سهامی خاص – صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص

سهامی خاص :مجمع عمومی فوق العاده شرکت ــــــــــــــــــــــــــــ  سهامی خاص به شماره ثبت شده ــــــــــــــــــــــــــــ درتاریخ ــــــــــــــــــــــــــــ ساعت ــــــــــــــــــــــــــــ با حضور اکثریت / کلیه سهامداران درمحل شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردیده :

در اجرای ماده 101 قانون تجارت :

 1.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت رئیس
 2.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت ناظر
 3.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت ناظر
 4.  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس با اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
 • پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان ، ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی ــــــــــــــــــــــــــــ به تصویب رسید .
 • اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل :
 1. ــــــــــــــــــــــــــــ
 2. ــــــــــــــــــــــــــــ
 3. ــــــــــــــــــــــــــــ
 4. ــــــــــــــــــــــــــــ

برای مدت 2 سال انتخاب شدند و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند .

سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص

 • آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت بازرس اصلی و آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند .
 • کلیه سهامداران به آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ ( احد از سهامداران / وکیل رسمی شرکت ) وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تحویل و ثبت صورت جلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید .

امضاء هیئت رئیس مجمع

سهامی خاص

   رئیس جلسه                    ناظر جلسه                   ناظر جلسه                   منشی جلسه

ــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــ

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ــــــــــــــــــــــــــــ

                 نام و نام خانوادگی                           تعداد سهم                 امضاء

 1. ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 2. ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
 3. ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
 4. ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *