیون و به اعتراضم و هم توجهی نمیشود ایا در این خصوص با توجه به اینکه به تعهدم عمل کردم وزوج مراجعه نکرده با اینکه عندالمطالبه بوده قانونی ویا راهکاری وجود ندارد چون حقم داره تضییع میشود ممنون میشم اگه پاسخ بدید

  1. بزرگوار با سلام و عرض ادب ، متاسفاته در مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران ، قرار نیست حقی ضایع نگردد ، چه بسا اصول و فلسفه ی وجودی این دستگاه بسیار خدوم و زحمتکش ، نابودی مطلق و زیربنایی افراد ضعیف و فاقد داشتن آشنایی در سیستم ، هست . فرقی هم نداره شاکی باشی یا متشاکی.

 2. سلام
  ببخشید من اخر بهمن ماه،با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی برای رای قطعی که از شورای حل اختلاف اداره کار گرفته بودم،تقاضای اجرائیه زدم
  ولی تااین لحظه توی سامانه هیچ اقدامی صورت نگرفته
  باید برای پیگیری به کجا مراجعه کنم؟چقد طول میکشه تا یه اجرائیه صادر بشه؟

  1. سلام ،
   اول اینکه برای پیگیری انواع دادخواست ابتدا باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد .
   اگر پرونده به شعب ارجاع شده باشد باید شعبه مراجعه کرد .
   اجرائیه از زمان ابلاغ 10 روز بعد باید اجرا شود و اگر آن شخص که محکوم شده است جهت اجرای حکم رجوع نکرد ، دادورز اجرای احکام با دستور مدیر اجرای احکام مجاز به اجرای رای می باشد .
   تمامی اینها بستگی به نوع محکومیت دارد که مالی باشد یا کیفری و عوامل دیگر مثل اینکه مدیر باشد یا نباشد و غیره

   1. باسلام وقتی حکم حل اختلاف دادگاه بیاد اداره کار چندوقت زمان میبره تا حقوقم رو ازکارفرما بگیرم حقوق ٣ماه بوده کارفرما گفت اینقدر اذیتت کنم ارزش پول کم بشه من چکار کنم میتونم به خاطر وقت کشی که ارزش بولم اومده پایین شکایت کنم لطفا بهم جواب بدید

  2. سلام
   اقدام به اجرا کشیدن مستقیم چند چک صیادی کردم. اجرائیه صادر شد.
   الآن ۱۰ روز هم گذشته. آیا باید به اجرای احکام مراجعه کنم یا خود اجرای احکام خود به خود انجام میده و نیازی به حضور من میست؟

  3. شلنگهای آبرسان باغم سرقت بردن دزد گرفته شد اعتراف کرد وحکم رد مال و زندان گرفت پرونده به اجرای احکام رفت اجرای احکام تاریخ رسیدگی یک سال آینده تعیین کرده چکاری از دستم میاد بکنم 4000 تا درختم داره از بین میره راهنمایی بفرمائید ممنون

 3. سلام علیکم
  بنده پژو۴۰۵ از یه نفر خریدم اولین کاری که انجام دادم در یک نمایشگاه اتومبیل قولنامه با امضای و اثرانگشت خودم که خریدارم و امضاء واثرانگشت فروشنده و مهر و امضای بنگاه دار بعد از گذشت ۶ ماه با بالارفتن قیمتهای ماشین، فروشنده دبه زد یعنی زد زیرش و گفت شیرینی بده تا مدارک و سند براتون بزنم و من فقط ماشین و کارت و بیمه و قولنامه دیگه هیچ مدرکی ندارم هر چقد اصرار و التماس کردم و هر کاری که تونستم برای راضی کردنش انجام دادم ولی بی فایده بود تا اینکه رفتم دادگاه شکایت کردم بنظر شما حکم دادگاه چی میتونه باشه؟

  1. سلام ؛
   اگر اون ماشین بنام فروشنده باشد ، دادگاه او را ملزم میکند تا برای شما سند را انتقال دهد اگر انتقال نداد بعد از قطعیت حکم زمانی که پرونده رفت اجرای احکام ، دادورز اجرای احکام میاد تو محضر و برای شما سند را انتقال میدهد .
   2 – اگر ماشینی که شما خریداری کردین بنام شخص دیگری باشد ، شما باید تو دادخواستتان نام صاحب سند و نام فروشنده را بیاورید ، در واقع باید از هر دوی این افراد شکایت کنید و بعد بازهم دادگاه به نفع شما رای میدهد و در اینجا صاحب سند را ملزم میکند که برای شما سند را انتقال دهد اگر انتقال نداد باز باید مراحل بالا را بعد از قطعیت حکم انجام دهید .
   به همین سادگی ولی فقز یکسالی باید دوندگی کنید . موفق باشید

 4. سلام.بنده براثرتصادف طبق نظریه کارشناسان بعداز۳سال رفت وامد ۳۰۰ملیون به نفع من رای صادرشده..حال طرف دعوا بااعتراض اقدام به وقت کشی نموده.براجابجایی سندملکش…ایا بعدازصدوررای میشود دستورموقت یا هرچیزی که درامر جابجایی سند اختلال ایجاد کند کرد

  1. سلام ؛ سوالتون اونقدر مشخص نیست ، ولی در مجموع میشود بنا به دلایلی آن هم باتوجه به قبول کردن قاضی پرونده ، میتوان دستور موقت گرفت ، اگر قاضی قبول نکند خیر نمیشود ، قاضی نگاه میکند به اینکه درخواست در تاریخ درست اعلام شده است یا خیر .

 5. سلام وقت بخیر من برج ۹ پارسال تصادف کردم
  و بعد از مراحل کلانتری و پزشک قانونی و دادسرا
  پرونده به دادگاه رفته برای اجرای حکم ، سوالم اینه
  که از زمان ثبت پرونده و نوبت تا اجرا چقدر زمان میبره

  با تشکر

  1. سلام ،
   بستگی به شعبه دارد
   بعضی از شعبات سرشان خلوت است و وقت نزدیک میدهند و بعضی از شعبات سرشان شلوغ است و وقت طولانی تری میدهند .

 6. سلام
  من دو هفته قبل تصادف کردم افسر در صحنه کروکی به نفع طرف زد چون من تو فرعی بودم ولی چون سرعت ماشین طرف خیلی زیاد بود با دو تا دیگه برخورد و خسارات زیاد شد به شورای حل اختلاف مراجعه و رای کارشناس ۵۰ .۵۰ شد بدلیل سرعت ایشان حالا مرحله بعدی چکار باید کرد ؟

 7. سلام من یک ملک از دادگاه خریداری کردم برنده مزایده شدم دادگاهم برای من بعد از صحت مزایده سند تک برگ صادر کرد من هم چون مالک قانونی بودم ملک رو تخریب و‌بازسازی کردم‌در سال ۹۸مبلغی بالغ بر ۵۰۰میلیون‌هزینه ساخت کردم که تمام فاکتورها وعکس قبل وبعد هم‌موجوده اما …بعد از گذشت سه سال تمام با بی عدالتی قضات یک حکم برای من صادر شد که اقا ما تین ملک‌رو‌اشتباه کردیم فروختیم‌ودستور ابطال سند من رو‌بدون در نظر گرفتن خرج کرد من‌وضررو زیان من صادر کردن‌و‌ملک‌رو‌ازم‌ گرفتن‌و‌فقط مبلغی که سه سال پیش پرداخت کردم‌بهم‌پس دادن اما به هیچ.وج زیر بار خرج کرد وضرر زیان من نمیروند …..و هرکجام میرم‌بی فایدست …..ایا بهم‌خرج کرد خودمو‌میدن‌یا نه میشه گرفت یا نه وراهش چیست

 8. سلام من بعد از اتمام کارم در یک شرکت سفته های منو رو گم کردن بعد طی مراحل شکایت و دادخواست اینا الان حکم اجراییه اومده و فرصت 10 روزه داره شرکت بعد از 10 روز اگ مراجعه نکردن اون شرکت تکلیف من چی میشه؟

  1. سلام سوال داشتم
   سه فقره چک ب رسم امانت از سال ٩۴ نزد کسی داشتم ک متاسفانه ایشون بعد از چند سال از سر لجبازی رفتند اقدام کردن ، من هم موفق ب اثبات امانت نشدم و اجراییه بر علیه بنده صادر شد ک مجبور ب پرداخت ان شدم ، بعد از یک ماه مجداد اقدام ب تاخیر تعدیه کردن، خواستم بپرسم از نظر قانون ایشون بعد از صدور رای از طریق اجراییه میتونن مجداد تاخیر تعدیه هم اقدام کنن یا خیر؟؟

 9. سلام من دادخواست اجرای شورای اختلاف کار دادم متاسفانه ۵۰ روز گذشت دیدم خبری نشد به شعبه مراجعه کردم دیدم طرف درخواست ۱۵ روزه که میام پرداخت می کنم ولی نیامده شعبه هم پرونده بلاتکلیف نگهداشته وبه من نگفته حالا که مراجعه کردم دستوراجرا صادر به اجرای احکام داده ولی باز اجرای احکام میگه که طول میکشه می خواستم ببینم چند روز زمان میبره تاابلاغ کند

 10. باسلام واحترام. بنده در دادگاه کیفری یک محکوم به دیه درحق شاکی شده ام و پس از مراحل قانونی اعسار وتقسیط وتعدیل.چکیده آخرین حکم کیفری یک به این شرح است که ۲۰درصد دیه کامل به عنوان پیش پرداخت ومابقی هرسه ماه یک صدم از دیه کامل وحال باوجود اینکه کل اقساط بنده بدون یک روز تاخیر دراجرای احکام پرداخت نموده ام وحتی سال جدید۱۴۰۲دیه بالارفت به اجرا احکام مراجعه کردم و مبلغ افزایش شده را گرفتم که طبق اون پرداخت کنم و اولین قسط امسال هم پرداخت نموده ام که با تقسیم به ماهانه هرماه ۳میلیون میشود پرداخت کرده ام اما اجرای احکام برای ضامن هایم درسامانه پیامک فرستاده وزنگ زده که اقساط هرماه ۹میلیون باید پرداخت بشه وگرنه جلوی ضمانت شما را میگیرم. آیا چنین دستوری بدون تشریفات قانونی و کسب اجازه از محضر دادگاه کیفری یک که دادگاه نخستین بنده هست و حتی تجدیدنظر استان هم همطراز با آن هست بنا به دستور دیوان عالی کشور، صحت و ارجهیت قانونی دارد؟

  1. سلام وقت بخیر،
   من سال ۹۷ با ی پژو ۴۰۵ مدل ۹۳ تصادف کردم بعد از روال قانونی طرف حدود ۱۰ میلیون از بیمه خسارت گرفت،بعد دوباره برای افت قیمت،پول خودرو بر و پارکینگ طلب کرد که حدود ۱۵ میلیون مشخص شد ولی چون من بخاطر جلب که از قبل برای ی پرونده دیگه داشتم هیچکدوم از جلسات دادگاه رو نبودم یکسال و نیم فراری بودم و بعد رفتم زندان برای پرونده دیگه م و دیگه هیچ ابلاغی برای من نیومد فقط همون موقع با نامه حسابمو بسته بود ولی الان حساب جدید باز کردم و مشکلی نیست میخواستم بدونم الان تکلیف اون پرونده بعد ۴،۵ سال چی میشه؟دیگه هم نه کسی زنگ زد تو دو سالی که زندان بودم واسم اون پرونده واسم بالا نیومد بعنوان بدهی،حالا میخواستم بدونم تا کی قابل پیگیری هست اون پرونده خود به خود بسته میشه؟میتونم کاری کنم؟

 11. سلام وقت بخیر،
  من سال ۹۷ با ی پژو ۴۰۵ مدل ۹۳ تصادف کردم بعد از روال قانونی طرف حدود ۱۰ میلیون از بیمه خسارت گرفت،بعد دوباره برای افت قیمت،پول خودرو بر و پارکینگ طلب کرد که حدود ۱۵ میلیون مشخص شد ولی چون من بخاطر جلب که از قبل برای ی پرونده دیگه داشتم هیچکدوم از جلسات دادگاه رو نبودم یکسال و نیم فراری بودم و بعد رفتم زندان برای پرونده دیگه م و دیگه هیچ ابلاغی برای من نیومد فقط همون موقع با نامه حسابمو بسته بود ولی الان حساب جدید باز کردم و مشکلی نیست میخواستم بدونم الان تکلیف اون پرونده بعد ۴،۵ سال چی میشه؟دیگه هم نه کسی زنگ زد تو دو سالی که زندان بودم واسم اون پرونده واسم بالا نیومد بعنوان بدهی،حالا میخواستم بدونم تا کی قابل پیگیری هست اون پرونده خود به خود بسته میشه؟میتونم کاری کنم؟

 12. سلام. برای مطالبه خسارت شورای حل اختلاف به نفع من رای صادر کرد و محکوم علیه با متنی تقاضای تجدید نظر کرد، پرونده از شورا رفت دادگاه برای بررسی، بعد از بررسی دادگاه مجدد دادگاه رای رو به نفع من صادر کرد و گفت مستندات برای تغییر حکم شورا توسط محکوم علیه کافی نیست و در انتهای متن نوشته شده که رای صادره حضور و قطعی می باشد.
  الان لطفا راهنمایی بفرمایید بنده رو که چه کاری باید انجام بدم

 13. با سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی..
  بنده در خصوص پرونده ای که بعد از مدت 1سال و چندماه به طول انجامید و در نهایت طرفین بنده محکوم و حکم قطعیت کامل پیدا کرده است.. میخواستم ببینم بنده درخواست اجرائیه را که به دادگاه نخستین بایستی ارسال کنم.. و در این بین خودروی بنده که توقیف در پارکینگ میباشد. ایا بایستی درخواستی را نیز بابت رفع توقیف خودرو که در دادنامه ذکر شده است لازم است بفرستم. یا اینکه در اجراییه قاضی اجرای احکام خودشان رفع توقیف را صادر می نمایند.. با تشکر و قدردانی از زحماتتون

 14. سلام. من از کارفرما شکایت کردم و ایشان محکوم به پرداخت سنوات بنده شدن.رای قطعی رو به اجرا احکام بردم .بعد از دو روز تو سامانه ابلاغ برام اجرائیه صادر شده از شعبه هفت دادگاه عمومی حقوقی.تماس گرفتم گفتن که باید صبر کنی ١۴ روز از تاریخ صدور اجرائیه بگذره بعد بیای اقدام کنی. میخواستم بدونم روندش همینه؟ باید حتما ١۴ روز بگذره بعد برم یا ١۴ روز فرصت داره؟

 15. سلام یک خودرو خریداری نمودم و مالک قرار بود مدارک را ب نام بنده انتقال دهد ولی بعد در ازای دریافت پول به شخص دیگری انتقال داده است. آیا میتوانم شکایت کیفری کنم

 16. سلام یک خودرو به بنده زد و ماشینم خسارت خورد و در حال حاظر اجراییه گرفتم و به طرف ۱۰ روز فرصت داده شده تا مالشو معرفی کنه الان ۱۰ روزش تمام شده من باید چیکار کنم؟

 17. باسلام
  طی یک تصادف خودرو با خودرو که با صدور رأی مبلغ 11000000 تومان به نفع بنده تمام شد و رأی هنوز قطعی نشده منتظر مرحله اجرا هستم. البته تمام مدارک و گزارش افسر و کارشناس بیمه به نفع بنده می باشد. سؤالی که داشتم هزینه اجرای احکام با کی هستش؟ با من یا طرف مقابل که خسارت وارد نموده؟ و چگونه محاسبه میشه؟

 18. سلام من و همسرم جدا شدیم و توافق کردیم فرزند که دختر دو ساله می‌باشد با مادر زندگی کند اما همسر سابقم با نوشته و امضا اومدن‌ پ بچه و به خودم تحویل دادند و گفتند نگه نمی‌دارند الان هم رفتن تقتضای ملاقات کردن‌ به شورای احکام و امروز دادگاه بود و قرار شد از شنبه صبح تا یکشنبه شب بچه پیش مادر باشد در صورتیکه من بچه و مهد گذاشتم و مادرش هم طبق گفته خودش شاغل هست
  من خواستم بدونم از زمان ابلاغ رای به من باید بچه و بهش بدم یا چون می‌خوام اعتراض بزنم صبر کنم تا رای قطعی دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا