خانواده

الزام به تمکین و مدارک لازم برای اعطای وکالت به وکیل

بعد از انعقاد عقد نکاح زن میتواند نفقه خود را از مرد مطالبه کند. حتی در صورتیکه در دوران عقد باشند ولی در صورتیکه مرد منزل مستقلی را فراهم کرده باشد و زن از الزام به تمکین خودداری کند در این صورت دیگر نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت.

 • اگر زن تمکین نکند چه حقوقی به او تعلق نخواهد گرفت؟
 • الزام به تمکین اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
 • به زنی که در حال استفاده از حق حبس است نفقه تعلق خواهد گرفت؟
 • در صورتیکه مرد، زن را از خانه بیرون کند به زن نفقه تعلق خواهد گرفت؟
 • اگر زن از حق حبس خود برای مطالبه مهریه استفاده کند باید تمکین کند؟
 • اگر عدم تمکین زن اثبات شده باشد مرد میتواند تقاضای ازدواج مجدد کند؟
 • آیا ارائه دادخواست الزام به تمکین موجب اثبات عدم تمکین زن خواهد شد؟
 • در صورتیکه زن برای چند ماه منزل را ترک کرده باشد نفقه به ایشان تعلق میگیرد؟

تمکین یعنی اینکه زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر بوده و در این امر هیچگونه کوتاهی نداشته باشد.

مرد ابتدا باید برای اثبات عدم تمکین زن دادخواست الزام به تمکین بدهد به این صورت اگر زن در جواب دادخواست الزام به تمکین پاسخ مناسبی ندهد و بعد از ارجاع کارشناس مشخص شود که زن منزل را رها کرده است و در منزل مرد سکونت ندارد مرد میتواند عدم تمکین زن را اثبات کند.

در بعضی از موارد اثبات عدم تمکین زن بسیار دشوار میباشد که شما در صورتی میتوانید آن را اثبات کنید که وکیل بگیرید و بتوانید از تجربیات وکیل استفاده کنید. در غیر این صورت شاید هیچ وقت نتوانید عدم تمکین زن را اثبات کنید و همیشه مجبور شوید که نفقه ایشان را هم پرداخت کنید.

الزام به تمکین

اگر زن تمکین نکند چه حقوقی به او تعلق نخواهد گرفت؟

 1. نفقه از او ساقط خواهد شد.
 2. زوج میتواند با احراز شرایط موجود با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید.
 3. عدم استحقاق اجرت المثل و نحله (اجرت المثل و نحله به تفصیل در مبحث مربوط به خودشان بحث شده اند.)

عدم تمکین در مهریه هیچ تاثیری نخواهد داشت و زوج ملزم به پرداخت میباشد حتی در صورت عدم تمکین زوجه. یعنی تحت هر شرایطی مهریه باید به زن پرداخت شود.

الزام به تمکین اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان اثبات عدم تمکین زن کمتر میباشد.
 • نیازی به حضور مرد در دادگاه نخواهد بود.
 • بعد از اثبات عدم تمکین، مرد ملزم به پرداخت نفقه نمیباشد.
 • در صورتیکه زن حاضر به تمکین نباشد وکیل میتواند برای مرد درخواست ازدواج مجدد کند.
 • از زمانیکه عدم تمکین زن ثابت شد اجرت المثل هم در زمان طلاق از طرف مرد به زن تعلق نخواهد گرفت.

سوالات الزام به تمکین (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. در صورتیکه زن برای چند ماه منزل را ترک کرده باشد نفقه به ایشان تعلق میگیرد؟
  در صورتیکه مرد خودش و یا توسط وکیل عدم تمکین زن را اثبات کند دیگر نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.
 2. اگر عدم تمکین زن اثبات شده باشد مرد میتواند تقاضای ازدواج مجدد کند؟
  در صورتیکه عدم تمکین زن محرز باشد و به هیچ عنوان حاضر به تمکین نباشد مرد میتواند از دادگاه درخواست ازدواج مجدد کند.
 3. اگر زن از حق حبس خود برای مطالبه مهریه استفاده کند باید تمکین کند؟
  خیر در زمانیکه زن در حال استفاده از حق حبس میباشد میتواند تا زمان گرفتن کامل مهریه، نفقه خود را هم مطالبه کند و الزامی به تمکین ندارد.
 4. به زنی که در حال استفاده از حق حبس است نفقه تعلق خواهد گرفت؟
  بله زن میتواند در صورت باکره بودن از حق حبس خود استفاده کند که در این صورت مهریه و نفقه به ایشان تعلق خواهد گرفت.
 5. اگر زن به هیچ عنوان حاضر به تمکین نباشد چه حقوقی برای مرد ایجاد خواهد شد؟
  مرد میتواند ضمن اینکه اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بگیرد نفقه را هم به همسر خود که تمکین نکرده است پرداخت نکند.
 6. در صورتیکه مرد، زن را از خانه بیرون کند به زن نفقه تعلق خواهد گرفت؟
  اگر زن ثابت کند که شوهر موجب خروج او از خانه شده است این زن ناشزه محسوب نشده و نفقه به او تعلق خواهد گرفت.
 7. در صورتیکه مرد منزل مستقلی نداشته باشد نمیتواند دادخواست الزام به تمکین بدهد؟
  خیر مرد برای اینکه دادخواست الزام به تمکین بدهد حتما باید منزل مستقل و مناسب با زوجه را به دلیل تمکین فراهم کند در غیر این صورت باید نفقه همسر خود را پرداخت کند.
 8. آیا زن میتواند در صورتیکه مرد مهریه او را پرداخت نکرده است تمکین نکند؟
  اگر زن باکره نباشد نمیتواند در صورت عدم پرداخت مهریه تمکین نکند و اگر تمکین نکند دیگر نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.
 9. اگر مرد بخواهد دادخواست الزام به تمکین بدهد باید حتما منزل متعلق به خودش باشد؟
  مرد برای ارائه دادخواست الزام به تمکین باید منزل مستقل داشته باشد ولو اینکه منزل را اجاره کرده باشد و یا مالک آن باشد.
 10. آیا ارائه دادخواست الزام به تمکین موجب اثبات عدم تمکین زن خواهد شد؟
  خیر ارائه دادخواست الزام به تمکین زمانی موجب اثبات عدم تمکین است که بعد از کارشناسی معلوم شود که زوجه تمکین نمیکند.

الزام به تمکین

مراحل الزام به تمکین توسط وکیل

 1. مرد قصد دارد که زن را ملزم به تمکین کند.
 2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمایید)
 3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.
 4. تنها در این مرحله مرد برای تحویل مدارک به وکیل مربوطه به دفتر مراجعه می کند و از اینجا به بعد کلیه مراحل توسط وکیل انجام می شود.
 5. مراجعه وکیل به دادگاه (در جلسات دادگاه وکیل عدم تمکین زوجه را با مدارک محکمه پسند اثبات میکند.)
 6. در صورت عدم مراجعت زوجه برای تمکین، عدم تمکین ایشان اثبات خواهد شد.
 7. عدم تمکین اثبات و در این مرحله زوج ملزم به پرداخت نفقه نخواهد بود.

مدارک لازم برای اعطای وکالت به وکیل در خصوص الزام به تمکین

 1. شناسنامه زوج و زوجه یا فتوکپی مصدق صفحات اول و دوم آن
 2. اصل عقدنامه ویا رونوشت برابر با اصل شده آن
 3. اجاره نامه و یا سند ملک که مثبت محیا بودن منزل مسکونی جهت سکونت زوجین باشد. (برای صدور به رای تمکین میبایست برای دادگاه احراز شود که زوج مسکن مناسبی برای سکونت زوجه تهیه کرده است.)
 4. عند الزوم استشهادیه دائر بر ترک منزل مشترک از طرف زوجه

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

نوشته های مشابه

‫6 دیدگاه ها

 1. من خانه ای دارم و همسرم در طول 17سال زندگی مشترک تاکنون اقدام به تهیه مسکن ننموده است و مرا مجبور به سکونت در خانه خودم نموده است.اگر شکایت کنم از او امنیت جانی ندارم
  چه کنم؟

 2. سلام
  بنده ابتدا اظهارنامه برای خانوم ارسال کردم سپس بعد از چند روز الزام به تمکین دادم اما ابلاغیه ای مربوط به حضور دردادگاه نیامده است آیا روالش عادی است؟
  پس از الزام به تمکین نیاز هست کاری انجام دهم؟
  سوال دوم اینکه خانومم خود زنی میکند قرص میخورد و ادعا میکند من بظور در دهان ایشون ریختم آیا دلیلی بر این میشود که عدم تمکین من رد شود؟
  حتی یکشب را در درمانگه سپری کرده است

 3. با سلام ،
  من یه مردی هستم که از روی بی عقلی و چون زنم را دوست داشتم آمدم خانه را زدم به نام خانم حالا خانم من و تو خانه راه نمیده و ادعا داره که خانه را بابام خریده حالا من میتونم درخواست الزام به تمکین بدم چون این قضیه کامل برعکس شده خانم من و انداخته بیرون .. لطفا راهنمایم فرمایید برای هر کس که چنین اتفاقی افتاده؟؟؟؟

 4. سلام من بازنم مشکل کوچیک داشتم وپدرزنم اومدە خانەی من وزنم رابردە خانە خودش وفوش هم داد بهم الان من چەجوری وچکار باید بکنم کە پدرزنم محکوم شود بااین کارش وهمە لباس هاشم برد لطفا کمکم کنید من زن خودم را میخوام ولی مشکل اینجاس کە مادرزنم رئیس خانە خودشان هست ودختر بزرگشم اونجوریە ولی منم نمیتونم اینوقبول کنم وازاول هم بەزنم گفتم وقبول دارد اینو ولی خواهرومادرش نمیزارن زندگی رابرای من خیلی سخت کردن من ٨ماە هست عروسی کردیم این ۳باررفتەتوراخدا من نمیدانم چکار کنم کمک کمک لطفا

 5. با سلام اگر عدم تمکین خانومم ثابت شد بعداز اجرا که با مامور رفتم منزلشون برای تمکین خانومم اگه خلاصه نیومد سره زندگیش من میتونم خونه ای که اجاره کرده بودمو تحویل بدم بعده تحویل منزل یهو واس اذیت کردن من نگه برمیگردم خونه که من از دوباره نتونم منزل بگیرم بعدا پرونده برگرده به نفع خانونمم تا من نفقه بدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا