خانواده

حقوق شوهر بر زن از دیدگاه اسلام شامل چه مواردی می باشد؟

قسمت عمده ای از استحکام پایه های زندگی، در گرو رعایت حقوق شوهر بر زن است. در این زمینه زن لازم است فقط و فقط حضرت حق و قیامت را لحاظ کند، و از دستورگیری از دیگران نسبت به شوهرش، و قبول دخالت اطرافیان بپرهیزد.

چه بسا که دیگران در فرمان ها و دستورات خود در خطا و اشتباه باشند، یا نسبت به جمال و جلال زندگی و امنیت زن و شوهر نظر سوئی داشته باشند، و چه بسا که مایه دخالت دیگران در زندگی زن و شوهر جوان و تازه عروسی کرده حسادت باشد.

نفوذپذیری و اثرگیری زن زیاد است، بنابراین به این حالت طبیعی خود و امکان اشتباه و حسادت دیگران توجه عمیق داشته باشد، و در رعایت   حق شوهر که رعایت حق ایمانی و اسلامی و انسانی است خدا را ملاحظه کند،

و قیامت خود را در نظر بگیرد. مرد دوست دارد زن، زن او باشد، حالات زن بودنش محفوظ باشد، از اینکه بالاخره زن است و زن آفریده شده دست برندارد، لطافت، ناز، طنازی، عشوه گری خود را برای شوهر حفظ کند زیرا از حقوق شوهر بر زن است، همچنین مقلد دیگران و قبول کننده دخالت اقوام نزدیک و دور و همسایه و معاشر نباشد.

در هر صورت زنِ شوهر باشد، و بر محور خواسته های مشروع او زندگی کند، امور خانه را مطابق میل شوهر اداره کند و برای فرزندانش مادر باشد. بعضی از زنان زن بودن خود را فراموش می کنند، ضمخت و خشن و تند و قهرمان مسلک می گردند، که این حالات کام مرد را فوق العاده تلخ و او را از ازدواج و زندگی پشیمان و گاهی از عمر خود سیر می کند.

تمکین زن از شوهر به وقت نیاز مرد، اطاعت او از همسر در تمام امور شرعی و اخلاقی حق بیرون رفتن از خانه و مسافرت، منهای سفر حج واجب از حقوق واجبه شوهر بر عهده زن و قسمتی هم مستحب است.

اطاعت

–

حضرت باقر علیه السلام فرمود: زنی به محضر رسول حق آمد و گفت حقوق شوهر بر زن چیست؟

فرمود: اطاعت از شوهر و پرهیز از عصیان نسبت به او مواردی است که از حقوق شوهر بر زن به شمار می آید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به هنگامی که زن نماز واجب پنج وقت را بخواند، و روزه رمضان را بگیرد، و حج خود را انجام دهد، و از شوهرش فرمان ببرد،

و حق علی علیه السلام را که امام واجب الاطاعه است بشناسند، از هر دری از هشت در بهشت که می خواهد به بهشت درآید.

به این روایت بسیار مهم که از رسول با کرامت اسلام رسیده توجه کنید: هر آن زن شایسته ای که خدا را عبادت کند، واجبات را ادا نماید، از شوهر فرمان برد، وارد بهشت می شود. هر آن زنی که نماز بگذارد،

بدون نیاز از خانه بیرون نرود، از شوهر اطاعت کند، خداوند گناهان گذشته و آینده اش را بیامرزد. به زنی به نام حولا فرمود: به آن خدائی که مرا به راستی مقام نبوت داده،حقوق شوهر بر زن اهمیت دارد، چون شوهر او را طلب کند اجابت نماید، اگر دستوری دهد سرنپیچد، و با او ستیزه و مخالفت نکند. و در گفتاری بسیار مهم و کوبنده فرمود: زن تا حق شوهر را ادا نکند، حق خداوند را ادا نکرده!!

در این روایات ملاحظه کردید که تنها اطاعت از شوهر ملاک نجات نیست، بلکه ایمان زن و عبادت او و ادای واجبات و ترک محرمات نیز دخالت قابل توجه در نجات او دارد، به این معنا که وقتی همه این واقعیات در وجود زن جمع باشد عامل رستگاری و فلاح او در دنیا و آخرت است.

تمکین و حقوق شوهر بر زن

زن در غیر مواردی که از نظر شرع محدودیت دارد، واجب است نسبت به خواسته مرد، در مسئله کام گیری تسلیم باشد، حتی مستحب است در این زمینه پیش قدم شده آمادگی خود را اعلام نماید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بر زن لازم است از بهترین عطر استفاده کند، زیباترین لباسش را بپوشد، خود را به نیکوترین وجه آرایش دهد، و صبح و شب همچون طاووس خرامان خود را به شوهر عرضه نماید، باز هم حقوق شوهر بر زن بیش از اینهاست!

اگر زن به همین صورت به این دستور عمل کند، شوهرش را برای خود حفظ کرده، و او را از چشم چرانی، و هوس نسبت به دیگران، یا رفتن دنبال این و آن حتی به صورت مشروع بازداشته.

عمده ای از اختلافات از همین ناحیه مایه می گیرد، زن عطر و بهترین لباس و نیکوترین آرایش را به وقت رفتن مهمانی و عروسی برای خود می خواهد، و نسبت به شوهر روش و منش او معمولی است،

تازه وقتی از مهمانی و عروسی برمی گردد، برای شوهر مهلت دیدن او را به آن صورت نمی گذارد، بلافاصله لباس زیبا را از تن درآورده لباس خانه می پوشد، و زینت و آرایش را جمع کرده به صورت عادی درمی آید، کاری که شوهر را دل زده، رنجیده، و ناراحت می کند و باعث سست شدن رابطه، و فراهم کننده امور دیگر می گردد. بسیاری از مردان جوان، و متوسط نزد خود من از عادی بودن،

بی تفاوت بودن، بی میل بودن زنانشان به مسئله تمکین، و دوری کردنشان از آرایش برای شوهر و لباس زیبا پوشیدن، و جلوه دادن خود شکایت کرده، و میل به رفتن دنبال متعه،

یا ازدواج مجدد را اظهار کرده، و درخواست حل مشکل نموده اند. من تنها سفارشی که به بانوان دارم این است که در این مرحله با تمام وجود از دستورات پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام اطاعت کنید تا مشکلی پیش نیاید، و مرد بیرون از خانه را هوس ننماید، وگرنه بنای زندگی ویران می شود، و گناه نابخشودنی ویرانی خانه و خانواده در روز قیامت به عهده شماست!

در رابطه با میل مرد به زن و تمکین زن نسبت به شوهر رسول خدا دستور عجیبی دارند، این دستور را در پاسخ زنی که از  حق شوهر از رسول خدا پرسید فرمودند: او را از کام گیری منع نکند هر چند بالای شتر باشد، کنایه از اینکه این مسئله مهم است و عامل پابرجائی محبت شوهر و حفظ او از امور خارج از خانه. و باز آن حضرت فرمودند: برای اینکه شوهر را به وقت نیازش از سر واکنید نماز را که بالاترین عبادت است طولانی نکنید.

بیرون رفتن از خانه

متأسفانه این واقعیت بسیار سودمند، یعنی وجوب اطاعت زن از شوهر در بیرون رفتن از خانه از جانب بسیاری از زنان، که از حیثیت الهی زن بودن خود دست برداشته اند، و برای خود نسبت به شوهرشان مردی قائلند تعطیل شده. اگر بیرون رفتن زن از خانه به طور آزاد و دلخواه مصلحت بود، خداوند مهربان، آن را گره به زلف اجازه شوهر نمی زد و از موارد حقوق شوهر بر زن نبود.

بی اجازه بیرون رفتند، و مایه فتنه و فساد شدند، عادی هم بیرون نرفتند، زیباترین لباس را پوشیدند، به بهترین وجهی آرایش کردند، موی و روی را بیرون انداختند، در برابر مردم کوچه و بازار به طنازی و عشوه گری برخاستند، و گاهی در این زمینه چراغ غیرت مرد را هم خاموش کردند، تا به بازی گری های او اعتراض نکند، از فرهنگ شیطانی یهود و نصاری و به قول خودشان تمدن و تجدد پیروی نمودند،

و بلاهائی به سر اسلام و مسلمین آوردند که تا قیامت جبران نمی شود! رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بیرون رفتن زنان از خانه بدون اجازه شوهر نهی کردند، اگر زن بدون اجازه و رضای شوهر خارج شود تمام ملائکه آسمان و هر جن و انسی که بر او می گذرد لعنتش می کنند تا به خانه بازگردد.

امام صادق علیه السلام می فرماید: مردی از انصار به مسافرت رفت و به همسرش تأکید کرد تا من برنگردم از خانه بیرون نرو، پدر آن زن در ایام سفر شوهرش بیمار شد، زن کسی را نزد رسول حق فرستاد، و اجازه عیادت خواست فرمود از شوهر اطاعت کن و در خانه بنشین، حال بیمار سنگین شد باز پیام داد ولی رسول اسلام همان جواب را داد، پدر از دنیا رفت، زن قاصدی نزد پیامبر فرستاد، که برای نماز به جنازه پدر بروم حضرت همان جواب را داد، پدر را به خاک سپردند و زن در خانه ماند، پیامبر پیام دادند، ای زن خداوند بپاس این فرمانبرداری از شوهرت، پدرت و تو را آمرزید!

امیرالمؤمنین علیه السلام به مردان سفارش اکید می کند: بانوان را از دیدن اجانب حفظ کن، زیرا محجوب بودن آنان عفتشان را بیشتر حفظ می کند، بیرون رفتن آنان و در مناظر عمومی قرار گرفتنشان، فسادش بیشتر از این نیست که افرادی را که مورد اعتماد نیستند به خانه ببری، اگر توانستی کاری کنی که جز تو را نشناسند این کار را انجام بده.

پرهیز از آزار شوهر و تندخوئی و بدزبانی

–

رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه سخنرانی عجیبی فرمودند: ای زنان! در راه خدا صدقه دهید گرچه از زیور و زینت خود، گرچه یک دانه خرما، چه اینکه بیشتر شما هیزم جهنم هستید، لعنت می کنید، و نسبت به خدمات شوهر سپاسگزار نیستید.

زنی عرضه داشت: مگر ما نیستیم که مادری می کنیم، کودک را ماه ها در شکم می پرورانیم، به او شـیر می دهیم، مگر این دختران سـرپرست خانه ها، و این خواهران دلسوز برادرها از جنس ما نیستند؟ فرمود: چرا، باردار هستید، فرزند می آورید، شیر می دهید، مهربان و با عاطفه اید، اگر ناسازگاری با شوهر و آزار دادن به او نبود هیچ زن نمازگزاری به آتش قیامت نمی سوخت.

امام ششم علیه السلام فرمود: نماز سه نفر قبول نیست؛ خدمت کار گریخته تا وقتی دست به دست صاحبش بگذارد، زنی که شب تا صبح شوهر از او ناراضی باشد، پیشوائی که مردم او را نخواهند و او امامت کند. علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام پرسید: زنی که با سوء خلق، بد زبانی، درشت گوئی مردش را خشمگین کند نماز و حالش نزد خدا چگونه است؟ فرمود: در معصیت بسر می برد تا وقتی که شوهر راضی شود.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: به آن خدائی که مرا به صدق و راستی به مقام رسالت انتخاب کرده، هنگامی که مرد بر زن خشم بگیرد خداوند نیز بر او خشم گیرد.

امام ششم فرمود: ملعون است زنی که همسرش را بیازارد و وی را غمگین و غصه دار کند، و خوشبخت است خوشبخت زنی که احترام شوهر را نگه دارد و وی را نیازارد و در هر حال از وی اطاعت نماید.

خدمت در خانه

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: زنی که غذای خوشگوار برای شوهر آماده کند، خداوند خوراک های گوناگون در بهشت برایش مهیا نماید و بگوید بخور و بنوش به پاداش زحماتی که در دنیا کشیدی و فرمود: هر زنی در خانه شوهر، به منظور زیباسازی چشم انداز چیزی را جابجا کند،

خداوند به او نظر رحمت اندازد، و هر که مورد نظر رحمت باشد از عذاب در امان است. امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت زهرا علیها السلام کارهای داخلی منزل، و خمیر کردن، و نان پختن را به عهده گرفت، و امیرالمؤمنین علیه السلام کارهای خارجی مانند هیزم آوردن، و خرید مایحتاج منزل را.

حقوق شوهر بر زن و خوشرفتاری با او

–

امام هفتم علیه السلام فرمود: جهاد زن، نیکو شوهرداری است. سپاس از زحمات مرد، با محبت با او سخن گفتن، صبر بر نداری او، پذیرائی عاشقانه از وی، استقبال از او و بدرقه او، تمکین بی چون و چرا در ایامی که مجاز است، آرایش و زینت و خوب پوشیدن برای او، اداره امورزندگی به نحوی شایسته و مناسب، قناعت در مخارج، تحمیل ننمودن بیش از حد قدرت بر شوهر و…که معصومین علیهم السلام به عنوان حقوق شوهر بر زن معین فرموده اند جهاد زن و نیکو شوهرداری اوست.

حضرت باقرعلیه السلام فرمود: زن در حریم حضرت حق شفیعی با قدرت تر و نجات دهنده تر از رضایت شوهر ندارد. امام ششم علیه السلام می فرماید: گروهی خدمت رسول اسلام آمدند، عرضه داشتند مردمی را دیدیم که برای بزرگان شان سجده می کردند، شما هم به ما چنین اجازه ای می دهید؟ فرمود: نه، اگر بنا بود چنین دستوری بدهم می گفتم زن برای شوهر سجده کند.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: هر زنی در سختی و رفاه با شوهرش بسازد، و از وی اطاعت کند، خداوند او را با همسر ایوب محشور کند، هر زنی گفتار تلخ و زننده شوهرش را تحمل کند خداوند برای هر کلمه ای اجر روزه دار مجاهد به او عنایت فرماید.

و فرمود: حق مرد بر زن این است که چراغ خانه را روشن کند، غذا را آماده کند، هنگام ورود تا در خانه استقبالش کند، و خوش آمد بگوید، آفتابه و لگن و حوله حاضر نماید، آب روی دستش بریزد، و بدون عذر، خود را از او دریغ ننماید..

برای غیر شوهر خود را نیاراید

رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیر شوهر مگذار، در غیاب شوهر خود را خوشبو مکن، روسری خود را که جلب نظر می کند، و مچ دست را نشان مده، اگر چنین کنید دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده اید. ایشان از اینکه زن در خارج از خانه لباس چشمگیر بپوشد، به صورتی که نظر دیگران را جلب کند نهی فرموده، و از اینکه زیور صدا دار با خود بردارد قدغن نمود. مردی که در برابر دیدگانش و با رضایت و اجازه او، زنش آرایش کند و از خانه بیرون رود و در معرض دید همگان قرار گیرد دیوث است،

هرکه آن مرد را دیوث بنامد گناهی نکرده و از حقوق شوهر بر زن است. زنی که بدین صورت بیرون رود و همسرش راضی باشد، به هر قدمی که آن زن برمی دارد خانه ای از آتش برای شوهرش بنا می شود، بال و پر زنان خود را در این زمینه بچینید، نگذارید در این امور پر بگیرند، که بی بال و پر بودنشان در این مسائل موجب خوشنودی و سرور برای شما و کل خانواده است.

بدون اجازه شوهر در اموال او تصرف نکند

امام ششم علیه السلام فرمود: زن مجاز نیست بدون اذن شوهر برده آزاد کند یا صدقه دهد، یا چیزی ببخشد، یا نذر مالی کند، اما زکات واجب و صله رحم، و احسان نیاز به اجازه ندارد زیرا تمامی این موارد شامل حقوق شوهر بر زن می باشد.

رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بدون اجازه شوهر از مال مرد به کسی نبخشد، اگر بخشید گناهش از او و ثوابش برای شوهر است.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲۱۰ رای

نوشته های مشابه

‫180 دیدگاه ها

 1. اگر بر سرمربی که برای همسر پیش آمد وزن شاغل بود واز کمک مالی سر باز زند وبه همسر توجه نکند
  بفرمائید چه میتوان نتیجه گرفت

   1. یه وقت ید نگذره به مردا؟پس حق زن چی میشه؟چقدر ظالمانه!
    چقدر خدا ظالم و بی رحمه!زن مثل گوسفندی که برای سربریدن پرورش داده میشه فقط و فقط برای جلب رضایت شوهرش خلق شده!مضحکه!
    بی رحمانه است.

    1. چرا همه جا که حرف حقوق زن میشه ما مردها نمیگیم ضالمانه مضحک اما یک جا که حرف حق مرد شد شما ضالمانه خطاب میکنید مگه دروغه که مرد تا نفس داره تا پای جونش کار میکنه عرق میریزه تا خرج ومخارج و رفاه زن و بچه هاشو در بیاره خوب پس زن ها هم وظایفی در قبال مردش داره
     راست میگه چرا زن ها تا میخوان برن بیرون آرایش قلیض و اینا اما خونه هستن برای شوهرش بوی پیاز داغ میارن ما مردها بیچاره ایم

     1. اگر مسلمان باشیم به این معناست که در برابر امر خداوند تسلیم شویم. پس جای بحثی نمی ماند و باید پذیرفت. من بعنوان یک زن شوهر دار اعتراف می کنم که رعایت این مسائل زندگی را برای زن هم شیرین می کند هر چند با کمی سختی همراه ایت اما ارزش آن را دارد.

   1. نخیر این حرفها به مرور زمان در اومده مگر نه اصلا هم این حرفها نیست زن فقط کاره خانه داری بوده و بس اما رفته رفته مثلا پیش رفت کردیم که زن ها ایما حرف خودت ما مردها بیچاره ایم

  1. مزخرفه مسخره است چرته
   و اصلا قانع کننده نیست
   چرا زن باید از شوهرش اطاعت کنه مگه خودش عقل نداره؟
   اصن شاید شوهرش یه آدم بیشعوری بود
   چرا وقتی باباش داره میمیره نباید بره پیشش؟
   اصن اینا رو از کجا در آوردین؟پس منطق چیه این وسط؟
   مگه نه اینکه بین زن و مرد فرقی نیست پس عقلشون در یه حده. پس زن اونقدری عقل داره که بتونه واسه خودش تصمیم بگیره.
   وای اصن اینا رو خوندم حالم بد شد از این حجم از بی معنی و بی منطق بودن

   1. توی زندگی که زن برای خودش تصمیم بگیره مرد برای خودش تصمیم بگیره خوب فردا بچه ها هم اون طور بار میان که اونا هم برای خودشون تصمیم بگیرن پس اونجا دیگه ارزش بزرگتر کوچکتر یا ارزش والدین ارزشی بین زن و مرد نیست و اون زندگی زندگی نمیشه شک نکن

 2. خیلی از گفته های این متن درسته اما خب احترام باید دوطرفه باشه و دوست داشتن ها منطقی و از روی عقل باشه نه فقط عشق و کلمات عاشقانه .من به شخصه هرگونه رفتاری که طرف مقابلم باهام داشته باشه همون رفتار هم از من میبینه قطعا چه برسه به کسی که میخای سال های سال کنارش باشی و تحملش کنی ❤

  1. از اینکه گفتار پیامبر و ائمه رو تصدیق میکنید واقعا شرمنده میکنین همه رو . مثل اینکه بگی قبول دارم یک متر ۱۰۰ سانتیمتره ولی من هر وقت برام صرف داشته باشه ۱۰ سانت رو هم یه متر حساب میکنم

  2. تو واقعا این مطلب خوب نفهمیدی مگه نمیگه زن فقط باید ازشوهر دستور بگیرد انوقت تو جواب متغابل می دهی

   1. دستور یعنی چی ازدواج معامله نیست شراکته کارمند که نمی خوای استخدام کنی با این طرز تفکر هیچ دختری رو بیچاره نکن. دختر با امید میاد تو خونه تو که خوشبخت کنارت زندگی کنه نه کارگیریتو

    1. من سوال اینه که اگر ازدواج معامله نیست پس چرا اونجا که توی عقدنامه صدتا امضا از مرد میگیرید و مهریه های آنچنانی رو ازش طلب میکنید و تا آخر عمرش ازش طلبکارید و هزینه های سنگین ازدواج و جشن و سرویس طلا و تهیه مسکن و تامین مخارج رو طلبکارانه ازش انتظار دارید ، اونجا نمیگید که ازدواج که معامله نیست ؟!
     منم سوالم اینه مگر نوکر و غلام سیاه استخدام کردی ؟
     مرد هم با هزار امید ازدواج میکنه که به آرامش برسه ، اما امروزه کدوم مردی ازدواج کرده و از دست زنش آرامش و آسایش روحی و روانی داره ؟!
     چرا اونجا یاد این نیستی که بگی مرد کارگر تو نیست ؟
     چرا اسلام رو فقط اونجاش رو قبول داری که میگه مهریه و نفقه و خرج و مخارج زندگی بعهده مرد هست و رعایت انصاف و اخلاق و غیره ، اما اینجا که میگه زن باید از شوهرش اطاعت کنه و بهش احترام بزاره و سایر موارد دیگه که در احادیث گفته شده ، اینجا یاد این حرفا میوفتی که حرف از استخدام و معامله و کارگری میزنی ؟!

     1. ای باریکلا خیلی خوب بود
      مهریه به اندازه سال تولدشون مثلا 1372 عدد سکه طلا
      جمع کنین کاسه کوزتونو—اگه معامله نیست بیا با 10 سکه ازدواج کن

     2. آقا ای ول، این زن ها خیلی دیگه دارن پر رو میشن ، خواهشاً هر جا دیدید جوابشون رو بدید، زن های ایران دیگه خیلی پست و ظالم شدن، و خیلی پر رو ، آقا جوابشون رو بدید، همه چیز رو یک طرفه می‌خوان،

     3. وظیفه ی زن اطاعته خودشونو اینا گول زدن اخه تعلیمات فمنیستی زنا رو جسور و مردا رو بی غیرت کرده برادر عاقل اونه که تو این وانفسا دنباله رو اهل بیت و مطیع دستورات شرع باشه .زن با اطاعت از شوهر بالا میره ولی تو جامعه بالا رفتن به معنای جسارت و پررویی و حاضرجوابی و رانندگی کلی کارای مردانه برای زنان معنی شده .خدا بهمون رحم کنه من که تمام تلاشمو میکنم مطیع همسرم باشم

     4. دقیقا ما یه عروس داریم زنگ خونه مارو از جا دراورده همش میاد دادو بیداد میکنه پول میخواد تهدیدم میکنه به مهریه گرفتن و مامور اوردن و ابرو بردن و …
      تو خونشونم هیچ کاری نمیکنه فقط سرداداشم غر میزنه داداشمم خ مظلومه فقط فرار میکنه میاد اینجا
      تا زنگ در میخوره خواهرم میلرزه ذهنمون شرطی شده
      دیگه تحمل نداریم نمیدونیم چ شکری بخوریم

     5. به خداوند قسم من دختری رو دوست داشتم و با هزار سختی و گرفتاری باهاش ازدواج کردم.هرچه در توانم بوده براش انجام دادم حتی به علی قسم خودم لباس نخریدم و چند دست لباس برای اون خریدم.خودم ادامه تحصیل ندادم و رفتم سر کار ولی اون رو حمایت کردم که لیسانس گرفت.خودم وسایلی که خیلی دوست داشتم نخریدم و برای اون چیزای مورد علاقشو گرفتم.خلاصه کم نزاشتم ولی انقدر گردن کلفت شده که میگم مانتوی تنگ نپوش و کمتر آرایش کن هرچی دهنش میاد میگه.میگه به توچه.اسیرت نیستم و فلان و فسار.میگم انصاف داشته باش من اینهمه حمایتت کردم میگه وظیفت بوده.خلاصه انقدر دلخورم ازش که نگو.من کل استعداد و هدفم رو برای اون کنار گذاشتم و ایشون نه از خدا میترسه نه به من احترام میگذاره من فقط ازش خواستم در شهر کوچک ما مانتوهای بلند تر بپوشه و آرایش نکنه و همنشین زنان اینچنینی نشه.فقط خدا جواب این زنا رو بده.هر روز به خودم لعنت میفرستم.

     6. از مهریه میگیم چون تمام حق هارو دادن ب شوهر حق طلاق حق حضانت فرزند اجازه خروج از کشور زن اجازه حتی بیرون رفتن قانون این اجازه رو داده ک مرد بدون دلیل میتونه طلاق بده مهریه نباشه هر مردی هرموقع دلش خواست یکیو میگیره چشمش ازش ک سیر شد طلاقش میده مگه عمر و جوونی کشکه ک بپای ی مرد بریزی آخرشم بدون چون و چرا طلاق بده دیه مرد بیشتر از زنه حقوق مرد بیشتر از زنه تمام جهیزیه گردن دختره ک تا چشمش باز میشه وقت شوهر کردنش میرسه واقعا توقع دارید ن عروسی بگیرید ن خونه ن ماشین مهریه هم نزنید کاش مهریه رو همون اول میدادین و اینقدر طلبکار میشدین

     7. آخی نه اینکه مردا هلاک شدن از خوش رفتاریو مهریه دادن.
      بعدم مردا بیرون از خونه کار میکنن. خانما هم تو خونه جون میکنن بچه بزرگ میکنن که به نظر من کارشون سخت تر و حساس ترم هست.
      و زن اونقد عقل داره که خودش تصمیم بگیره چیکار کنه
      اصن به فرض شوهرش آدم بیشعوری بود چرا باید از یه آدم بی‌شعور اطاعت کنه؟
      احترام باید به صورت متقابل از سمت هر دو طرف باشه ولی مسئله اطاعت مسخره است

     8. عروسی رو که دو طرف می گیرن مهریه رو نمیدین و در عوض عروس چند صد میلیون جهیزیه می‌خره.در حالی که شما خونه و ماشینم بگیرین به نام خودتونه.شما دخترت و در آینده مثل کنیز دب اختیار مردی قرار بده دوست داری.مردان منفعت طلب.کدوم حقی به نفع زنه؟!مثل موشای ترسو افتادین به وراجی و چرند بافی.بی عرضه هایی که میخواین زن هاتون کار کنن و خرجتون و بدن در عین حال برده تونم باشن.نه جان.این جوری نیسا.حالا شما بسوز .

     9. دمت گرم دردهای میلیون ها مرد ایرانی رو بخوبی بیان کردی. ما مردان قربانی زیاده خواهی ها و توقعات نجومی خیلی از زنان هستیم که شرایط اقتصادی موجود رو قادر نیستن درک کنن و آویزون شوهراشون میشن.. هرجا که بسودشونه مسلمان اثنی عشری میشن و هرجا که به ضررشونه از قوانین دینی در رابطه با ازدواج ابراز تنفر میکنن.

     10. مرتیکه وقتی از زن استفاده میکنی مفت که نمیشه باید از تو جیبت پول دربیاری خرجش کنی سوالم اینه تو که اینهمه ادعا داری یک قرون از مهریه زنت که گردنته باید بدی و مثل نماز و روزه واجبه بهش دادی ؟ تو بجای زن بدبختت ۹ ماه بچه تو شکمت نگه دار و دو سال شبانه روز شیرش بده و شبانه روز مواظب بچه هات مفت و مجانی باش بعد حرف مفت بزن اگه مهریه و نفقه خواستی اونموقع حقته ، از زنت مهر و نفقه تقاضا کن 😂

    2. بله شراکته میدونستن زن چی هست که اینا بررسی شده و گفته شده… میخوای بهت ثابت کنم بعد از خوندنش بدون اینکه خوب فکر کنی به من بد و بیراه میخوای بگی

    3. دستور ما نمیگیم که مثلا از کار اومدیم نشستیم پامونو انداختیم رو هم داد بزنیم خاااااانم بیا این پاهای منو بشور اونم اب و حوله بدست آماده باشه زودی بگه چشم قربان بیاد با آب گرم بشوره بعد خشک کنه و عطر بزنه نه مثلا ما میگیم ما مردها رو شما زن ها دق ندین اونقدر غر غر کردین بابا به خدا دلمون پر از درده با این گرونی با این اوضاع عوض این که دلداریمون بدین بلعکس زیاد هم میخواهید کمرمونو شکوندین والاه

   2. شوهر باید حقوق ماهیانه 20 میلیونی به زنش بدهد بابت کارهای خانه وگرنه حرام است وهیچ وقت مرد بخشیده نمیشود

    1. حقوق ۲۰ میلیونی ها؟؟؟ برو ببین اجرت المثل زن توی ۲۰ سال ۲۰ میلیونه، با کدوم حدیث داری این رو میگی، هیچ وقت مرد بخشیده نمیشود رو از کجا آوردی جاعل حدیث ها!!!

     1. البته ایشون که این مقاله رو نوشتن، ذکر نکردن که در قرآن آمده که تمکین و اطاعت از مرد در صورتی معنی دارد که مرد توانایی تامین زندگی رو به طور کامل داشته باشه، در غیر اینصورت تمامی این حقوق ازش سلب میشه، یعنی مردی که نتونه از نظر مالی خانوادش رو تامین کنه هیچ حقی بهش تعلق نمیگیره، که البته در جامعه ی ما خیلی ریز، حقوق مرد برتری داره نسبت به حقوق زن

     2. در قانون جمهوری اسلامی ایران در مورد زنان باید تجدید نظر جدی شود اصلاح شود چون زنان دیگرخیلی پرو وسو استفاده گر شدن اگر در قانون زنان صفت گرفته شده بودن الان شاهد ایقدر فساد بی بندوباری از جانب زنان نبودیم زن یعنی خوده شیطان اگه اسرش نکنی اسیرت میکنه وسلام

   3. از خدا میخوام لیاقت و توفیق بده که همسری باشم که خدا و ائمه سفارش کردند. وقتی ایمان داشته باشیم هرچه که خدا امر کرده به نفعمون هست بی چون و چرا قبول میکنیم

    1. خدا خیرت بده و پدر مادرت رو برات نگه داره.نان حلال خوردی معلومه.من روزگارم سیاه شده از دست زنی که حرفمو نمیخونه دیگه.من ۲۷ سالمه و از همه آرزوهام گذشتم به امید رسیدن به این خانوم ولی خانومم تا بهش میگم مثلا رژ قرمز نزن ملایم تر بزن شروع میکنه به غر زدن که مگه منو خریدی بتوچه و خسته شدم از گیر دادن هات و ازین حرفا.واقعا جواب خوبی تو این دنیا بدیه.خدا خار و ذلیل کنه این طور زن هارو.منم باید مثل خیلی از مردا و پسرای الاف آشغال زیر بار مسئولیت نمیرفتم تو این اوضاع جامعه و فقط به خودم میرسیدم ودنبال این زن و اون زن می افتادم روزم رو شب میکردم.خیلی هم ارزشم بیشتر بود پیش دخترا.سر به راه بودن جواب نمیده انگار دیگه.اکثر دخترا دیگه نمک نشناس و یاغی شدن.خیلی ناراحتم😑😪

     1. سلام آقا ناراحت شدم خیلی پیامتون رو خوندم حتما باهمسرتون صحبت کنید اگر مجاب نمیشه مشاوره برید چون حق نداره اون طوری که شما راضی نیستید بیرون بره.چرا واقعا انقدر بی حیا شدن برخی خانم ها برای من خانم هم عجیب شده

     2. همه خانم ها یاغی و نمک نشناس نشدن.راه درست پیش بگیرید تا انقدر حسرت نخورید و درستون رو ادامه بدید جوانید حیفه

    2. احسنت
     اون خدایی که خودش مارو آفرید قطعا خودش هم می دونه چی خوبه چی بد حالا تا یه سال بشینیم در موردش صحبت کنیم .
     آخرش می رسیم به این … اون که ساخت می دونه یا من که ساخته شده خودشم ؟؟

   1. خوب شما دقیقا همون قدر که شوهرتان خرجتون میکنه خرجش میکنید ؟؟؟؟
    اگه اینجوری متقابل رفتار کنید خیلی خوبه

  3. مگه داریم این چنین زنانی ؟
   اون مال دوره ی مادران ما بوده
   زنان این دوره جز خودخواهی و جز غرور چیزی ندارن

   زنان این‌روزا فقط دنبال پول و دارایی شوهر خود هستن

   1. سلام .کاش همه چیز مثل گفته های ائمه بود من شاغلم از شوهرم نفقه و مهریه نخواستم یه روی خوش میخام که اونم نمیده .به قرآن دارم به اسلام و …شک میکنم همه کارهلی خونه با منه خرید بچه ها با منه و… اصلا رگ غیرت هم نداره .مثلا گوشت میخره خودم میبرم
    استخوانهاش رو میدم قصاب خرد کنه .اصلا خرجی خانم چیه نمیدونه به قران ..اما خرد کردن زن رو میدونه . کتک زدن رو بلده …حالا بیا از این شوهر اطاعت هم بکن چشم حتما …

    1. خواهرم من دقیقا گیر همچین زنی افتادم ۲۹ سالمه و پنج ساله ازدواج کردم.و کار میکنم.زنم اصلا احترام نمیزاره و همه زحمت هامو وظیفم میدونه.و در قبالش حتی حاضر نیست نوع پوشش رو کمی سنگینتر کنه.این دنیا انگار وارونه است و جواب خوبی بدیه.اسلام به خودی خود مشکلی نداره و هرچه هست از ذات خراب آدم هاست.

    2. عذر میخوام ولی این آقا مردانگی نمیدونه و زندگی باهاش غلطه‌.از اول نباید شما خرجی خونه میدادید.بازم عذرمیخوام

  4. اینکه رفتار شخص مقابل ذو بهش برگردونید کاملا اشتباه هست. چون در اینصورت شما دارای شخصیت نیستید. یا همون بی‌شخصبت! چون این طرف مقابل شماست که تعیین میکنه که شما چی باشی. اگه بد باشه و شما هم بد باشی و بدی کنی، دیگه باهاش فرقی نداری و خودت بدتر ازونی میشی که در ذهنت ملامتش میکنی. چون اقلا اون یه عذری برای بد بودنش داره یا اینکه فهمش نمیرسه که خوب باشه. اما شما خوبی و بدی رو تشخیص میدی و میفهمی و در عین حال انتخاب میکنی که بد باشی. پس شما کاملا در ضرر بسر میبری و از داشتن منیت و شخصیت و قدرت درک و شعور امتناع میکتی.
   ببخشبد که زرُک حرف زدم

   1. سلام تو دنیا آرزومه که با کسی ازدواج میکردم که درکم میکرد .از زندگی سیر شدم . جواب بدی شوهر رو با سکوت میدم .که چی .همش به من میگه بی عرضه

  5. حرف شما درست است و احترام باید دو طرفه باشد اما وضیفه‌ی زن در اطاعت و
   فرمانبرداری بیشتر است
   وضایف مرد خوش‌رفتاری و احترام و دادن نفقه و مهریه است
   البته در احادیث بسیاری از مهریه‌ی زیاد بسیار نهی شده و هرچقدر مهریه کم تر باشد
   زن بیشتر مورد لطف خداوند قرار میگیرد. زنان و دختران جامعه‌ی ما اکثرا ناخواسته
   و با ما ناگای از احادیث و سفارشات مهریه‌ی زیادی را طلب میکنند
   روایت :
   در زمان پیامبر اکرم ص مردی نزد پیامبر آمدند و گفتند که زنی را دوست دارند
   پیامبر از او پرسید برای مهریه چه داری؟ او گفت : هیچ فقط تفسیر و آموزش سوره‌ای
   از قران را بلدم
   پیامبر ماجرا با آن زن در میان گذاشت و زن هم قبول کرد.
   در سریالهای ایرانی به تدریج این باور را دل دختران و خانواده‌ها قرار دادند که پسران در ازدواج همیشه قسط گول زدن دختران را دارند و آنان را زود طلاق داده
   و …. و در سریال هم نشان می‌دهند که دختر شکست عشقی میخورد و آنقدر با این
   ماجرا‌ها سریال ساختند که این باور در ذهن مردم مخصوصاً دختران و خانواده‌ها شکل
   گرفت که پسران این‌طور هستند و از آن به بعد مهریه‌های چند زیادی را می‌گذاشتند
   من نمیگویم که دختران را همینجوری بدون پشتوانه شوهر دهید میگویم که اول
   حسابی دربارهی آن پسر تحقیق کنید و بعد مهریه‌ی کم قرار دهید

  6. این متن برای شرایطی هستش که طرفت بخواد با حق و حقوق به‌ات زندگی کنه. یعنی میگه وظیفت اینه تو هم باید بگی وظیفت اینه. اگر عشق باشه و محبت، اصلن به اینجاها نمیکشه

 3. هر چند کار یک وکیل با یک شاعر و یا یک روانشناس جدایی ظاهری دارند ولی هر کدام به یک چیز اشاره دارند البته با ظاهر متفاوت فعالیتشان
  از کوشش های شما برای این متن سپاسگزاریم ?

 4. کاش واقعا اینطور بود
  هر مرد مسلمانی از اعماق وجودش از همسرش چنین رفتار و کرداری رو آرزو داره ولی متأسفانه بیشتر خانم ها در این دوره اصلا اینطور نیستند و مثل خانمی که در بالا نظر دادند اهل جسارت و مقابله با شوهر هستند و مردان هم در برابر بدترین رفتار زن با توجه به قوانین جدیدی که بنظر من در بسیاری موارد غیراسلامی و مثلا متجدد وضع شده اند،چاره ای بجز غصه خوردن و سکوت ندارند…

  1. بمیرم
   اینکه مرد سالاری داره کم میشه بده؟
   هر چیزی به اندازه خوبه
   باید هر دو طرف به هم احترام بزارن ولی قرار نیست هرچی مرد میگه زن بگه چشم
   خودش عقل داره فک میکنه و تصمیم میگیره
   اگر به نظرش درست نبود جسارت میکنه و انجامش نمیده

   1. مرد رییس زندگی و زن معاون زندگی است، معاون اطاعت می کند و همچنین به رییس در زمان های لازم مشاوره می دهد و کمک می کند حرف آخر را هم رییس می زند ، و زن استراتژی رییس را به جلو می برد.

   2. اطاعت شوهر از زن فقط درمورد ۲ چیزه ن همه موارد.فقط تمکین و بیرون رفتن بقیه با صلاح دید دو طرف و مصالحه اینو اسلام گفته عزیز

 5. خیلی عالی بود، بیان حقیقت.
  ولی از روزیکه من با خانمم ازدواج کردم، فقد ۳۰ فیصد اینها را ازش دیدم، دلم ازش راضی نیست.
  بهش میگویم راجع به حقوق شوهر که گوش میکند ولی عملی نمیکند.

  1. مسئله اینجاست که الان خانم ها سر هرچیزی متاسفانه گیر میدن و بی احترامی میکنن و فکر میکنن حق با خودشونه. البته طبیعیه که همیشه اینطور نیست

   1. من یک زن مومن متعهد خوش اخلاق زیبا و محجب و مردمدار ، خوش اخلاق با شوهر و فرزندان، کارمند تمام مخارج زندگی از ساخت خانه و مسکن و خوراک و پوشاک و تهیه وسایل زندگی و ماشین و همه چیز زندگی از سیر تا پیاز با لطف خدا و تلاش خودم به زندگی آوردم .
    شوهرم شغل و درآمد خاصی نداره.
    هیچ وقت بهش نگفتم چرا چیزی نداری یا برام نخریدی یا هیچ ایرادی . خدا وکیل و گواه هست هیچ وقت هیچ ایراد و بهانه ای ازش نگرفتم . چون می خواستم ناراحت نشه و غرورش نشکنه .
    آرزوی یه کادو یا چیزی برام بخره دارم . به دلم مونده .
    خیلی هم دوستش دارم . به خودش و حرفاش و کاراش احترام می زارم و تو همه ی کارا و فکرام ازش اجازه می گیرم و راهنمایی میگیرم .
    تو روابط زناشویی هم خوب رفتار کردم .
    هر چی فکر می کنم هیچی از زن بودن و همراه بودن و دلسوز بودن و رفیق و دوست بودن براش کم نزاشتم تا حالا .

    شوهرم خیلی خوبه .
    ولی ولی ..
    متقابل نیست . هنوز یه خسته نباشید از زبانش نشنیدم . هنوز یه تشکر نشنیدم. یه دستت درد نکنه خالی .
    یه تبریک روز تولدم یا روز زن . نه یک دوستت دارم .

    نه دیدم و نشنیدم . و چشم و گوش من الان نزدیک به بیست سال هست که منتظر شنیدن و دیدن چندتا کلمه ساده هست .

    نه اینکه بلد نباشه این حرفا و رفتارای محبت آمیز . نه . اتفاقا خیلی خوب بلده و راهنمای همه هم هست . ولی در مورد من نمی دونم چه فکری میکنه .

    خیلی دلم میشکنه .
    با همه اینها در نظر شوهرم من همیشه برای هر موردی محکوم و مقصر هستم و حرف اون و خانواده اش بالا هست .

    تمام اینها رو صبر کردم به چند دلیل .
    اول عرش خدا به لرزه در نیارم .
    دوم ۲ تا فرزند دارم . دلم براشون می سوزه اگه من نباشم چه میشه .
    سوم دوستش دارم و داشتم . و بهش وابسته هستم .
    ولی توقع ندارم ناراحتم کنه دلم بشکنه .
    همیشه روز تولد یا روز زن که میشه یا مناسبت های دیگه یا روزای دیگه دلم می شکنه . گریه های پنهانی که خدا می بینه فقط .

    1. این به خاطر این هست که مرد ها رو خوب نشناختین.. چون محبت رو به صورت کلامی در میان نمی گذارند روششان فرق می کنه
     در مورد خلقیات مرد ها تحقیق کنید متوجه میشید

     1. سلام پس چرا ناراحت کردن و حرفهای بد بد رو بلدن اما عشق و عاطفه رو بلد نیستن . مارو به چشم مادرشون میبینن.

    2. سعی کنید به شوهرتون این موارد رو گوشزد کنید انسان جایز الخطا هست میتونید از مشاور کمک بگیرید امر به معروف و نهی منکر هم جایگاه خودش رو داره

    3. دقیقا حال و روز منم مثل شماست حتی اسمم مثل اسم شماست شاید همه ثریاها . . . با این تفاوت که من همسرم رو دوست ندارم ولی بهش تعهد دارم بعد از ازدواج هم چادر میزارم و حجابم کامله باوجود نیاز روحی و عاطفی هرگز بهش خیانت نکردم تفاوت من با شما اینه که شوهرت رو دوست داری و بخاطر همین تحمل میکنی ولی تحمل مرد بی اخلاقی که دوستش نداری ولی بخاطر خدا و دوتا بچه زندگی رو تحمل میکنی و ادامه میدی زجرآوره 😔 مرگ رو ترجیح میدم به زندگی نفقه و مهریه و این حقوقی که میگن مال زنه هم هیچی به ما نرسید در ضمن چون پدر نداشت و وضع مالیش خوب نبود هیچی مراسم نگرفت هزینه مراسم عقدم پدرم داد خیلی خریدها هم انجام نداد و فکر میکنم گرچه من باخدا عهدبستم و برای رضای او از حقم گذشتم اما در نظر شوهرم خودم رو کوچک کردم لیاقت نداشت کاش یا اون بمیره یا من تا این کابوس تموم بشه کاش مجرد میموندم

    4. فعاا که من با دل و جونم تمام موارد بالا رو امجام دادم و بخاطر مسایل دینی کلی باهاش شرط و شروط داشتم الان بعد از ازدواج مثل آب خوردن زد زیر همه چیز و قانون مزخرف هم میگه که ریاست با مرد هست و اجباری در رفتار واخلاق کسی نیست حتی اگه فریب داده.خب الان خدا بیاد حق من زن رو بگیره که باید تابع ی مرد هوس باز و بی اعتنا ب دین بشم.حق و حقوق زن از لحاظ دینی فقط توی دین هست وگرنه قانون هیچ دفاعی از زن نداره قانون فقط به حال زن و مرد فاسد خوب هست هر غلطی کردن یکی با ریاست مردانه واون یکی هم با مهریه طرفو خفه کنه .کسی و قانونی هم نیست که به ادمای مذهبی و یا زن و مردی که واقعا بهشون ظلم شده برسه.یا باید ازاین درد سکته کنیم یا باید به فحشا بریم.

  1. جفتش گناهه
   هردو باید به حقوق طرف مقابل احترام بذارن و وظایفشونو به درستی انجام بدن
   اگه به هر دلیل یک طرف عمل نکرد دلیل نمیشه همسرش هم به وظایفش عمل نکنه
   برای احقاق حق راه های زیادی وجود داره
   ضمن اینکه تربیت اسلامی بخش زیادیش امر به معروف و نهی از منکر از طریق رفتار درسته
   زندگی میدون جنگ و خشونت و انتقام نیست

 6. ای دل غافل
  تو نیکی میکن و در دجله انداز
  که ایزد در بیا بانت دهد باز
  دوازده ساله که ازدواج کردم یک سال هم نامزد بودیم
  ولی اون رضایتی که باید از زندگی داشته باشم هیچ وقت نبودش
  مناسفانه به خاطرازدواج اشتباه صاحب دو فرزند با اختلالات رفتاری عدیده ای هم شدیم
  میشه گفت این زندگیو تحمل کردم
  کلا تو زندگیم همیشه به مرگ گرفته میشم تا به تب راضی بشم
  اگه بدونید که چقدر از صبح تا شب بحران تو زندگیو دارم میبینم
  خلاصه زندگیم جوریه که توش خودمو میسوزونه بیرونش مردمو
  خیلی اوضاع قاراش میشه
  اسلام و قانون و دین و ایمونو این همه پیغمبر برای درست زندگی کردن اومدن
  ولی اینه اوضاع ما

  1. اینا در روایت و احادیث وقران هست اما در واقعیت قانون حمایت مطلق میکنه از زنان الان طرف بعد از عقد مهریه ونفقه رو طلب میکنه و شوهر بدبخت اصلا زندگی نکرده تو زندان هست،یا زن تو خونه شوهر زندگی کرده چندسال اما میره مهریه ونفقه میخواد و جالبتر نفقه سالهای زندگی هم میخواد و جالب اینکه مرد باید سند و مدرک بیاره که خرج زن کرده و دادگاه و قبول کنه که تا مدرک و فاکتور نیاره یا باید نفقه گذشته رو بده یا تشریف ببره زندان،الان مرد میتونه بگه زن حق نداری بری بیرون و در این موقع زن میره شکایت میکنه که حبس کرده منو وباز شوهر تشریف میبره زندان،جالب اینکه زن در زندگی برای سیر کردن شکم خودش غذا درست کرده میتونه پول تهیه غذا رو بگیره واگر ندهد شوهر تشریف میبره زندان،قانون میگه زن وظیفه بارداری و یا شیر دادن به بچش را ندارد و اگر شیر داد پولشو درخواست میکنه واگر ندهد تشریف میبرد زندان،جالبترین قسمت اگر زن ترک منزل کند اختیاری و اجباری به برگشتن ندارد اما اگر مرد ترک منزل کند باید تشریف ببرد زندان،در هیچ جای دنیا اینهنه امتیاز برای زنان نیست

 7. نویسنده این متن اگه با این تفکر ازدواج کرده یا طلاق گرقته یا در آستانه طلاق هست. خدا زمین رو از شر این گونه آدمهای افراطی خلاص کنه

 8. بیشتر این متن تکیه بر احادیث داره و اتفاقا احادیثی هم که دارم حدود 20 تا 30 درصدش درست هست. صرفا براساس احادیث نمیشه یه مطلبی رو ثابت کرد اخه عقل هم واقعا خوب چیزیه…. کل این متن میگه بمونید خونه بیرون هم نرید… مگه زن، حیوون خونگی شوهر هست..

   1. زن ها عقل دارن منطق دارن درک و شعور دارن و میتونن خوشون برای خودشون تصمیم بگیرن این کمترین حق یه آدمه

    1. سلام کسی منکر عقل زن نیست زن سراسر احساس و عاطفه هست و خوب میدانیم که در تصمیم گیری ها احساس آدمیزاد را دچار اشتباه محاسباتی می کند زندگی کلا تصمیم گیری است هر کجا اشتباه یا احساسی تصمیم بگیری تاوانش را هم باید بپردازی . برای همین کسی که تصمیم می گیره باید فردا در محضر خداوند جوابگو باشه.بنابراین هست که در روایت آمده است که دختر هدیه خداوند است و پسر نعمت خداوند و در روز محشر از نعمتها سئوال و باز خواست می شود نه از هدیه ها
     حال که این زن سراسر احساس اگر تصمیم گیرنده باشه .زندگی پر از تصمیم های اشتباه خواهد بود برای همین باید برای داشتن زندگی شیرین باید هم احساس در خانه باشد هم عقل و تصمیم

 9. فعلا که طبق قانون همه هزینه ها و مسئولیت های زندگی به دوش مرد هست اعم از نفقه مهریه نحله مسکن پوشاک درمان هزینه تفریح و غیره و زن طبق قانون میتونه دست به سیاه و سفید نزنه مهریه هم بهش تعلق میگیره و زن فقط وظیفه شریک جنسی بودن به عهده اش هست والسلام هزار تا حدیث و روایت هم که بیارید به یک ویرگول قانون نمیرسه پس بهتره به جای این داستان ها قوانین را عادلانه کنید

  1. واقعا درسته، توی ایران قانون فقط به نفع زن هست، بعد هم زبون زن ها درازه که قانون فقط برای مرد ها نوشته شده و فقط طرف مرد ها رو میگرن و … بعد تازه همه طرف زن ها رو میگرن

 10. مگه زن برده مرده که بایداین کار ها رو انجام بده اینا همش احادیثیه که مال قرن ها پیش هست. نه جامعه الان مث گذشته هست نه آدماش ملتی که تفکرشون مثل صد ها سال پیشه ملتی مرده هستن باید یاد گرفت که زن ها نیاز دارن به حضور فعال در جامعه نیاز دارن خودشون تصمیم بگیرن چجور زندگی کنن نه پدر یا همسراشون تا وقتی پر پرنده چیشده باشه و تو قفس باشه لذت پرواز نمیتونه تجربه کنه یاد بگیرید زن =مرد=انسان

  1. فعلا که شما زنها مردان را نوکر و برده ی خود کردید .
   چطور شما از اسلام سفت و محکم چسبیدی به نفقه و مهریه و اونجایی که مرد رو بخاطر خودخواهی هاتون زیر بار فشار مالی و اقتصادی می برید . اونجایی که سرویس طلا میخوای اونجایی که جشن عروسی با فلان تالار و فلان هزینه های سنگین رو روی دوش مرد میزاری . اونجا مرد برده نیست ؟!
   اونجایی که مرد با هزار بدبختی و فلاکت حمالی میکنه تا بتونه یه خونه تهیه کنه که تو بیای بری داخلش راحت زندگی کنی و غر بزنی اونجا یادت نیست که مرد برده ی تو شده ؟
   اونجا که مهریه های بالا روی دوش مرد میزارید و هر وقت عشقتون بکشه تو سرش میکوبید اونجا یاد مرد بدبخت نیستی که اون برده نیست ؟!
   اونهمه مرد بدبختی میکشه اونوقت تو واسه یه محبت کردن و اطاعت از همسر شاکی میشی ؟!
   همه مردها رو از ازدواج متنفر کردید . اگر شما زنها نصف این چیزایی که اینجا گفته رو هم رعایت میکردید دیگه هیچ مردی از ازدواجش پشیمون نمیشد و اونقدر زندگی ها با دوام میشد که حد نداشت . اما شما زنها سرکش و یاغی شدین . میخواید هر کاری دلتون میخواد بکنید . انگار نه انگار که زن و مرد یه تفاوت هایی با هم دارن .

   1. زن تا وقتیکه ازدواج نکرده ازاده و تحت نظر پدرش ولی وقتی ازدواج کرد قضیه مث قبل نیست و احکامی داره که خدا تعیین کرده فقط برای رسیدن به آرامش دنیوی و اخروی که خدا و رسولش بهتر میدونن- اگه فک میکنی داری برده میشی خب ازدواج نکن .

   2. کاملا موافقم. و متاسفانه رفتار زن ها مثل مردهای قدیمی شده. آقایون دیگه حق اظهار نظر هم ندارن. فقط باید بسازن.

   3. ظاهرا مردا فرشته آن یا احتمالا همشون پیامبرن، زن ها هم شیطان اند با این مواردی که شما گفتین. عجیبه شما دارین تو این جامعه زندگی میکنین واقعا فقط اینا رو میبینید؟ پس اون همه خانم که حقوقشون به صورت های مختلف پایمال میشه چی؟ چرا اینقد یکطرفه و خودخواهانه حرف میزنین

  2. شما هم این قدر حق و حقوق دارید ، چرا نمی‌آید بگید حق و حقوق ما رو بگیرید ولی ما رو آزاد کنید؟؟ ها؟؟ چرا نمیرسد بیرون خونه کار کنید؟؟ فقط به این موضوع که میرسه میگید که این بده، فقط مسئولیتاتون یادتون که می. افته میگید نکنید، همه ی شما زن ها طرفدار منافع خودتون هستید، شما که طرفدار انسانیت هستید چرا دو تا کلمه در مورد این که مرد ها هم انسان هستن نمیزنید؟؟ چرا نمیگید که ما مرد ها هم انسانیم

  3. آخه خواهر کیه که اینا رو درک کنه! زنان در غرب در حال و پیشرفت هستن ولی ما اینجا با چند تا حدیث و سوره نسا درگیر شدیم که باید از جنس مذکر اطاعت کنیم و مطیعش باشیم و حق خودمون رو نداشته باشیم.

 11. متاسفانه و متاسفانه وجود ماهواره و شبکه‌های ضداجتماعی در خانه باعث گردیده که فرهنگ ابتذال و توحش غرب بر فرهنگ ایرانی‌واسلامی غلبه کرده و برنامه‌های صداوسیما هم در همین راستا حرکت میکند و خانواده‌های کم‌جنبه و کم‌ظرفیت تبدیل به سوهان روح برای اهل آن شده است. متاسفانه بسیاری از خانمهایی که در این فضا قرار میگیرند به فمنیسم دامن میزنند و از دستورات دین مبین طفره میروند و برای خلاصی از حقوق همسرانشان به مکاتب و عرفانهای کاذب و حتی مسیحیت روی می‌آورند و عملا و ناخواسته مشمول حکم ارتداد خفی میشوند!!!
  این شرایط دقیقا در خانواده بنده حاکم گشته و از لحاظ روحی و روانی صدمات شدیدی به بنده و فرزندانم زده است. بنده به زنی نفقه میدهم که کوچکترین مسئولیتی از بعد تمکین عام و خاص تقبل نمیکند و من بخاطر آبرویم ده سال است در بدترین شرایط روحی ادامه میدهم.

  1. از معصمومین روایت شده که روز قیامت شفیعی بالاتر شوهر برای زن نیست.پس تازمانی که شوهر رضایت ندهد شفاعت ما شامل حال زن نخواهد شد
   این چندروز عمر پر از نکبتی که درست کردن با مهریه و نصف مال شوهر حق زنه به پایان میرسد روز های نکبت شوم این حیوانات پست نیز خواهد رسید

 12. من یه سوال داشتم
  این که رضایت زن از شوهرش چی میشه این وسط؟
  آیا مرد بدون همسرش برون بره و زن بگه رضایت ندارم مشکل نداره ؟؟

 13. اگه مرد از زنش بخواد ناخن بکاره یا مژه بکاره ..حکم شرع انجام باید بشه یاحکم شوهر.؟؟؟؟.چون برا وضو وغسل آب به پوست نمی رسه

 14. اگه زن تمام این موارد رو رعایت کنه ولی شوهر سرد مزاج باشه و هر موقع دلش خواست بیاد سمت زن,زن بدبخت باید چیکار کنه؟واقعا زن انسان نیست؟چقدر تحمل کنه؟یعنی ائمه ای که شما میگید نعوذبالله انقدر بی رحم هستن؟مگه زن اسباب بازیه؟

  1. وقتی چنین زنی باشد که این موارد رو رعایت کنه . اولا که بعید میدونم در ایران چنین زنی وجود داشته باشه که همه اینها رو رعایت کنه . اما اگر این کارا رو انجام بده هر مردی باشه تا آخر عمرش با اون زن از زندگی و عشق زنش لذت میبره .
   سرد مزاجی درمان داره . اگر قرار بر جبهه گرفتن بر علیه شما باشه میتونم اینگونه پاسخ بدم که شما زنها بابت تمکین جنسی ده ها امتیاز از مرد میگیرید . همون تهیه مسکن پدر مرد رو در میاره . خرج و مخارج سنگین زندگی و استرس و فشارهای روحی شدید که سالها مرد باید باهاش دست و پنجه نرم کنه و عذاب بکشه . شما ادعاتون میشه این شما مردها هستید که نیاز جنسی دارید و باید خرج مون کنید . پس وقتی شما داری خرجی تو میگیری اون مرد هر وقت خودش بخواد میاد سمت شما . اما اگر شما مرد رو به این دید نگاه نکردی و براش ارزش و حرمت و احترام قایل بودی و بخاطر بحث جنسی مهریه و خرج سنگین رو تو سر مرد نکوبیدی اونوقت اون مرد هم باید برای نیاز جنسی شما ارزش قایل باشه و بفکر درمان باشه . نمیشه که هم پول و مهریه و نفقه و خرج و مخارج سنگین ازدواج رو بابات تمکین جنسی از مرد طلب کنی بعد از مرد شاکی باشی که چرا باهام رابطه نداری !

  2. اگر مرد گرم مزاج باشه چی ها؟؟ واقعا مرد ها انسان نیستن؟ این قدر مظلوم نمایی نکنید، فقط موضع میگیرید که نظر همه رو نسبت به همه چیز تغییر بدید، خب چرا نمیگید شاید که یک مرد گرم مزاج باشه، چرا نمیگید مرد ها انسان هستن، ها؟ گناه اون مردی که باید شب تا صبح کار کنه تا نون شما زن ها رو بده چیه ؟؟ ها؟؟ حرف بزن ، فقط ایراد میگیرید که بگید این غلطه که نظر بقیه برگرده ها!!!

 15. سلام .راجع به روابط جنسی و روابط عاشقانه هم لطفا میگید ک در روایت ها چی اومده؟چون زن باید در عین مطیع بودن همیشه رفتارش برای همسرش جذاب باشه و ب اصطلاح عامیانه مرموز.برام مهمه نظر اهل بیت رو بدونم.البته این برداشت منه.ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم سلام‌ واقعا‌متاسفم‌ همه‌ی‌مردها‌ مثل‌ هم‌ هستن با‌ این‌ زن‌ ستیزی‌ که‌ شماها‌ می‌کنید‌ زن‌هابد‌بختن اول‌ اینکه‌ مرد‌ وظیفه‌ داره‌ خرج‌خانواده‌ روبده‌ دوم‌ اینکه‌ زن‌ صاحب‌ اختیار بدنش‌ هست‌ مرد‌ هم‌ همینطور‌ ممکن‌ زن‌ ازلحاظ‌ روحی‌ نتونه‌ مرد‌ روتکمین‌ کنه‌ بعدشم‌ زن‌ ها‌ در‌ دست‌ مرد‌ ها‌ امانت‌ هستند‌ آقایون‌ شما‌ خودتون‌ جارو‌ زدید‌ ظرف‌ شستید‌ لباس‌ شستید‌ ۹ماه‌ حاملگی‌ کشیدید‌ بچه‌ بزرگ‌ کردید‌ شیر‌ گذاشتید‌ تودهن‌ بچه‌ هاتون‌ از‌ زن‌ هاتون‌ کتک‌ خوردید‌ عادت‌ماهانه‌شدید؟الان‌ بعضی‌ ازمردها‌ دست‌ بزن‌ دارن‌ وزندگی‌ روجهنم‌ کردن‌ بعدشم‌ ازتون‌ممنونیم‌ که‌ زحمت‌ می‌کشید‌ کار‌ می‌کنید‌ جوری رفتار‌ نکنید‌ که‌انگاری‌ زنها‌ فقط‌ توخونه‌ نشستن‌ شیرینی‌ می‌خورن‌ ماهم‌ زحمت‌می‌کشیم. اگر‌ شما‌ می‌گید‌ ما‌ بدبخت‌ هاکار‌ می‌کنیم وظیفه‌ شماست‌ اگر‌ ما‌ زن‌ هام‌ بگیم‌ کارخونه‌ می‌کنیم‌ بچه‌بزرگ‌می‌کنیم بدبختیم‌ اون‌ وقت‌ شما‌ چی‌می‌گید پس‌ هیچ‌وقت‌ بهتون‌ نمی‌شه‌ اعتماد‌ کرد‌ می‌گن مردا‌ مثل‌ هم‌نیستن‌ ولی‌ خیلی‌ شماها‌‌قضاوت‌ رو‌ به‌خدامی‌سپارم‌ خیلی‌ براتون‌ متاسفم‌ شما‌ باید‌ خوش‌ حال‌ باشید‌ که‌ شدید‌ مرد‌ زندگی‌ یک‌ خانم‌ وبراش‌ کار‌ می‌کنید‌ .

 16. جالب مردها چه به به راه انداخت و کامنت کردن…
  دوست دارم نظر اینگونه مردان برای حقوق زن ها هم بدونم.
  چه بد مردم مذهبی هستیم ما که فقط به فکر خودمون هستیم و راحتی و دنیا طلبی خودمون هر آنچه از دین میخوایم برمیداریم بقیه رو کرو کور میشیم

  1. اونجایی که دین میاد واسه تون نفقه و مهریه و اجرت المثل و احترام به زن رو میگه و با همون مهریه و توقعات تون همه مردها رو از ازدواج متنفر کردید ، اونجا شما هم کور و کر میشید . هر وقت مهریه و نفقه رو از دوش مرد برداشتید اونوقت بیا اینجا نظر بده . تمام فضای مجازی و جامعه واسه شماها دارن یقه جر میدن . یکی هم که برای حق و حقوق مردها میگه شما تحملشو نداری ؟ من بعنوان یک مرد حالم از ازدواج بهم میخوره بخاطر اینکه همه مون رو به کفر رسوندید . یه ازدواج کوفتی شده مایه اونهمه زجر و بدبختی مرد . تمام احادیث و روایات داره میگه به شوهرت احترام بزار بهش محبت کن بهش سخت نگیر در مادیات ازش اطاعت کن . اینکارو نمیکنی انتظار داری شوهرت بیاد قربون صدقه ت هم بره .

   1. میدونی چیه؟این چیزایی که بیشتر زنها میگن برای مرد خونشون فقط هست و طرفداری از جبهه ی فمنیسیم در مقابل شوهرشون هست.ولی در مقابل مردای دیگه که به راحتی باهاشون میخوابن و به شوهرشون خیانت میکنن صدق نمیکنه.همه این حقوق رو از شوهرشون طلبکارانه میخوان ولی به راحتی به چنگ مرد های آشغال کوچه خیابون می افتن.حمالی و فشار سنگین زندگی و کار ناسپاسی مال شوهر هست ولی یه آشغال بدون هیچ مسئولیت و فشار و سختی مثل آب خوردن مخشونو میزنه و حالشو میبره.البته این فقط منظورم زن های فمنیسم محور و سرکش هست.خدایی نکرده خانوم های نجیب و نان حلال خورده مصداق مثال بنده نیست.و این رو بارها در اطراف خودم دیدم و بررسی کردم نه اینکه بخوام یه چرتی گفته باشم.تازه بعد از خیانت پشیمان هم نیستن و میگن بهمون توجه نمیکرد ماهم دنبال محبت بودیم.و البته که مردانی بی شرف و بی اصالت هستن که مایه ی ننگ پدران و شوهران زحمت کش و خوانواده دوست میشن.نه اینکه فقط به زن ها خرده بگیرم

   2. تا زمانی که زن در اسلام ارثش نصف مرد، شهادتش نصف مرده و … ،
    مهریه هیچ وقت حذف نمیشه!
    اگه قرار باشه من به شوهرم احترام بذارم و برده ی اون باشم چرا اون توی کار ها از من اطاعت نمیکنه؟ بزرگ ترین مشکلی که ما داریم همینه.
    خواهشا بیخود حرف نزنید

  2. خودتون هم میدونید که اکثر مردها تلاششون رو برای زندگی میکنن و واقعا زحمت میکشن و برای راحتی و آینده زن و بچه واقعا نگران هستن. فکر نمیکنم مردی هم باشه که واقعا بخواد زن خونه بمونه و تکون نخوره. اما مسئله اینجاست که ناخودآگاه این رفته تو ضمیر ناخودآگاه زن ها و دخترا که مرد باید همه کار بکنه و چیزی نگه. شما به عنوان یه زن برای مرد چه کار میکنید؟ آیا برای کاری که کردید منت نمیذارید؟ آیا یه مسئله رو هزار بار تو سر مرد نمیکوبید؟ آیا مرد یه بار حق داره چیزی بگه و یا با موضوعی مخالفت کنه یا برای زدن حرفش جنگ اعصاب باید داشته باشه؟

  3. جالب شما زن ها چه قدر دارید الکی به ما مرد ها حمله میکند؟ چرا فقط فکر میکنید شما مظلوم هستید، ها؟؟ شما زن ها هم مهریه نگیرید، میشه شما نظرتون رو درباره حقوق مردان بگید؟؟ شما اصلا میتونید دو کلمه در مورد زندگی مرد ها حرف بزنید؟؟ تو اصلا میتونی یک مرد رو درک کنی؟؟ تو اصلا مشکلات یک مرد رو میشناسید ؟؟

 17. سلام علیکم
  مطالب بسیار خوبی بود
  اینکه زن از شوهرش اطاعت کنه قطعا دستوری هست که باید رعایت بشه چرا که مقصد ما انسان ها دنیا نیست بلکه آخرت هست …
  و بااین وجود مرد حق ندارد از حقوق خود سوء استفاده کنه و زن رو آزار بده چرا که مرد هم مثل زن حساب و کتاب دارد و حساب و کتابش سنگین تر است البته زنان به دلیل ناسپاسی وارد جهنم میشوند منتهی جهنم برزخی که بعد از پاک شدن وارد بهشت میشوند چرا که مشرک به خدا نشده اند ومهم تر اینکه تعداد زنان در بهشت هم بیشتر از مردان است چرا که خداوند به زنان آسان میگیرد چون زنان در دنیا به خاطر تربیت فرزندان و همچنین بسیاری کار های دیگه نمیتوانند به خودشان رسیدگی کنن. پس یعنی زنان نیز میتوانند صالح باشن.چون قرآن صالح بودن رو فقط به مردان اختصاص نداده است.
  واین رو بدونید که در خطبه عقد ایجاب بازنان هست و قبول با مردان .
  ببینید خداوند فرموده است که برمردان واجبه که نفقه بدن و اگه دقت کنید اکثرا نفقه رو میدن و خدا از زنان خواسته که اطاعت کنید ولی بعضی وقت ها ناسپاسی میکنن آیا این عدالت است ؟!!
  خواهران عزیزم بیایید اون ور قضیه رو ببینیم، مرد از دامن زن به معراج میرود . بیاییم در مقابل بدخلقی های همسرانمان نهی از منکر رو فراموش نکنیم .
  اگر طرف مقابل ما بی شخصیته ما باشخصیت باشیم تا خدا از ما راضی باشه اینطوری در بهشت افضلیت باما بوده و خودمون میتونیم قبول کنیم که فلان شخص همسر مان بشود یانه و اگر افضلیت بامرد باشد او حق انتخاب دارد که چه کسی رو انتخاب کنه به عنوان همسرش .
  البته این مطالبی که در این سایت هست در مورد مردان صالح گفته شده نه مردانی که زنانشان را از اطاعت خدا محروم میکنن و مدام آزار چ اذیت میکنن و میخان زنانشان را تحقیر و کوچک کنن.
  بدونید که اگر مردان و پسران و دختران تاالان به اینجا رسیدن همه نتیجه ی تلاش های مادر هست ، نتیجه ی تربیت مادر هست که او هم یک زن است .
  مطالب زیادی در مورد زن هست که اگر زنان و دختران آنها را بخوانند قدر خودشون رو خواهند دونست و دیگه به فکر این نخواهند بود که چرا مردان چنین حقوقی دارند ولی زنان ندارند
  از طرفی مردان هم مطالبی بسیار در موردشان هست که حتما بخوانند و زنان را فقط محدود در امور جنسی نبینند چرا که این دیدگاه ، دیدگاه غربی هاس .
  تا هردو در زندگی مشترکشان در مقابل هرگونه رفتار یا کرداری موفق باشند و فقط بسنده به این مطالب نکنند .

 18. من قبول ندارم احساسات باید دو طرفه باشه وقتی که یکی به همسرش محبت می‌کنه خب صرفا انتظار اینم داره که همون محبت رو ببینه و این هم برای زن هم برای مرد صدق میکنه و اینکه من خودم به ازدواج اعتقادی ندارم عاشق شدن و محبت کردن خوبه ولی ازدواج یه معامله است یه تعهده که بخوایم حساب کنیم هم برای زن هم برای مرد ضرره و همه ی اینا برای مغز پوسیده های زمان ماها بوده ما داریم تو همه چی پیشرفت میکنیم جز مغز پوسیده خیلیا که هنوز به این باورن دختر باید ۱۳ سالگی شوهر کنه ۱۶ سالگی بچه بیاره نمی‌دونم باید هر چی مرد بگه ، بگه چشم و کلی چیز دیگه که من حداقل به نظرم باید ترکشون کنیم اگه به فکر خودتون و روحیتون هستید ازدواج نکنید چون دنیای زن و مرد خیلی متفاوته این چیزیه که من از زندگی فهمیدم

  1. عزیز من این موضوع دو طرفه اس ولی این سایت اومده از حقوق مرد صحبت کرده شما میتونید سرچ کنید حقوق زن بر شوهر..

   1. قطعادوطرفه است…..بعدشم نویسنده یه کم که نه خییییلی زیاده روی کرده…مردباید فرشته باشه گه زنش باهاش خوب باشه…زن برده مردنیست که بشینه توخونه….فقط بلدن ارزش زن وپایین بیارن…‌‌‌

 19. این خانم که میگه تو مراسمات چند بار از یه لباس زن استفاده میکنه انگار تو جامعه زندگی نمیکنه بله بایدم تو باحقوق مفتی که میکیری لباس خوب بخری ولی مردم نمیتونن برا لبایجس فانتزی مراسمات میلیونی پول بده من ۷ صبح تا تقریبا ۹ شب سر کارم ولی باز مبوه لباس و…مشکل دارم ماهم دوست داذیم زنمون وصله تنمون لباس خوب بپوشه ولی …قدرت نداریم تو حرفاتو ..مفت نزن وتصحیح اش کن خواهشا
  صدات از جای گرم درمیاد واز کشنگی مردم فقیرت خبر نداری وفکر میکنی چه ایمان ….داری

 20. زنومرد قبل از ازدواج باید برای زندگی مشترک تربیت بشن ازدواج مثل شب امتحان میمونه عده ای ازدواج رو کلاس اول ابتدایی فرض میکنن میگن عروسی کنن درست میشن اما بهترین دوران زندگی مشترک صرف آموزش هم مرد وهم زن میشه وقت و انرژی صرف امور عقب افتاد ه ای میشه که هردو باید بلد باشن

 21. امام صادق علیه السلام به مردان از حقوق زن ها میگفتن و در جمع زنان از حقوق شوهر میگفتن و این خیلی هوشمندانه است..چون ما قرار نیست در زندگی زناشویی همش دنبال این باشیم که فلان چیز حق منه و باید طرف مقابل وظیفه اشو انجام بده..ما باید در زندگیمون همه ی تلاشمون رو بکنیم که وظایف خودمون به نحو احسنت انجام بدیم نه اینکه دنبال ایراد گیری از طرف مقابلمون باشیم…اینجا بیش تر ازخانم ها آقایون حضور دارن و این خیلی اشتباهه…آقایون باید برن حقوقی ک خانم ها نسبت به شوهرشون دارن رو مطالعه کنن و سعی کنن در زندگیشون لحاظ کنن…خوندن حق و حقوق خودمون باعث میشه رو رفتار طرف مقابل حساس بشیم و زندگی ب کاممون تلخ بشه ک ای وای تو فلان جا حقی از من ضایع کردی….دوستان توجه بفرمایید.

 22. زن وظیفه کار در منزل نداره که هیچ می‌تونه طلب اجرت هم بکنه.
  چرا بحث فقهی و اخلاقی رو قاطی می کنید؟ چرا قیمه ها رو میریزید تو ماستا!؟

 23. سلام کل نظریات برام جالب بود ولی در کل اینو بدونید که آدمهای با ذات خوب و بد هم تو مردها وهم در زنها هستن وخدا جواب دل و ذات خوب همه مردها و زنها رو میده چون اون ناظر تمام کارهامون هست بالاخره پاداش خوبیهاشون رو میبینن و جواب آدمهای پست چه زن و چه مرد رو بده که خیلی راحت آدمهای خوب و بی گناه رو آزار و اذیت میکنن اونها هم ی روز حالا یا ضرر به سلامتیشون یا مالشون وغیره میخوره واونجاست که میفهمیم همه کارها مون چه خوب چه بد جواب داره پس چه بهتر که از همون اول همه تو زندگیهامون خوب باشیم

 24. حدیث زیر بنظر ضعیف و برخلاف اسلام است. شاید صحیح از لحاظ سند نمی دانم ولی متنش با مهربانی و رحمت اسلام در تضاد است.
  از شوهرم اطاعت کنم حتی پدر و مادر زجر بکشند!!. خودتون روتون شد اینو ذکر کنید.
  در اینجا پدر و مادر باید در اولویت باشند و شوهر حق کمتری دارد
  با فرض صحت حدیث زیر که به نظرم صحیح نیست. گفته بهتر است یعنی می تواند در شرایط زیر اطاعت نکند چون اخر حدیث ثواب در نظر گرفته شده ولی چه ثوابی زجر پدر بیمار!!
  .
  این حدیث زیر
  امام صادق علیه السلام می فرماید: مردی از انصار به مسافرت رفت و به همسرش تأکید کرد تا من برنگردم از خانه بیرون نرو، پدر آن زن در ایام سفر شوهرش بیمار شد، زن کسی را نزد رسول حق فرستاد، و اجازه عیادت خواست فرمود از شوهر اطاعت کن و در خانه بنشین، حال بیمار سنگین شد باز پیام داد ولی رسول اسلام همان جواب را داد، پدر از دنیا رفت، زن قاصدی نزد پیامبر فرستاد، که برای نماز به جنازه پدر بروم حضرت همان جواب را داد، پدر را به خاک سپردند و زن در خانه ماند، پیامبر پیام دادند، ای زن خداوند بپاس این فرمانبرداری از شوهرت، پدرت و تو را آمرزید!

 25. اقایونی که میاین از خوبی قوانین اسلامی حرف میزنید چطور موقعی که خانوادتون از عروس بدبخت ببخشید همون برده بدبخت توقع جهاز لاکچری دارن یاد اسلام نمیوفتید که میگه جهاز با مرده موقعی که تو خونه یه لیوان آب نمیزنین و زن مثل کوزت به صورت شبانه روزی اشپزی و بشور و بساب و بچه داری و مهمون داری و … میکنه یاد اسلام نمیوفتید که میگه کار خونه وظیفه زن نیست موقعی که مثل کشورهای عربی همون سر عقد مهریشو نمیدین یاد اسلام نمیوفتین موقع برده داری میشه اسلام چه خوب گفته!!!!!

 26. قوانین اسلام دقیقاً مطابق فطرت و نیازهای زن و مرده.

  خانوم‌های محترم واقعاً اگه نمیتونن به دستورات دین پایبند باشن ازدواج نکنن، چون ازدواج بدون ادای حق مرد یعنی نابودی. و با ازدواج بدون پایبندی به ادای حق مرد، مانع از ازدواج مرد با یک زن مطیع هم میشن. من به عنوان کسی که زندگی‌ مشترک رو‌ تجربه کردم کاملا متوجه فلسفه این دستورات و احادیث هستم. ذره ای در درستیشون شک نکنید.

  و تنها راه سعادت زن‌ توجه به این فرامین دینی هست.

  1. کلمه مطیع برای حیوانات استفاده میشه نه انسان ها.
   خانم ها خودشون عقل و شعور دارن و خودشون تصمیم میگیرن چیکار کنن همونطور که مردا حق اختیار دارن، هردو نفر تا جایی که به همدیگه و به زندگی مشترکشون آسیب نزنن اراده و اختیار دارن و قرار نیست هر چی شوهر میگه زن قبول کنه اصن شاید شوهرش آدم بیشعوری باشه. دیر یا زود باید اینو بپذیریم
   من نمیگم احکام اسلام غلطه. من میگم احکام اسلام اینی که تو این متن گفته شده نیست ۱۰۰ درصد این نیست چون اسلام زن و مردو برابر میبینه ولی تو این متن فقط به شعور و شخصیت زن توهین شده

  2. خوش به حالت معلومه مرد خوبی داری
   ولی وقتی نه آرایش میکنی نه بد حجابی نه خرج زیادی میخوای
   کارای خونه هم همیشه انجام شده است
   اما باز دلت خوش نیس چطور میشه اطاعت کرد
   شوهر من کافیه خونواده خودش لب تر کنن از هیچی دریغ نمیکنه همه جوره در اختیارشونه اما من بخوام برم پیش مامانم یا ابجیم باید غیظ وغضب ببینم
   فقط میگه اسلام گفته باید از من اجازه بگیری سه چهار روزی یه بار یه ساعت برو زود برگرد دلم گرفته کجای این عدالته خودش در اختیار خونوادش اما من انگار اسیرم

 27. خیلی ممنون از توضیحاتتون خیلی خوب بود که وا حقوق مرد نسبت به همسرش اشنا شدم این احادیث زیبا قوت قلبی بود برای من که هر ماری میکنم برای رضای خدا باشه ورضای خدا هم در رضای همسره تا حایی که میشه باید به خرف هم سر گوش داد وخدا رو شکر میکنم بابت این اسلامی که این چنین حزئ روی حقوق زن ومرد دقت داره وهر حکمی که داره از روی حکمت هستش

 28. 1401/10/23
  سلام. متاسفانه15 سال پیش با دختر یکی از اقوام ازدواج کردم. لعنت و هزار لعنت بر من که غیر عاقلانه تصمیم گرفتم و الان هم که اینو مینویسم
  طبق معمول منو از خونه انداخته بیرون و تو این هوای سرد موندم تو ماشین تو خیابون.
  پدر مادر زنم از هم جدا شدن و 2 تا برادر یاغی و یه مادر بدتر از خودش داره.
  زنم فوق العاده ادم کینه ای و بد دهنی هست و جالبه تو مجردی به ادب معروف بود. حالا از درد ابروم و به خاطر پسرم که، ۹ سالش هست مجبورم تحمل کنم. حتی پیش حانوادم هم نگفتم.
  این قدر توهین و فحاشی میکنه که با کوچکترین حرف میگه گورت رو گم کن. و باید مثل الان بمونم بیرون.
  واقعا هیچی ازم باقی نمونده. همیشه ناراضی هست و امان از دهنش که فقط به غیبت باز میشه و نمیدونم این همه کینه چطور تو وجود یه نفر جا میشه.
  فقط منتظرم پسرم کمی بزرگتر بشه تا زیر دست دایی های نامردش نباشه
  و خودم رو از دست این جادوگر خلاص کنم.
  واقعا این قدر استرس و فشار روم هست که
  حاضر نیستم یه لحظه با هاش زندگی کنمـ
  برام دعا کنید 😞😞😞

 29. سلام زن من الان یک ماه رفته خونه مادرش جواب پیامم زنگمم‌نمیده الان ماسه سال عقدبسته هستیم .خانواده زنم میگن باید خونه بخری توشهر ما تامن دخترم بگذارم بره سرزندگیش من تو خونه کرایه نمیام زندگی‌ کنم وسایلم یک سال نشده میشکنن از این حرفا…خداوکیلی من چطور میتونم تو این اوضاع گرونی خونه بخرم
  میگمشون من بهترین خونه واست کرایه میکنم توشهر خودم هم محل کارم
  هسته نمیگذارم یه ذره سختی بکشی هم دلت تنگ شد تا خونه پدرت یک ساعت راهه میبرمت پیششون اونجا بمون هروقت خواستی بگو بیام دنبالت بریم خونه خودمون… خودش خانوادش میگن نه باید خونه توشهر ما بخری بعدش بریم سرزندگیموم من خونه کرایه ای اصلا نمیام…الان یکماه خونه مادرشه جوابم اصلا نمیده همش پیغام به خانواده من میده برین‌خونه ای بخرین واسه پسرتون تا من بیا برم سرزندگیم ..خانوادمم بهش میگن بیا برو خونه کرایه میکنه برین سرزندگیتون زمینی داره کم کم میسازش اون موقع برین خونه خودتون سه
  دونگش هم میزنه بنامت ..قبول نمیکنن حرف فقط حرف خودشونه..کسی راهکاری داره واسم بگه نمیدونم باید چکارکنم تشکر

 30. تا زندگی تشکیل ندی درک برخی مساعل سخته. اتفاقا همه بخاطره محکم شدنه روابط و بیشترش بخاطره اینه ک مرد خیانت نکنه و اتفاقا ب نفع زنهاست بیشتر مطالبه گفته شده

 31. همه چیز به اخلاق و نحوه تربیت دو طرف برمیگرده
  زن و یا مرد بد دهن در خانواده از مادر و پدرش بد دهنی شنیده
  زنی که پوشش خاصی دارد از خانواده الگو گرفته
  مرد و زنی که قدر نا شناسه در خانه طلبکار بار آمده
  هر کاری کنی به حساب وظیفه در نظر میگیره
  مرد یا زنی که احل خیانت است تنوع طلب و هرزه بار آمده
  هیچ کدام از این موارد قبل از ازدواج مورد سوال قرار نمیگیرد

 32. سلام آیا دین اسلام می گه شوهرت درآمدش رو بده به خانواده اش و زنش بمونه و مشکلات زندگیش چون مرد لا ابالیه و می دونه زنش با کمک خانواده برای حفظ آبروشون مشکلات رو حل می کنه به نظرتون جای این شوهره با خانواده تو جهنم نیست؟و طوری برخورد می کنه که انگار هیچ کدوم از اینا نیست و در آمدی رو داره برا زن و بچه خرج می کنه

 33. دیدگاه اسلام آیندنگری داره، داره از مشکلاتی که حتمن رخ میدهد جلوگیری میکنه و اسلام دستوراتی برای مرد هم دارد که عدالت رعایت بشه.اسلام فرمود زن رکن و ستون خانواده است اگر لرزه برداشته شود خانواده می لرزه

 34. سلام، ۲۲ سال بین قوم یزید گرفتارم.. با انتخاب اشتباه گرفتار شوهری بداخلاق فوق العاده عصبی بی عار بی کار دست بزن و… و مادر شوهر فوق العاده خطر ناک که کل فامیل ازش میترسن و بدی نمونده که انجام نداده باشه و دو برادر شوهر بی تربیت و خطرناک ….دو برادر دیگه هم زن گرفتن از اقوام گرگ صفت خودشون و خونه پدریشون رو فروختن و مادر شوهر خطرناک از آنجا که من بدبخت بی زبان غریبه زورم بهشون نمی رسید و احترام می گرفتم با ما زندگی کرد ۱۵ سال بیشتر آواره خیابان ها بودم شب و روز که خرج شوهر بی عار و مادرشو بدم به خاط اینکه الان یه دختر ۲۰ ساله دارم من به خاطر دخترم و رضای خدا تحمل کردم و چه صبری داشتم …آه……چه بی آبرویی ها و درگیری ها و خیانت ها و کتک خوردن ها که نکشیدم و هر جوری براشون پول در می آوردم با دست خالی و پای برهنه پیش دخترم آبروداری می کردم و اونا سواستفاده در خانه های مستاجری که خودم خرج خانه و کرایه را میدادم و از ترس مادر شوهر و شوهر شب وقتی خواب بودن به خانه می رفتم …. تا۲ سال پیش که مادر افعی کمی ناتوان شد و شوهر بی عار به تهران رفت برای مدتی و مادرش که نیاز به پرستار داشت و توان مالی گرفت پرستار واسش نداشتم و شوهرم فوق العاده وحشتناک کتکش می زد در حد مرگ و میترسیدم به قتل برسونتش را تحویل پسر بزرگش که وضع مال خوبی دارد و زن خطرناکش برادر زاده مادر شوهرم هست دادم… و تو این ۲ سال پسر بی تربیت و بی رحمش از من تشکر که نکرد هیچ به عناوین مختلف مزاحمت ایجاد می کنه که دوباره پیرزن را به من بدهند و من ۴۰ ساله خیر ندیده با دختر دانشجو و منزل مستاجری و شوهر دیو صفت بی تربیت فحاش نمیدونم چه کار کنم… چرا به هر اسمی خدا و معصومین را خواندم نجاتم ندادند … و برادرش حکم جلب برادر بی عرضه اش را گرفته.. وسهمی که از خونه به شوهر بی عار و مادر بی عار ترش که پولشون خرج کردن میاره و قران ب قران حساب کرده و چشمش دنبال این سرمایه خیلی کمه که با کارگری جور کردم که خرج دخترمو بدم … ازش شکایت کردم ..که قانون نجاتم بده ولی برادر افعی خطرناک در مقابل رفت شکایت کرد که من تهدید به قتلش کردم …که شکایت منو کمرنگ کنه و من حتی تلفنش هم ندارم … و دست از یقه من برنمی دارند ….الان تنها آرزوی من اینه از دست این قوم ظالم نجات پیدا کنم و از دختر ۱۶ ساله ای که با هزار آرزو ازدواج کردم الان یک زن سرشکسته و نا امیدم که ۴۰ سال دارم و دختری ۲۰ ساله دارم به آرامش با دخترم برسم و شوهر و برادر شوهر و مادرشان را هرگز حتی درقیامت هم نبینم و از زندگی من و دخترم بیرون بروند…قانونی برای زن در اسلام وجود نداردهمش به نفع مرد هست هرچند بی عرضه و بی ادب باشد زن برده است،مرد خوب افسانه است،،زن برده و ازدواج اشتباه محض

 35. برخی نوشته بودند؛ زن هم حقوقی دارد که مرد باید رعایت کند!
  اما من هر بار سرچ حقوق زن کردم: همش حقوق مرد بر زن را برایم آورده و گویی زن هیچ حقی ندارد
  در ضمن شرط میبندم تمام این مطلب و برداشت‌ها تحریفاتی ایست بر قرآن و احادیث واقعی
  اون مهریه و نفقه ای را که هیچ مرد مسلمان امروزی نمیدهد را هزار بار تو سر زن ها میزنند و اخرشم هیچ به هیچ!
  کو کدام نفقه؟ کدام مهریه؟ کدام اجرت المثل؟
  من کار میکنم خرج خودم را و بچه هایم را و خرجی منزل را و هزاران کار مردانه را در خانه شوهر انجام میدهم چون شوهرم از تمام وظایفش سر باز میزند
  آیا دروغ شوهر بر زن مجازه؟
  آیا پر رویی و دست بزن داشتنش مجازه؟
  ایل خرجی ندادن و آن حقوق اسلامی طلبیدن برایش مجاز است؟
  مرد داریم تا مرد
  اول مرد نشان مان بدهید
  بعد توقع حقوق مرد بر زن را از زن‌ها بطلبید
  آن مرد را لولو برد
  این زن، آن زن سابق نیست
  پس این حرف ها تبدیل به اراجیف میشوند وقتی این مردها، آن مردهایی نیستند که باید باشند

  1. به نظر من مشکل اصلی در قوانین دادگاه خانواده است که هم برای مرد و هم برای زن مشکل ایجاد می کند. من مردی هستم که از 20 سالگی مشغول کار شدم و 26 سالگی ازدواج کردم. تمام پس انداز و در آمدم را تا حالا که 37 ساله هستم خرج خانه سازی کردم. سه دانگ خانه را هم به نام همسرم زدم که 10 روز بعدش مهریه رو گذاشتند اجرا. خانه و ماشین و حسابام رو توقیف کردند و قانون گفت مهریه زن عندالمطالبه است باید بدی. خانم هم ترک خونه کرد و گفت مهریه رو کامل بده تا برگردم. چون هیچ چیزی غیر این خونه نداشتم تهدیدم کردند بقیه خونه رو هم بده به جای 180 سکه مهریه. با این قیمت سکه توانایی پرداخت قسطی هم نداشتم. با وجود این که هیچ دلیلی برای طلاق نداشتند به واسطه مهریه مجبورم کردند به طلاق توافقی و وکلا، مشاوره ها و قضات هم به راحتی مسیر طلاق رو برای خانم هموار کردند. خانم رفت و خونه رو هم ازم گرفت. در 37 سالگی هم چیزم رو از دست دادم. فقط به خاطر این که صادقانه یا احمقانه نصف خونه رو داوطلبانه زدم به نام خانم. خانمم شاغل بود و تشویقش می کردم تمام درآمدش رو برا خودش پس انداز کنه که اونم همین کارو می کرد. به خاطر مشغله کاری خانم، تو کارای خونه عاشقانه و از ته دل هر روزه کمکش می کردم از آشپزی و شستشوی ظرف ها و جارو زدن. حالا می فهمم چه احمقی بودم . خوب بودن زیادی یه مواقعی طرفت رو به اشتباه میندازه مخصوصا وقتی که قانون هم کمکش بکنه. به نظر من قوانین خانواده باید عادلانه و به نفع هر دوطرف باشه که متاسفانه من خبری از این عدالت ندیدم.

 36. من می خوام همچین زنی باشم.همه ی سعیم و می کنم و وقتی که به حرف هاش گوش میدم و مطیعم خیلی دوستم داره اما گاهی از دستم در میره شرایط باعث میشه عصبی و بدخلق بشم و باعث آزار شوهرم بشم.

 37. به نظرم مرد و هم زن باید کار کنه مهریه ای در کار نباشد کار خانه ام تقسیم شود و زن هم حق داشته باشه ازاد تصمیم بگیره

 38. دقت کردین به پایان روایت بالا: براى مرد نیز اگر زنِ خود را آزار بدهد و به او ستم کند ، همانند این گناه و عذاب ، وجود دارد .

 39. به پایان این روایت دقت کنید

  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :هر کس زنى دارد و زَنَش او را آزار مى دهد ، خداوند ، نه نماز آن زن را مى پذیرد و نه هیچ کار نیک او را ، هر چند همه عمر ، روزه بگیرد ، مگر این که به شوهرش کمک کند و او را خشنود سازد … . براى مرد نیز اگر زنِ خود را آزار بدهد و به او ستم کند ، همانند این گناه و عذاب ، وجود دارد .

  دقت کردین
  راى مرد نیز اگر زنِ خود را آزار بدهد و به او ستم کند ، همانند این گناه و عذاب ، وجود دارد .

  رسول اللّه صلى الله علیه و آله :مَن کانَ لَهُ امرَأَهٌ تُؤذیهِ ، لَم یَقبَلِ اللّهُ صَلاتَها ولا حَسَنَهً مِن عَمَلِها ، حَتّى تُعینَهُ وتُرضِیَهُ ، وإن صامَتِ الدَّهرَ . . . وعَلَى الرَّجُلِ مِثلُ ذلِکَ الوِزرِ وَالعَذابِ إذا کانَ لَها مُؤذِیا ظالِما .

  .ثواب الأعمال : ص ۳۳۵ ح ۱ عن أبی هریره وابن عبّاس ، أعلام الدین : ص ۴۱۴ عن ابن عبّاس ولیس فیه «ظالما» ، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۳۶۳ ح ۳۰ .

 40. خانمای مهترن اگه یه خورده دقت کنین این اجبار تمکین از شوهر بیشتر از مرد به نفع زنه
  کدوم زنی دوست داره ک همسرش دنبال ناموس دیگه باشه یا بفکر ازدواج مجدد بیفته
  این دستور حکمتش اینه ک مرد هر چی میخواد از زنش بدست بیاره تو خونه ن تو کوچه و خیابون
  حالا شما بگین این حرف گوش کردن بیشتر ب نفع زنه یا مرد
  حالا یه عده نیان بگن هر کاری کنی بازم سالم نیستن چون درمورد اونم حدیث زیاد داریم ک برا اونا مجازات هست

 41. آقا در پایان اینو فقط بگم لعنت بر خودم که خودم کردم هر آن چه به سرم آمد

  میدونید زن ها رو وقتی گرفتیم آوردیم اونقدر عزیزش گرفتیم بزرگش کردیم بزرگش کردیم تااااااا بردیم اون بالا بالاها الان هم داره مارو از اون بالا بالاها نگاه میکنه خوب معلومه از اون بالا مارو کوچک میبینه عاقبت کارای خودمونه به خدا هیچکس مقصر نیست

 42. من که همیشه زنم، خردم می کنه و له ام می کنه. نمی دونم باید چکار کنم. زبون داره مثل زبون قورباغه، و نیش زبونش از نیش مار و عقرب دردناکتره
  بخاطر بچه هام نمی تونم ازش طلاق بگیرم و باید این بدبختی رو تا آخر عمرم تحمل کنم

  1. افرین به شما.
   زن منم هم عین زن شما.
   زبون دراز.
   پررو.
   پولکی
   با منت.
   دارم به خودکشی و فرار از خانه فکر میکنم
   بخاطر تک پسرم دارم تحملش میکنم…
   و بفکر صیغم

 43. منم بعد از 5سال زندگی مشترک و یک فرزند دارم …..2نفرو صیغه میکنم تو سن 37 سالگی…فقط خدا کمکم کنه بتونم سیرشون کنم…..
  چون من نمیخاستم خیانت کنم و قسم و توبه کرده بودم که به زنم خیانت نکنم تا ابد.
  ولی خودش باعثش شد …
  دلیلشم …
  1-تو سری زدن اینو اون و مقایسه با کل فامیل
  -2-قدرمو ندونست.
  3-سرد بودن تو رابطه.
  4-شاد نبودن.
  5-شکستن غرورم
  6-درونگرا بودن
  7-پول پرست بودن
  8-وسواس جنسی داشتن
  9-درک نکردن
  10-احترام نگه نداشتن-
  11-مغرور و زبان دراز بودن
  12-به همه چیز رسیدن جز به من
  حالا این دونفر برام دارن نیازامو برطرف میکنن و منو بخاطر پول نمیخان چون من بی پولم..ولی زنم اولویت اولش پول بود…..خدایا کمکم کن الهی عامین یا رب العالمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی تضمینی

وکیل آنلاین | وکیل تلفنی

کد تخفیف: salam
close-link