ثبت احوال

تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه مراحل و شرایط

روال های قانونی تغییر نام و نام خانوادگی در کشور ما به صورت های زیر گفته شده می باشد

با توجه به این که انتخاب اسم و شهرت اشخاص در هنگام تولد توسط والدین او انتخاب می شود و خود شخص هیچ نقشی در تعیین آن نداشته است، هنگامی که فردی به سن قانونی رسید ، اگر نام یا نام خانوادگی انتخاب شده را به دلایلی (مثلا نامناسب بودن معنی آن یا طولانی بودن واژه ها) مناسب ندانست، می تواند نسبت به تغییر تغییر نام و نام خانوادگی خود با رعایت شرایطی اقدام کند.

با توجه به این که انتخاب اسم و شهرت اشخاص در هنگام تولد توسط والدین او انتخاب می شود و خود شخص هیچ نقشی در تعیین آن نداشته است، هنگامی که فردی به سن قانونی رسید ، اگر نام یا نام خانوادگی انتخاب شده را به دلایلی (مثلا نامناسب بودن معنی آن یا طولانی بودن واژه ها ) مناسب ندانست، می تواند نسبت به تغییر نام و نام خانوادگی با رعایت شرایطی اقدام کند.

اشخاص می توانند در موارد ذیل درخواست تغییر نام و نام خانوادگی نمایند :

 1. نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند و یا بطور مطلق یا مضاف نام محل باشد . مانند : دو اصل تهرانی ، علی نژاد مطلق ، عدنان تکان تپه تهرانی ، آحسینی پور ، طباطبائی ط .
 2. نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد . مانند : گدا پور ، پدر سوخته ، لش .
 3. نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : علی اف برای ایرانیان غیر مهاجر یا آراکلیان برای مسلمانان .
 4. نام خانوادگی های مذموم که مغایر ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد .
 5. اسامی محل بطور مطلق و مضاف: مانند کرجی ، افخمی تبریزی .
  تبصره1 : حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد . مانند حسینی شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری .
  تبصره 2 : حذف نام ایلات و عشایر و حِرف و مشاغل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات دارنده حق تقدم نیز انجام خواهد شد مانند : کوراوند به رسولی و محمدی نقاش به محمدی
 6. واژه هائی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر ، دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری بصورت مطلق باشد مانند : سرهنگ ، شهردار .
 7. استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت می باشد با ارائه اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بلامانع است .تغییر نام و نام خانوادگی
  در صورت وقوع طلاق با اعتراض زوج سند سجلی و شناسنامه زوجه به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود
 8. پس از فوت همسر تا زمانیکه زوجه شوهر دیگری اختیار نکرده باشد کماکان می‌تواند از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی اولیه خود برگردد.
  هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هر یک از فرزندان متوفی می‌توانند برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند.
 9. در صورتیکه نام خانوادگی پدری تغییر یابد ، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از 18 سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان کبیر وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود.
 10. هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هر یک از فرزندان متوفی می‌توانند برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند .

هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند .

 1. اشخاص 18 سال به بالا
 2. اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند
 3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.
 4. قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

مدارک مورد نیاز

 1. تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی.
 2. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از کلیه صفحات .
 3. ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از پدر یا جد پدری برای فرزندان کبیر که بخواهند از نام خانوادگی هر یک از آنها استفاده نمایند .
 4. ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده حق تقدم نام خانوادگی مورد درخواست .تبصره : ” تنظیم اجازه نامه های مذکور در ادارات ثبت احوال نیز میسّر است . “
 5. بانوانی که می خواهند از نام خانوادگی همسر خود استفاده نمایند مدارک ذیل را می‌بایست ارائه نمایند :
 6. تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی .
 7. اصل و تصویر شناسنامه متقاضی .
 8. اجازه نامه شوهر .
 9. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه شوهر و قباله نکاحیه .تغییر نام و نام خانوادگی

نحوه مراجعه برای تغییر نام و نام خانوادگی

 1. برای تغییر نام خانوادگی کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند . تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد .
 2. نظر به اینکه درخواست تغییر نام خانوادگی می بایست به تصویب سازمان ثبت احوال برسد لذا تغییر نام خانوادگی موکول به تصویب سازمان خواهد بود .
 3. پس از موافقت با تغییر نام خانوادگی
  بشرح ذیل اقدام خواهد شد :
 1. ابلاغ موافقت با تغییر نام خانوادگی به متقاضی توسط اداره ثبت احوال محل مراجعه .
 2. درخواست کتبی اجرای تغییر نام خانوادگی در اسناد سجلی توسط متقاضی و اقدام به تعویض شناسنامه .
 3. پرداخت هزینه  متعلقه طبق تعرفه جاری.
اگر اداره ثبت با تغییر نام خانوادگی موافقت نکرد همان طور گفتیم شخصی که در نظر دارد نسبت به تغییر نام یا نام خانواگی یا دیگر مشخصات شناسنامه ی خود اقدام کند، ابتدا باید به اداره ثبت احوالی که شناسنامه اش از آن جا صادر شده است مراجعه و درخواست خود را ارائه کند.

اگر اداره ثبت احوال مطابق دستورالعمل های خود ، انجام تقاضای شخص را امکانپذیر دانست، نسبت به تغییر یا اصلاح مشخصات و صدور شناسنامه ی جدید (اصلاح شده) اقدام می کند .
مثلا کسی که نام خانوادگی وی دارای پسوندی است که نشانگر اسم روستای والدینش می باشد، با این روش می تواند تقاضای حذف پسوند فامیلی خویش را بکند.
ولی اگر انجام تقاضای شخص، از حدود اختیارات اداره ثبت احوال خارج باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه، از دادگاه تقاضا کند تا نسبت به تغییر مشخصات یا اصلاح شناسنامه اش حکم صادر کند.
بدیهی است دادگاه در صورتی که دلیل شخص را منطقی تشخیص دهد ، حکم به تغییر و اصلاح شناسنامه خواهد داد. بعد از اینکه دادگاه حکم اصلاح شناسنامه را صادر کرد، اداره ثبت احوال نسبت به اصلاح مشخصات شناسنامه ای شخص اقدام و شناسنامه ی جدید برای او صادر می کند.

به شناسنامه های جدید که صادر می شوند، اصطلاحا “المثنی” گفته می شود ، زیرا این گونه شناسنامه ها مدرک اولیه نمی باشند و به صورت ثانویه صادر شده اند.

نکته مهم:

برگشت به نام خانوادگی اولیه امکان پذیر نیست در هنگام انتخاب نام خانوادگی جدید و تغییر نام و نام خانوادگی دقت لازم را مبذول نمایید.

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳۱ رای

‫64 دیدگاه ها

 1. من در سایت ثبت احوال درخواست تغییر نام خانوادگی دادم ، حدوداً چند روز زمان میبره تا نتیجه بررسی اعلام شود؟

  1. سلام . فامیلی های بدونه معارض مورد تایید ثبت احوال را کسی اطلاع داره من کلی فامیلی لیست کرده بودم باز هم قبول نشد

  1. سلام
   من میخوام فامیلی ام رو به حسینی تغییر بدم و در فامیل کسی به این فامیلی نداریم بازم باید برم رضایت نامه بگیرم؟

  1. با سلام و خسته نباشید.
   میخواستم ببینم بدون اینکه پسوند فامیلی خودم رو حذف کنم پسوند بچه هام رو موقع تولدشون و گرفتن شناسنامه حذف کنم؟ اگه اینکارو بکنم توی شناسنامه بچه ها توضیحات میدن یا نه؟ ممنون میشم راهنمایی کنین.

 2. سلام من میخوام درخواست تغییر نام خانوادگی بدم اما شناسنامم شماره شناسنامه نداره براهمین به مشکل خوردم لطفا راهنماییم کنین متشکرم

 3. سلام
  میخواهم به نام خانوادگی خودم نسبت شهرم را اضافه کنم
  غلامی به غلامی فسایی
  روندش همین است؟؟؟

   1. سلام من توی فامیلیمو تغییر دادم اما هنوز اطلاعات سیستمی با فامیلی قبلم میاد.ایا هنوز روندشو طی نکرده یا به مشکل بر خورده؟؟

 4. سلام
  من دخترم ۴ سالش هست نام خانوادگیش آقاحسینی هست آیا میشود قبل اینکه مدرسه بره آقا رو از فامیلیش حذف کنیم بدون اینکه پدرش فامیلیش رو تغییر بده؟

 5. سلام
  میخوام شهرتم رو از سپنه دار به سپندار تغییر بدم میگن نمیشه دلیلش چیه؟
  فقط منو پدرم سپنه دار هستیم برادرام سپندار هستن

 6. سلام موارد گفته شده در بالا برای تغییر نام خانوادگی شامل من نمیشه اما میخوام فامیلیمو تغییر بدم رفتم ثبت احوال هم گفتن نمیشه اما افرادی رو میشناسم که تغییر دادن
  راهش چیه؟

 7. من نام خانوادگیم روچندی پیش تغییردادم.نام خانوادگی فرزندانم هم بالطبع تغییرکرد.فرزندانم زیر18سال هستن .حالاپس از18سال آنهامیتونن دوباره خودشون تصمیم بگیرن ونام خانوادگیشون روعوض کنن؟

 8. باسلام.نام خانوادگی خودوفرزندانم راتغییردادم.فرزندانم زیر۱۸سال هستند.حالاآنهابعدازسن ۱۸سالکی میتواننددوباره نام خانوادگیشان راتغییربدهندیانه؟

 9. شخصی چند سال پیش کلاهبرداری کرده و فراری بود الان بعد از چند سال جای جدید این شخص رو پیدا کردم ولی فهمیدم فامیلی خود را تغییر داده و یک حرف ت به فامیلی خود اضافه کرده ،ایا نام قبلی شخصی که تغییر نام داده قابل استعلام است و مدارک دادگاه و حکم جلب با نام قبلی میباشد چگونه میشه پیگیری کرد این مساله رو ،باتشکر

 10. سلام. نام من مریم هست. از کودکی هیچ علاقه ای بهش نداشتم. حالا 15 ساله ام. به ثبت احوال سال پیش مراجعه کردم گفتند باید فراوانی نام شما کمتر از فراوانی نام جدید باشه. دراین صورت تغییر ممکنه و زیر سن قانونی امکان پذیر نیست. لطفا به من راهنمایی کامل بکنید. خیلی نگرانم تا آخر عمر همین اسم روم بمونه.
  خواهش میکنم توضیحات کامل رو بهم ارائه بدین. تشکر.

 11. سلام من دختر مجرد 27 ساله هستم..فامیلی من اسم مکانی هست و میخوام تغییر بدم میتونم اینکارو انجام بدم بدون اجازه پدر و مادر؟

 12. سلام فرزند پسر هشت ساله که پدرش فوت کرده و مادرش با مرد دیگه ای ازدواج کرده میتونه فامیلی شوهر مادرشو داشته باشه؟ آیا در شناسنامه ش به جای اسم پدر اسم و فامیلی ناپدری ثبت میشه؟ خواهشا جواب بدید

  1. سلام خیر نمیشود اگر پسر به سن قانونی (۱۸) رسید میتواند نسبت به تغییر نام و نام خانوادگی خود اقدام کند

 13. سلام من اسمم نعمت اله گلزارامین ومیخاهم اسممو به نعمت و فامیلیمو به گلزاری تغییر بدم .لطفا راهنماییم کنید

 14. سلام خسته نباشید
  من اسم پسر ۴سالمو از عرشیا به حسین میخوام تغییر بدم باید چه مراحلی رو طی کنم!؟

 15. سلام ،برای تغییر اسم باید به ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراجعه کنیم یا محل تولد چون باهم فرق دارن واسه من ممنون میشم جواب بدین

 16. من می خواهم نام کوچک را تغییر بدهم . اگر تغییر نام صورت بگیرد . وسایلی که خریدیم و سنددارد مثلا ماشین و ملک آنها چه می شود باید آنها را تغییر بدهم .

 17. سلام من هم نامم رو از عربی میخوام به فارسی تغییر بدم هم اینکه نام خانوادگیم یعنی فامیلیم رو میخوام بزارم ایپک که معنی فامیل خودم رو میده فقط اینکه ترک هست اجازه دارم هر دو رو تغییر بدم ؟و اینکه برای فامییل مشکلی نداره ترک هست ؟

 18. سلام خسته نباشید من میخوام اسمم رو از عربی به فارسی تغییر بدم ولی معنی هر دو یکی است مثل محیا و حیات امکانش هست ؟و اینکه فامیلم رو هم میخوام تغییر بدم به ایپک که معنی یکسانی با فامیل خودم داره چون ترک هست ایرادی نداره ؟ و اینکه تغییر همزمان نام و نام خانوادگی امکان پذیر است ؟

 19. من ۱۸ سالمه میتونم بدون اجازه پدر و و جد پدری فامیلیم رو به صوفیان تغییر بدم فامیلی به این اسم ندارم فامیلی دلخواهمه

 20. سلام من یه دخت 5ساله دارم که پدر و پدر بزرگش فوت شدن و من ازدواج مجدد کردم میخاستم بدونم میتونم فامیلی همسر فعلیمو بزارم روی دخترم. چون نمیدونه که شوهرم پدر واقعیش نیس و برای مدرسه رفتن به مشکل میخورم اگه بفهمه ک فامیلیش فرق داره.

 21. سلام من طلاق گرفتم و می‌خواهم دوباره ازدواج کنم و همسرم اجازه داده اند که از فامیلی ایشون استفاده کنم باید چیکار کنم ممنون

 22. سلام وقت بخیر
  من فامیلیم قلی پور ملکشاه است ایا میشود قلی پور را حذف کنم و فامیلیم فقط ملکشاه بشود؟

 23. فامیل غلامی قابل تغییر هست؟
  چون معنی خوبی ندارن ولی از نام های خانوادگی رایج هست و من به دلیل معنی بدش میخام عوضش کنم

 24. سلام فامیلیم مرادی شرایط بالا رو شامل نمیشه ولی میخوام نام خانوادگی ایرانی رو انتخاب کنم ایا سخت گیری میکنن؟

 25. سلام من پدرم از بچگی فوت کرده و با مادرم زندگی میکنم و الان 16 سالمه و میتونم نام خانوادگی مادرم رو بزارم؟ چون خانواندگی پدرم قشنگ نیست برای مادرم خیلی بهتره.
  و اینکه الان درحال تحصیل هستم مشکل پیش نمیاد خانواندگی عوض بشه؟

 26. سلام وقتی میریم فامیلی رو عوض کنیم خودمون میتونیم انتخاب کنیم چی بزاریم یا بهمون گزینه میدن باید از بین اونا انتخاب کنیم؟

 27. سلام
  وقت بخیر
  این قوانین برای تغییر نام خانوادگی هست،
  برای تغییر اسم چطور؟
  اگه اسم مشکلی نداشته باشه چطور ؟
  صرفا دلایل شخصی باشه..

 28. سللم سلام من فامیلم کرمی هست میخواستم به خاطر اینکه الفاظ زشت مانند کرم و این چیزا میدن اصلا میشود امکان دارد فامیلی ام را تغییر بدم

 29. سلام وقت بخیر
  من حدودا 15 سال پیش پسوند فامیلی خود را که (کارگرگزکوه) بود برداشتم. الان فامیلی من (کارگر) هست آیا الان می‌توان الان بطور کامل فامیلی خود را تغییر دهم. ممنون میشم که راهنمایی میکنید

 30. درود خدمت دوستان و مشاور عزیز

  فامیل من صادقی هست میخام بختیاری به پسوند اضافه کنم آیا امکانش هست
  بختیاری بخاطر اصالتمون هست میخام بیاد تو شناسنامه بچه هام
  چون بچه هام شیراز به دنیا امدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا