شکایت - شکواییه

شکایت از پلیس و رسیدگی به جرایم کارکنان نیروی انتظامی

پلیس و در مفهومی کاملتر، کارکنان نیروی انتظامی، ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند که از طرف بازپرس یا دادستان یا هر مرجع قضایی جهت انجام وظایفی ازجمله دستگیری و تعقیب متهمین، جمع آوری ادله و مدارک جرم، انجام تحقیقات پیرامون جرم ارتکابی و…مامور می باشند. در این مطلب به شکایت از پلیس می‌پردازیم.

هرچند پلیس دارای اختیاراتی از سوی مقام قضایی در ارتباط با متهمین می باشد ولی در برخورد با اشخاص، موظف است ضوابط و مقرراتی را نیز به دقت رعایت نماید.

برای مثال: ضابطان دادگستری یا همان ماموران کلانتریها، ادارات آگاهی، ماموران وزارت اطلاعات یا بسیج و… که به هر طریق مامور به انجام برخی از دستورات مقامهای قضایی در ارتباط با متهمین و بزه کاران هستند، حق ندارند برای گرفتن اقرار، متهم را مورد ضرب و شتم قراردهند.

یا بدون داشتن مجوز موردی قضایی، وارد منزل مسکونی اشخاص شوند و یا با بکاربردن الفاظ رکیک موجبات هتک حیثیت و آبروی اشخاص را فراهم آورند.

در صورت ارتکاب چنین تخلفاتی از جانب مامورین، می توان به راحتی از آنها شکایت نمود. در این مقاله ضمن بررسی جرایم ارتکابی توسط مامورین نیروی انتظامی، نحوه شکایت از آن ها و سایر مسایل پیرامون آنها را بررسی می نماییم.

جرایم ارتکابی توسط مامورین پلیس یا ضابطان دادگستری

 • ضرب و شتم متهم و توهین و فحاشی و به طور کلی نقض حقوق شهروندی: گاها اشخاص از برخورد نامناسب مامورین پلیس به ویژه در برخورد با اشخاص، خصوصا حجاب زنان، پوشش جوانان و راکبان موتورسیکلت ها و… گلایه دارند و پیش آمده که زنان و دخترانی که به علت بدحجابی، مامورین قصد بازداشت آن ها را داشته اند، که به دلیل مقاومت، با برخورد فیزیکی یا توهین از ناحیه مامور مواجه شده اند.

هرچند مامورین نیروی انتظامی در خصوص حقوق شهروندی و حفظ کرامت، عزت و آبروی متهمین آموزش هایی را می بینند، لیکن در مواردی ممکن است حقوق اشخاص توسط آن ها نقض شود. نقض حقوق شهروندی توسط پلیس و ضابطان نه تنها مجاز نمی باشد بلکه جرم محسوب و قابل مجازات نیز می باشد.

 • افشا نمودن اطلاعات موضوع پرونده توسط ماموران: مامورین انتظامی حق افشای اطلاعات پرونده از جمله: نام متهمین و یا شاکی، اسامی مطلعین، محل اقامت و سایر اطلاعات پرونده را جز در مواردی که قانون مقرر کرده است را ندارند، لذا تخلف ضابطان از این مقرره، موجب محکومیت انتظامی می باشد.
 • تهدید و شکنجه متهم توسط مامور: مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری در بازجویی های خود، حق اجبار یا تهدید متهم، استفاده از کلمت توهین آمیز، طرح سوالات اغفال کننده، و سوالات خارج از موضوع اتهام را ندارند و اظهارات متهم که ناشی از شکنجه و تهدید و اجبار باشد معتبر نیست و محاکم به آنها توجه نخواهند نمود.
 • بازداشت غیر قانونی و بدون مجوز اشخاص: ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود، بدون کسب نظر از دادستان حق بازداشت متهم را ندارند. در جرایم مشهود نیز بیش از ۲۴ ساعت حق بازداشت متهم را نخواهند داشت. (در خصوص جرایم مشهود در انتهای مقاله توضیحات لازم را خواهیم داد).
 • ورود بدون مجوز به منزل اشخاص: مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری، حق ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء را بدون مجوز مقام قضایی ندارند مگر آنکه جرم مشهود باشد.
 • گرفتن مدرک از اشخاص بدون داشتن ضرورت
 • عدم پاسخگویی به موقع به مراجعین و بی توجهی و عدم پیگیری شکایات
 • اخذ رشوه و یا دادن پیشنهاد آن به اشخاص
 • مداخله غیر مجاز در پرونده از جمله تغییر موضوع آن و یا کم و زیاد نمودن اوراق آن

تخلفات فوق همگی جرم محسوب شده و برابر با قوانین کیفری و به شرح آتی موجب مجازات پلیس یا ضابط مربوطه خواهد شد.

شکایت از پلیس
شکایت از پلیس

انفصال از خدمت، حبس  و دیه در انتظار ضابطان متخلف

چنانچه مامورین انتظامی مرتکب تخلفاتی از جمله نقض حقوق شهروندی، توهین و فحاشی، ضرب و شتم، بازداشت غیر قانونی و تهدید و شکنجه گردند.

علاوه بر محکومیت های  انتظامی، به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی، به انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی و همچنین به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

همچنین در صورتی که جرم ارتکابی مامور انتظامی، تحت عناوینی از قبیل توهین یا افترا قرار بگیرد نیز به موجب مواد مختلف از جمله ماده 608 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

در صورتی که مامور برخلاف وظایف خود اشخاص دخیل در پرونده را مورد آزار و ضرب قرار دهد نیز علاوه بر دیه محکوم به زندان نیز خواهند شد.

شکایت از پلیس
شکایت از پلیس

راه های مناسب برای طرح شکایت از ماموران یا ضابطان

سامانه بازرسی ناجا با شماره 197

بازرسی ناجا یکی از نهادهای انتظامی است که درون خود سازمان اصلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و زیر نظر فرماندهی کل نیروی انتظامی فعالیت دارد و وظیفه این قسمت بررسی و پیگیری تخلفات پرسنل نیروی انتظامی است.

کلیه اشخاص میتوانند در صورت بروز یا مشاهده هرگونه تخلف از مامورین، مراتب را به بازرسی ناجا منعکس نمایند.

سامانه حفاظت اطلاعات ناجا به شماره 116

سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سامانه ای برای رسیدگی به تخلفات پرسنل و البته مجموعه های زیر نظر ناجا دارد، اما وظایف این سازمان خیلی خطیرتر و البته سنگین تر از این موضوعات است.

دقت کنید که در وهله اول سازمان حفاظت اطلاعات ناجا زیر نظر مستقیم مقام رهبری است و مجموعه ای کاملا مستقل از نیروی انتظامی محسوب میشود که وظیفه نظارت های امنیتی روی سازمان ناجا رو بر عهده دارد.

طرح شکایت در دادسراهای عمومی

علاوه بر دو مورد فوق، برای جرایمی نظیر توهین و فحاشی و یا ضرب و شتم مامور انتظامی یا ضابط دادگستری، می توانید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نموده و ضمن تنظیم شکواییه و یا به صورت شفاهی اعلام جرم نمایید.

همچنین می‌توانید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت خود را تسلیم نمایید.

راه های مناسب برای طرح شکایت از ماموران یا ضابطان

منظور از جرم مشهود، وقوع جرم با چه شرایطی است؟

الف: چنانچه جرم در منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند می‌توانند متهم را بازداشت نمایند.

ب: بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب جرم معرفی نماید.

ج: بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.

ت: متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث: جرم در منزل یا محل سکونت افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکونت خود درخواست نماید.

چ: چنانچه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد نیز مامورین حق بازداشت وی را دارند.

خ: متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز بدنام باشد.

 

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳۷ رای

‫58 دیدگاه ها

 1. سلام در نیروی انتظامی یا کار را بلد نیستند یا پارتی بازی در حد بسیار بالاست.متهمین به ادم ربایی در محل دستگیر و کلانتری یوسف اباد برده شدند فردی بنام کوچکی که با انان رابطه داشته عنوان شکایت را از ادم ربایی به تصرف عدوانی زده این چه نیروی انتظامی هست ؟؟؟

 2. سروان ایت در مرکز اموزشی یگان امداد سختگیریهای الکی و همراه بابی احترامی رو انجام میداد.نمونه ای از یه ادم عقدهدای که متاسفانه تو نیروی انتظامی شده مسئول اموزش سربازان!

 3. ایا جسارت بک مناظره را دارید یا گفتگوی عمومی .من صد ستم را اسبات سما از بک لدالت بگویید تا از حقم بگدرم ..انها برای جنایت امدت انا با نام عدالت .ک تمام را اثبات نیکنم ک طلمی بزگتر از لین در دتیادنیست ک چنین عدالت را وارونه کردن .ک این برسی هر نهادی را از فساد پاکساری و شرم این گتاهان حود زنیته ساز عدل لست .وسلام سعید از یزد

  1. سلام . اتفاقا گزارش اولیه مامورین مهمترین و شاید بتونم به جرات بگم نود درصد یک پرونده رو شامل میشه مگر اینکه خلاف بودن اون گزارش اثبات بشه . اینو از من به عنوان کسی که کارم یه جورایی در همین رابطه هست کاملا قبول کنید .

 4. سلام
  یک جریمه که توسط مامورین متدین و با خدای نظام را خدمتتون ارسال میکنم.
  مالک محترم وسیله نقلیه به شماره پلاک 53 ایران-749س33 قبض صادر شده برای شما به شرح زیر است:
  شماره سریال : 6630305119
  تاریخ و ساعت : 1400/7/1-10:16
  محل تخلف : اصفهان شهرضام اباده
  نوع قبض : دو برگی
  وسیله نقلیه : سواری رنو سفید
  تخلف(ها) : 1 : تجاوز از سرعت مجاز (تا سی کیلومتر در ساعت)
  2 : عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس
  3 : استفاده از تلفن‌همراه وسایر وسایل ارتباطی مشابه در حین ‌رانندگی در سرعت‌کمتر از شصت کیلومتر بر ساعت
  مبلغ : 2100000
  شماره قبض : 3030511900295
  شناسه پرداخت : 0000210018720
  پلیس راهور ناجا

  یعنی پلیس محترم من رو بخاطر سرعت بیشتر از ۱۱۰ کیلومتر جریمه کرده و همون موقع بخاطر استفاده از موبایل در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت جریمه کرده و سیستم شان بقدری سالم و قوی است که فقط میخوان از مردم پول زور بگیرند، وقتی مجری قانون ، قانون را زیر پا میزاره دیگه از بقیه جاها چه انتظاری میتوان داشت.

  1. سلام . اول اینکه استفاده از موبایل محدودیت سرعت نداره و این بندی که شما نوشتین اصلا در قانون نیست و در قانون اشاره شده استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و اصلا و در هیچ بندی اشاره ای به سرعت نداره و دوم اینکه جایی هم سرعت ۱۱۰ اشاره نشده و در برخی جاده ها به دلیل نزدیکی مناطق مسکونی و یا محل عبور حیوانات محدودیت ۴۰ کیلومتر در ساعت وجود داره که مشخصه اگر بیشتر از این تا سرعت هفتاد تا رو داشته باشید مشمول این بند خواهید شد که خود من رو هم در گردنه حیران با ۵۰ تا جریمه کردن پس حتی اگر اون بند تلفن همراه شما که به قول شما میگه با سرعت زیر شصت بودین هم درست باشه مغایرتی با این بند نداره که بازم تاکید میکنم در مبحث تلفن همراه سرعت دخالتی نداره و مامور اجازه داره با سرعت پنج کیلومتر در ساعت هم این جریمه رو برای شما بنویسه چون حقیقتا خطرسازه و منجر به فجایع وحشتناکی میشه .

 5. نیروی انتظامی یا پول تبدیل کارتهای معافیت و پس بده و کارتهای قبلی و دوباره معتبر کنه یا اینکه کارتها را با پرداخت هزینه اضافه ای که گرفته شده برگردونه یعنی چی یک کارت من 300 هزار تومان بدم در صورتی که همون نوع کارت و در بازار آزاد داریم میبینیم دارن میفروشن 5 هزار تومان هم 60 برابر کلاهمون برداشته بشه هم تا خیر در ارسال هزینه ها و خسارتهای سرمایه گزارانی که به دلیل دیر دادن کارت و عدم ثبت شرکت و موسسه دچار آن شدیم و باید نیرو انتظامی از جیبش پرداخت کند تاخیر شما ضرر مالی سنگینی برای ما به همراه دارد اگر ما سود و دیر بدیم میریم زندان و باید خسارت بدیم نیروی انتظامی هم از قانون مستثنا نیست باید محکوم شود قراردادی که بسته شده و فقط یک کلاهبرداری بزرگ چه از نظر زمانی و چه از نظر مالی است واقعا برای نهاد مجری قانون متاسفم سریعا پولهامون و خسارات و کارتها را برگردانید

  1. باسلام اینجانب ساکن طوابع شهرستان جاجرم ۱۷ ساله دانش اموز و عضو بسیج بانوان چندماه پیش بافردی نامزد کردم که درهمان نامزدی متوجه اعتیاد ایشان به موادشاهدانه و فروش ان شدم و الان چندماهه درشرف طلاق هستم از انجاکه پدرم بومی منطقه نیست ما دراین بخش قریب هستیم همه ازاقوام و اشنایان طرف مقابل هستن همه ازایشان حمایت میکنن حتا قاضی با رعایت نکردن بی طرفی درحق بنده ظلم کرد بنده به حفاظت استان و دادگستری کل نیز شکایت کردم رسیدگی نکردن . بنده بدستور دادگاه جهت گرفتن زمین قباله ام با یک کادری نیروی انتظامی بنام پورمختار و یک سرباز از پاسگاه انتظامی سنخاست به درب منزل طرف مقابل مراجعه نمودیم در طرف مقابل متراژ زمین را بازگو کرد و معمور پاسگاه درگزارش نوشتن اما طرف مقابل از دادن معبر خوداری کردن و همسرایشان بنام بتول درحضور معمورین و نامحرم بدترین حرف های رکیک به بنده نصبت دادن که بنده به معموراقای پورمختار گفتم شاکی هستم گزارش کنید اما ایشان درجواب فرمودن ولش کن من حوصله ندارم خودم درگیر دادگاه هستم اگرشکایت کنی شهادت نمیدم لذا بنده تغاضای پیگیری دارم چرا یک معمور قانون که شاهد فحاشی و خدچه به حیثیت بنده بوده از گزارش به قاضی خوداری کند باتشکر

 6. فرماندهی نیروی انتظامی
  با سلام و تقدیم احترام
  موضوع نا امنی جانی و مالی و سرقت های مکرر از کشاورزان مبارکه در طی سال گذشته در حد فاصل مبارکه به حوض ماهی و عدم انجام اقدام اساسی برای ایجاد امنیت در این منطقه
  اینجانبان کشاورزان و شهروندان شهرستان مبارکه درخواست برقراری امنیت در نقاط کور امنیتی جاده مبارکه به حوض ماهی که ماههاست برای جان و مال شهروندان و کشاورزان ایجاد مشکلات عدیده ای نموده است را داریم وهمانطور که از تماسهای مکرر با واحد 110 آن نیرو و پاسگاههای نیروی انتظامی در مبارکه بخش مرکزی مشخص است در ماههای گذشته مکررا شاهد سرقت ابزار و ادوات و لوله های ابرسانی کشاورزان منطقه در فاصله بین مبارکه به طرف حوض ماهی بوده ایم بخصوص در اطراف اتوبان صنایع فولاد و زیر گذر آن به شکلی که در نقشه زیر مشخص شده است و گاها به شکلی اشکارا به طرف کشاورزان با پرتاب سنگ حمله صورت گرفته و و لوله ها را تکه تکه کرده یا با خودور بسته و آنها را به سرقت برده اند . لذا خواهشمند است درمورد این مسیر بخصوص مزارع اطراف زیر گذر صنایع فولاد با ایجاد پستهای موقت و دائمی و رفع نقاط کورامنیتی در محل اقدام فرمایید .زیرا مدتهاست کشاورزان و شهروندان در این منطقه امنیت جانی و مالی ندارند و این نا امنی ها و سرقت های پیاپی زیبنده شهرستان مبارکه نمی باشد .بخصوص که گاها حتی تماس با 110 هم نتیجه نمی دهد و ما موری در محل این اتفاقات حاضر نمی شود .لذا مسئولان شهرستان متعاقب اسفالت کردن این جاده باید در فکر مسائل امنیتی آن به خاطر تردد افراد متفرقه هم باشند و لزوم ایجاد ایستاگاههای ثابت و موقت کنترل ترد د محسوس می باشد .

  با سپاس و قدردانی
  کشاورزان و شهروندان شهرستان مبارکه

  رونوشت : به فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان

 7. سلام وقت بخیر.امروز از صب حالم گرفته واقعا بریدم.یه پدر پیری داریم از کردستان از دست کولبری اومدیم تهران خودمو داداشم تو اسنپ کار می‌کنیم با ۱ موتور.دیروز رفته بیرون مسافر زده تو کیف مسافرش یه چاقو بوده اینو مسافرو دادن بازداشت.نه زنگی جواب دادن نه چیزی حداقل اطلاع بدن تا صب هیچ کدوم از خانواده چش رو هم نذاشتیم فرداش زنگ زدن یا۱۰دقیقه دیگه بیا دادگاه یا می‌برنش زندان.سند موتور و کارتن گوشیشو برداشتم بردم .قاضی حکم داده آزاد شن.واقعا اگه داشتن چاقو جرمه طرف دزد بوده چرا آزادش کردن گناه ما راننده اسنپ چیه آخه.توهین نمونده تو کلانتری به من و برادرم نکرده باشن واقعا گناه ما چیه؟؟مامور کلانتری نوشته اینا چاقو داشتن با کاتر که تو کیف طرف بوده.خودم اونجا بودم مامور برگشته سوال میکنه از طرف میگه قاضی کاتر رو میخواد کو میگه معموراتون برداشتن واسه خودشون .واقعا مامور کلانتری چرا باید کاتر بپیچونه واسه خوش؟دزد رو ول کردن موتور ما بدون خلافی موند تو کلانتری به ما پس ندادن حتی با حکم قاضی.به ماموره میگم پدر من کلی کولبری کرده بخدا سزاوار نیست حتما باید آشنا پیدا کنم کار ما راه بیفته.میگه برو بگو سردار اشتری بیادبابات که گوهی نیست.تو دم دژبانی که مارو نگشتن کاش گوشیمو میذاشتم رو حالت ضبط.برادر من از من کوچیک تره واقعا نمیدونم واسه اشکای یه جوان واسه توهین به پدرش و ….بهش چی بگم به خداوندی خدا قسم ساعت چهار صب اینو تایپ میکنم از غصه خوابم نبرد من متاهلم یه بچه یه ساله دارم نونم با اون موتور در میاد سر این قضایا میگم الان گناه ما چیه مامور میگه زبونت درازه روسی ازت بکنم برو بگو قاضی با پدرت بیاد موتور رو بهت بدم پدرم پیره موتور به اسم اونه تو این شرایط فردا باید برش دارم باز ببرمش کلانتری مامورتون بهش توهین کنه شایدواقعا خدایه شما ها ماهرو از یاد برده الانم تا این ساعت برادرم از خجالت هنوز بر نگشته خونه.بخدا بخدا بخدا سزاوار نیست تو این شرایط درمان نمیشین واسه ما مردم به مشکلاتمون رسیدگی نمیکنین تورخدا حداقل درد نشین

  1. سلام برادر عزیز به سازمان حفاظت اطلاعات ناجا مراجعه کن و از دست این مامور شکایت کن و مطمئن باش نتیجه خواهی گرفت

   1. من از دیوار وسیله برقی از داخل منزل طرف خریدم چند روز بعد زنگ زدن رفتم کلانتری دست بند زدن بردنم دادسرا کلی هم توهین و تحقیر کردن منو بخاطر خرید از سایت دیوار هر چیم میگفتن باید میگفتم چشم وگرنه تهدیدم میکردن. حفاظت اطلاعات نرو یه پرونده جدید برات درست میکنن.

 8. باسلام وعرض ادب خدمت فرماندهی محترم نیروی انتظامی سردار اشتری.احتراما اینجانب جمشید خضرپور که برای اجرای یک حکم قضایی به کلانتری 18باغستان شهریار مراجعه کرده بودم معاونت کلانتری جناب سروان امیری که جا دارداز جنابعالی خواهش کنم ایشان بخاطر رفتار وبرخورد بسیار خوبش مورد تقدیر و تشویق قرارگیرد دستور رسیدگی دادند اما در بخش اجرا فردی به نام عباسی که لباس شخصی پوشیده بود و مشخص نبود چه درجه ای دارد من پیرمرد را 45دقیقه جلوی درب اطاقش نگه داشت و گفت فعلا کاردارم اینجانب حکم را دست دخترم دادم وبرای یک تماس تلفنی به بیرون کلانتری رفتم ایشان بعد از رفتن من دخترم را صدا میکند ومیگوید شماره تلفن ات را بده برو سه شنبه بیا درصورتیکه معاونت محترم نوشته بودند که این حکم سه روز بیشتر اعتبار ندارد از حضرت عالی تقاضا دارم برای پست هایی که ماموران پلیس با ارباب رجوع سروکار دارند از افراد خوشنام چشم پاک وبا ادب استفاده شود تا چهره خدوم نیروی انتظامی مخدوش نشود در صورت لزوم توضیحات تکمیلی به اطلاع حضرت عالی خواهد رسید تقاضای رسیدگی دارم..بانهایت احترام.

 9. سلام من یک شهروندی هست از بی فکری دست یه کاری زدم که خوشایند نبود به واسطه یک کار نیک وخدا پسندانه در عوض کار نیک تبدیل به شری شد که من مجبور شدم پولی را از شخصی که کادر نیروی انتظامی است دریافت کنم واو از من بابت سودی که مبرد چهارصد میلیون تومان سفته گرفت وقتی متوجه شد که از من کلاهبرداری کردندواز من پانصد میلیون تومان سفته گرفته هرروز مزاحمت‌های گوناگون برایم ایجاد می‌کند یکروز برق مرا قطع می‌کند دفعه بعد آمده درون قفل کلید درب حیات میخی فرد کرده که از بیرون درب منزل باز نمی شود گفتم چرا این کار را کرد گفت دوست دارم می خواستم جوشکار بیاورم درب منزلت را جوش بدهم من چگونه می توانم امنیت پیدا کنم روز دیگر با زن و بچه می‌آید شروع به فحاشی آبروریز ی می کند و دائما مدام تهدید به انواع جرم‌ها می‌کند فلان میکنم چنان میکنم می‌گویم من پول شمارا میدهم با اس ام اس تلفنی هم فحاشی می‌کند تهدید روی تهدید تهدیدهای می‌کند که گوشی مرا گرفته تمام اطلاعات خصوصی وشخصی گوشی مرا در گوشی خودش کپی کرد و زن تمام شماره های من میزند وهمه را نسبت به‌ من بدبین کرده وقتی می‌گویم برادر چرا این کار را میکنی می‌گوید لباس من قدرت من است وهیچ شروع به فحش‌های ناموسی که من قید عمه چیز را میزنم حتی شغلم وتورا با گلوله خواهم زد ومن نمیدانم باید ازبیرون انتظامی احسا س امنیت کنم یا وحشت به قول خودش بقدری دوست و آشنا دارد که علیه من شهادت بدهند با قدرت واعتبار حرف می زند طوری که باورم شدا عر کار که می‌گوید سرم می‌آورد یکی‌از پیامهای برایم چنین است میاین با الهام ونشک میبرمت و هیچ فلانی نتواند بگوید چه میکنی می‌گویم حکم و وزود داری می‌گوید من حودم حکم ورود هستم.اگر این امنیت است بی امنی یعنی چه برای بار آخر به او گفتم یا فرصتی بده پولت را بدهم یا شکایت کن می گوید زنده نمی‌گذارم که به دادگاه بکشد یک تیر توست میزنم وگزارش میکنم خواستی سلاح مرا بگیری من هم زدم چه باید کنم آیا خود را حلقه آویز کنم تمام است مانند مرغ سر بریده سده ام که به چه کسی دردم را بگویم آیا کسی هست به فریادم برسد

 10. دیدگاه من نسبت به عملکرد نیروی انتظامی مثبت است نمیدانم چکار کنن از مزاحمت های پی در پی فردی که در لباس نیروی انتظامی در یکی از کلانتریها خدمت می‌کند و هر کاری از دستش بر می‌آید البته به قول خودش که می‌گوید هر بلایی سرمن که به اوبدهکارم و حاشا نمیکنم وپول را نخواهم خورد نه فراری شده ام ونه خودم را یایم کرد درمانم هستم وتکان هم نمی خورم تا زمانی که پولش را ندهم خواب ندارم واعتقاد به حق الناس نکردن مال مردم را دارم حق الله به کردن زیاد است اما بدهکار بودن من همین یک نفر است هرگز کتمان نخواهم کرد و حاضر به پرداخت هستم ولی زمان می‌خواهم ولی او آزارم میدهد

 11. باسلام خدمت فرماندهی محترم نیروی انتظامی
  تعدادی از اهالی تپه قیطریه واقع در منطقه یک تهران از کارکرد وعملکرد نیروی انتظامی در برخورد با رانندگان خودروهای لوکس و لاکچری که باعث آلودگی صوتی و سلب آسایش ساکنین این محل را فراهم نموده اندشکایت داریم
  رانندگان فوق از ساعت ۱۱ شب لغایت ۵ صبح با تغییر کاربری در اگزوز اتومبیل خودو ایجاد سرو صدا همانند رگبار مسلسل و رالی در پیست اتومبیل رانی باعث سلب آسایش اهالی محله تپه قیطریه _ بلوار کاوه _ بلوار صبا _ بلوار اندرزگو می‌شوند بارها بلکه هزاران بار با ۱۱۰ تماس گرفتیم بارها با ۱۹۷ تماس گرفته ایم ولی نتیجه ای نگرفتیم و کماکان به کار خودشان ادامه می‌دهند وهیچکس به آنان تذکر نمی‌دهد خواهشمند ایم رسیدگی فرمایید با تشکر

 12. وقتی تماس میگیریم197 جواب نمیده ما رو سرکار گذاشتین با این سیستم هوشمندتون اگر افسرتون خلاف کنه مجبوریم قبول کنیم چون مرجعببالاتر پاسخگو نیست . موفق باشید

 13. اگاهی شیراز کار انجام میده یا قضاوت میکنه . داخلش فردی پیدا میشه که طرف اشرار هست . معلوم نیست پول میگیره.طرف با اربده کشی تو خیابونهای سعدی ده تا پرونده اوباشی داره که هر قاضی کد ملیش بزنه جرم های زندانش بالا میاد .کسی جرات شکایت از این خانواده نداره. کسی که مزاحم ناموس مردم میشه و با سرعت زیاد موتورش رفته زیر چرخ ماشین مرده .حالا طرف متهم گرفته و خانواده شهید را مقصر کنه. ماخانواده شهدا شهید دادیم که این فرد بیاد تو نظام و اشرار را تشویق کنه. یعنی قاضی نمیفهمه.

  1. تو مملکتی که بیان با وجود در ضدسرقت بشکنند در بیان همه دارو ۴۰ ساله یه خانواده رو ببرند بعد نیروی انتظامی می یاد می گه دمپایی بزار جلوی در دزد نیاد اخه این شد حرف ساعت ۷ شب ۴ نفر بیان طبقه ۷ یه خانه با وجود در سرقت محکم دربشکنند برن تو اخه این جامعه امنیت داره بر فرض اینکه فقط باید علی دایی باشی یا سلبریتی که برن دنبال مالت تا خودشون رو نشون بدن مگرنه مردم عادی باید برن بمیرن متاسفم برای نیروی انتظامی منطقه ۱۴ که توش پر دزده و هیچ کاری نمی کنند

 14. محمدرضا گلزار در ساخت ایران ماری پروش میده فیلم رو برای تبلیغ شبکه ای فیلم پخش میکنن سحر دولتشاهی ذر قورباغه قسمت اخر ماری مصرف میکنه پیپر برای ماری دیجی کالا میفروشه فروش پیپیر و تبلیغ ماری برای شما قانونی ما که از دیجی کالا میخریم ۷ روز منتظر پیپریم تو ۱ ثانیه مامور نظام جلو چشممون پاره میکنه و به خاطر سه سوت مارو میبرن حلس کلانتری فولادشهر.اگر ما مجریم که میخریم شما چرا تبلیغ و فروشش براتون ازاد و قانونیع ؟

 15. هیچوقت یادم نمیره یبار از کلانتری ۱۳۰ نازی آباد به من زنگ زدن گفتن برای کلانتری نیاز به چند تا در ضد سرقت داریم و منم به خاطر این که شغلم فروش در ضد سرقت بود رفتم و براشون نصب کردم
  روز بعد رفتم برای این که پول درهایی که براشون نصب کرده بودم رو بگیرم سرهنگ گودرزی که مثلا رئیس کلانتریه۱۳۰ نازی آباده با بی ادبی و فحاشی منو بیرون کرد و گفت مگه من بهت گفتم بیایی کلانتری درضد سرقت نصب کنی!!
  تجربه خیلی خوبی شد برای من توی زندگیم و به کل نظرم در مورد خیلی چیزا تو این مملکت عوض شده
  یاعلی

 16. سلام چند روز تهدید به مرگ شدم. دادسرا رفتم دستور پیگیری با کلانتری ارسال کردند کلانتری دوباره پرونده ما رو جهت مجوز به دادسرا ارسال کرده شیر تو شیری.
  دژبان جلو در آداب و معاشرت با ارباب رجوع یاد ندارد به من می گوید برای تو دارم.
  دارم گله گی از شرایط رسیدگی می کنم.
  دژبان من تهدید می کند و گوشی مو پرت کرد.
  زنگ زدم به ۱۹۷ مشکلات کلانتری و رفتار دژبان گفتم. گفتم من گزارش بدهم کلانتری با من لج می کنند اپراتور گفت مشکل خودت ثبت کنم یا نکنم
  دل ما به چه کسانی خوش

  1. باسلام چرا کلانتری توبرگه پارکینگ ماشین های توقیفی میزنه فاقد هرگونه وسایل من برج۱۲ بخاطر مواد مخدر توسط کلانتری 104عباس آباد دستگیرشدم ماشینم بردن پارکینگ ۴روزبعد رفتم ازپارکینگ ترخیص کردم حدود 10میلیون آچار توصندوق داشتم14تافلش کابل شارژ حتی آچارچرخ ماشین برداشتن به مسعول پارکینگ به کلانتری به هرکسی که گفتم میگه دزد نگرفته پادشاهه میتونی برو ثابت کن توبرگه پارکینگ زده فاقد وسایل که راه دزدی براخودشون باز بشه ،،الان من باید چکارکنم

   1. سلام خدمتتون عرض کنم که نوشتن وسایل در قبض پارکینگ مربوط به پلیس نمیشه ،، توی پارکینگ این چیزا رو می نویسن ، بعدشم شما باید قبل از اینکه ماشینتون بره پارکینگ وسایلشو برمی داشتی یا یه یکی از بستگان میگفتی برداره

 17. پسرمن درتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ در خانه اصفهان شهر اصفهان با یه پژو پارس تصادف کرد که منجر به خسارت مالی شد که بعداز مراجعه به محل متوجه شدیم که راننده پژو همراه رفقا در داخل ماشین مشروب خوردن و مست هستن اما مامور راهور ستوانیکم امیر ناظمی با پدر ایشون آشنا درامد و از حال موجود چشم پوشی کرد که با مراجعه بنده به بازرسی پلیس هم نتیجه نداد و طرف افسر رو گرفتن که به ۱۹۷ اصفهان هم زنگ زدم نتیجه نداد و معلوم شد خوردن مشروب در اصفهان از نظر پلیس مخصوصا پلیس راهور جرم نیست بلکه پدرت با آنها آشنایی داشته باشه تشویقی هم میدن ، گند زدن به مملکت و دین و دیانت
  هرچه بگندد نمکش میزنن وای به روزی که بگندد نمک

 18. (دیده را نادیده گرفتن)….
  در احادیثی مختلف شنیده ایم که گفته اند دیده را گاهی نادیده بگیرید تا موضوع بین تان ختم به خیر گردد.
  با مراجعه به کلانتری ١١شهر قدس واقع در ابتداى کاووسیه،به موضوع جالبی در دعوى دو خانم برخوردم…با کمی کنکاش موضوع روشن شد و اینکه یکی از این خانمها خانه دار و دیگری راننده ى آژانس بانوان بود.ظاهرا خانم راننده مقداری طلا و پول را بی اطلاع از خانواده به خانم خانه دار بعنوان امانت سپرده بودند که متأسفانه بصورت سرقت از منزل مادر شوهر بوده است.پس از فراز ونشیبها قرار شد در پاسگاه پول و طلاها مسترد گردد،که پس از این روند خانم راننده و به دلیل نداشتن هیچ مدرکی نزد خانم خانه دار از ایشان مجدد مبالغ و طلاها را مطالبه نموده اند…که از قضا باید خانم خانه دار تمامی مطالبه را مسترد دوباره نماید.و چون کلانتری و مسئول تجسس ایشان اظهار بی اطلاعی نمودند،خانم خانه دار محکوم به اداى دین گردیده و باید مجدد تمامى وجوح را بپردازد.باشد که با انعکاس چنین اخباری هم موجب رشد کیفی آموزش در خانواده ها گردیده و هم بموجب این خبر مسئولان محترم ردى بالاتر نیروى انتظامی تصمیماتی دقیق تر اتخاذ نمایند…حبیبی
  خبرنگار ویژه اجتماعی

 19. ماموران نیروی انتظامی ادبیات مناسبی برای صحبت با مردم ندارند. اغلب طوری رفتار میکنند که انگار مردم جایگاه پایین تری از آنان دارند در حالی که مردم همیشه باید در نظر ماموران پلیس محترم باشند. تا کنون چندین برخورد بی ادبانه با بنده شده. بنده استاد حقوق در دانشگاه هستم و وقتی نسبت به ادبیات نامناسب ماموران واکنش نشان می دهم برخوردشان بدتر می شود. نمی دانم چطور می شود این موضوع را اصلاح کرد. ظاهرا مسئولان رده بالای این نهاد عزمی برای اصلاح آن ندارند.

 20. چرا تلفن رسیدگی به شکایات از ماموران و کلانتری را روی پیامگیر گذاشتید درحالیکه هزاران مامور بیکار غیرمفید حقوقی دارید و چندبار تخلف از ماموران و کلانتری را گزارش وحتی شخصا شاکی شده ام اما دادگاه خیلی جزئی ماموران را محکوم و حتی پرونده را مختومه کرده اند امشب ده بار زنگزدیم صدو ده نیامد یک کشته و زخمی و درگیری مسلحانه در مرکز شهر بود اگر سیاست شما ایجاد زمینه انقلابی دیگر است اشتباهه چون مردم نسبت به عملکرد کارمندان دولت بیستر بی تفاوت و بی فرهنگی میکنند تا این آتش دامن خودتان را بگیرد که گرفته است چوب بیت المال را حتما میخورند کارمندانی که بجای حق الناس واجرای عدالت تبانی میکنند

 21. چرا تلفن رسیدگی به شکایات از ماموران و کلانتری را روی پیامگیر گذاشتید درحالیکه هزاران مامور بیکار غیرمفید حقوقی دارید و چندبار تخلف از ماموران و کلانتری را گزارش وحتی شخصا شاکی شده ام اما دادگاه خیلی جزئی ماموران را محکوم و حتی پرونده را مختومه کرده اند امشب ده بار زنگزدیم صدو ده نیامد یک کشته و زخمی و درگیری مسلحانه در مرکز شهر بود اگر سیاست شما ایجاد زمینه انقلابی دیگر است اشتباهه چون مردم نسبت به عملکرد کارمندان دولت بیستر بی تفاوت و بی فرهنگی میکنند تا این آتش دامن خودتان را بگیرد که گرفته است چوب بیت المال را حتما میخورند کارمندانی که بجای حق الناس واجرای عدالت تبانی میکنند این مشاور تلفنی آنلاین هم برای افزایش روزمه کاری و رتبه در پایان نامه ماموران است وگرنه شماها دلسوز مردم نیستید

 22. این مشاور تلفنی آنلاین هم برای افزایش روزمه کاری و رتبه در پایان نامه ماموران است وگرنه شماها دلسوز مردم نیستید

 23. باسلام
  دوستان عزیز از نزدیکان بنده از بچه های آگاهی شاپور به قدری سکه تمام بهار و وجه نقد از اشخاصی که خودروی سرقتی شون رو پیدا میکنن به اسم شیرینی و بصورت پنهانی در نزدبیکی محل زندگی پدرشان میگیرن که دارن خیلی سریع زمین و ماشین میخرن ولی نه بنام خودشان
  و تمام وسایل خودروهای کشف شده از سیستم صوتی مانیتور ابزارآلات و هر چیزی که داخل ماشین حتی رینگ و لاستیک اسپرت رو باز میکنن به برادرهای احمق من میده تا در سایت دیوار به فروش برسانند
  قضیه بقدری شدت پیدا کرده که رابطمون رو تاریک کرده ولی اصلا به حرفمون گوش نمیکنه و دست از این دزدی و طلکه کردن مردم برنمیداره ،آخه این چه سیستمیه که طرف باید با مال حروم زندگیشو سروسامون بده
  فقط کافیه یه بازدید از محل زندگیش بکنن تا متوجه صدها فلش و ضبط و باند و کلی ابزار و آچار بشن که هم منزل خودش و منزل پدرزنش و خانواده زنش نگهداری میکنه
  اون بدبختی که ماشینشو دزد میبره چه گناهی کرده که افسر مملکت اینجوری خودشو و ماشینشو لخت میکنه😔

 24. سلام مردم آزاری میکنن آدم کوشی اون هم ساعت ۲بعدظهر با پژو ۴۰۵ بی پلاک تعقیب گوریز آدم کوشی می‌کنن فرار میکنن جرم نیست معمور نیرو انتظامی گردن میگیره من تخلف انجام دادم فرمانده منطقه‌ میگه خودش گردن بگیره به ما ربطی نداره میگه ماشین بیپلاک زیاده مال ما نیست قانون نیست اورگان نیرو انتظامی تخلف بکنن جرم نیست ملت تخلف بکنن جرمه نامه به دفتر رهبری فرستادم میگه به ماربطی نداره به نیروانتظامی ناجا تماس گرفتم میگه برین دادسرا نظامی جواب سربالائ بهت میدن باید هفت‌خوان رستم بگذرونی درددلتو گوش بکنن پدرم میگه طرف بیار قسم بخوره بگه من نزدمش من حرفی ندارم طرف نیاوردن چون همکارشون بود مارو محکوم کردن قانون نیست

 25. مامورای یگان امداد،روبایداسم اصلیش روگذاشت یگان باج وزورگیری،
  طبق قانون ماموربدون حکم اجازه بازرسی خودرو،راندارن،ولی امشب باج گیرها،ته خیابان ایستاده بودن وجلوماشین هارومیگرفتن وباج گیری میکردن ونوبت به بازرسی ماشین من شدوبنده راننده اسنپ بودم وکارکردیکروزم توداشبوردبود،مامورا،درحین گشت سرقت کردندوهمون لحظه با۱۱۰و۱۹۷تماس گرفتم ولی هیچ اهمیتی ندادن،نظامی که مامورینش اینطورباشن دیگه میشه به چیش دل خوش کرد،واقعابایدبه حال مردم تاسف خوردکه دلخوش کردن به مامورینی که خودشون بدتراز،دزد،جیب برهستن،ازمن که گذشت خدامیدونه حق ونون چندتابیچاره های دیگری رواین زورگیرهادادن به خورد،زن بچه شون،

 26. برخی از کلانتریها بابت ترخیص سربازان خود از آنها پول میگیرند.پسرم سربازیش تمام شد آمدخانه ماخوشحال بودیم ولی خودش ناراحت.پرسجو کردم گفت بابت ترخیص و گرفتن امضاء میبایست۴میلیون تومان بدهم،گفتم چرا گفت این قانون کلانتری است،از هم خدمتیم چندروز پیش ۵میلیون گرفتندبابت تعمیر دستگاه کپی کلانتری،از من هم بابت تعمیر ماشین کلانتری میخواهند بگیرند،بعد شماره حساب تعمیرکار را میدهندکه نام خودشان ثبت نشود.آخر یک سرباز از کجا این پول را باید تامین کند.من هم که بازنشسته هستم مگر چقدر حقوق میگیرم

 27. سلام و عرض ادب
  از طرف پلیس امنیت اخلاقی برای بنده پیامک ارسال شده مبنی بر عدم مراعات حجاب در اتومبیل شخصی ام در رمان مسافرت و این در حالی بوده که خودم و دو فرزند پسر بالای بیست سالم بهمراه همسرم در جاده بوده ایم
  جالب اینکه همسرم طبق تربیت خانوادگی و بعد از ۵۰ سال عمر هنوز حتی در مقابل برادرش و نزدیکترین محارمش هم بدون روسری ظاهر نمیشود. قراراست به کجا برویم؟ کافی نیست؟اگر صلاح میدانید این معضل را رسیدگی نمایید. آبروی افراد و خانواده هموطن مهمتر از خیلی موضوعات هست

 28. هربار برام پیامک کشف حجاب میاد در حالی که همش رو با پوشش محل کارم که دولتی هست و مقنعه بودم
  هزار بار رفتم گفتم اقا منو با پوشش کامل و مقنعه کشف حجاب میزنن انگار نه انگار هیچ مقام مسئولی نبست من به کجا باید شکابت کنم به کجا بگم الکیه حداقل یه عکسی به من نشون بدن جرم منو اثبات کنن
  من چرا باید با این شرایط یک روز کامل از سر کارم بزنم برم وقت بذارم رفتارای بدشون رو تحمل کنم و اخرم به خاطر کاری که نکردم تعهد بدمو ماشینمو بخوابونمو کلی هزینه کنم
  تو رووووو خدا هرکی میدونه بگه من چیکار کنم به کجا شکایت کنم کی به فریاد ما میرسه

 29. من امروز نزدیک ساعت دو در دادگاه پنج خانواده شهرستان ارومیه هنگام ورود به دادگاه خانواده برای انجام کار وقتی صدای مامور پلیس را کمی دیرتر متوجه شدم که با لهن بد و فحاشی صدا میکرد که تعطیل شده در وسط حیاط دادگأه خانواده ارومیه مورد فحاشی و ضرب و شتم مامور پلیس جناب اقای سرگرد مهدی محمدی شدم که با اینکه از ایشان خواهش کردم که با ادب با من بحرفند شروع به کتک زدن و زمین زدن بنده کرده بعد از ان هم با زور از حیاط بیرونم انداخت من که خواهان شاکی به مسیول اداره بودم با لحن بد شروع به تهدید من کرد که اینجا من همه کارم اگر هم دوست نداری بری ببرمت به اتهام تروریست بازداشت کنم .از مسیولین محترم نیروی انتظامی که حفظ حرمت حتی لباسشان برایمان با ارزش است خواهانم به احترام همین ماه مبارک رمضان فقط دوربین های دادگاه خانواده ارومیه رو نگاه کنن و در صورت صلاحدید حق شهروندی نه من بلکه بعد از این شهروند دیگه این بلا سرش نیاد رو به مامور انتظامی که وظیفه دفاع از شهروند رو داره رو به ایشان گوشزد کنن.من واقعا از لحظه ای که اومدم منزل دچار ترس از پلیس شدم در صورتی که خلافش باید باشه.ممنونم.ایشالا یکی نگاه کنه به مشکلات مردم مخصوصا از ماموران …

 30. با سلام خسته نباشید به هرکسی که کاری خوب برای مردم میکند
  من دیروز ساعت نزدک دوظهر تاریخ ۰۱/۲/۷در شهرستان ارومیه داخل حیاط دادگاه خانواده مورد ضرب و شتم و فحاشی از طرف مامور پلیس جناب اقای مهدی محمدی (سرگرد نیروی پلیسمان)قرار گرفتم. درخواست شاکی شدن از سرگرد را که کردم مورد مسخره قرار گرفتم البته اینم عادی شده دیگه برا مردم چطور پلیس که مجرم باشه اینجا مورد بازجویی قرار میگیره مشخص نیست تازه اگه کسی جسارتم کنه چون خود پلیسا داخل ماجرا هستن مردم شاکی بدهکارهم میشن.مثل من که جناب سرگرد محمدی گفت اگه زیادتر بخوام پافشاری کنم بهم هنگ تروریست میزنه و بعد بازداشت راهی زندان میشم.از دیروز دارم به این فکر میکنم دادگاهی که همه جاش دوربین مداربسته داره فردی که دنبال کارش اومده چطور وسط حیاط مورد اهانت و ضرب و شتم بدنی از طرف پلیسی که بخاطر مردم اونجاست واقع میشه درحالی که حتی کوچکترین بی احترامی به نیروی انتظامی نکرده .به امید روزایی که یکی مشکل مردم رو ببینه و حل کنه و من هیچ وقت از باورم که ادمای خوب کم هم باشن هستن دست بر نمیدارم.شاید یکی از پلیسای کشورم هم علاوه بر اینکه کارکردن برا درامد و گذران زندگی هست رو راهی برای خدمت به مردم هم بدونه درد دلم رو گفتم.خدا همیشه پیش ادمایه خوب باشه .

 31. سلام امروز در ساعت 17عصر داشتیم از طرقبه به سمت مشهد برگشتم که موتورهای گشت ما را در سه راه خیام گرفتند باتوجه به کامل بودن مدرک چنان بد رفتار کردن که مردم فکر کردن ما قاتل هستیم که من زیر زانوهایش فشار دادن وبرادرم رابد بیراه گفتن بعد گفتند داری فوش می دهی به نظام در صورتی که من وبرادرم هیچ گونه مقاومتی نکردم شش نفری سر ما و انقد دست من تاب دادن و گفتن حرف زیاد نزن وبعد چند دقیقه ما ول کردن کجا قانون نوشته به خاطر اینکه بایستی وبعد بزن و نتوانی شاکی بشی من که واگذار کردم به خدا امیدوارم خدا چنان دست پایشان بکشنه که مردم بیگناه را این کار نکنن خدا ازش نگذره امیدوارم برای زن بچه اش این کار بشه تا بفهمن که آبروی ریزی یعنی چه خدا خودت حق منو ازشون بگیر

 32. اول از همه من دست بوس همه پلیس های زحمت کش مملکت هستم .
  در شهرستان ارسنجون استان فارس، ۲ تا پلیس راهور داریم که
  ما تصادف داشتیم، راننده مقابل من دنده عقب تو بلوار در حال حرکت بود که به دور برگردونی که رد کرده بود برسه، من از پشت بهش برخوردم
  دوربین های نظارتی دقیقا مشرف به صحنه بودند.
  پلیس با راننده متخلف آشنا بود و من رو مقصر حادثه اعلام کرد
  میگفت از عقب زدی مقصری
  گفتم دنده عقب تو بلور ، تو لاین سرعت مقصر نیست؟؟/
  دوربین کامل مشرف بود،
  به هر دری زدم فیلم رو نشد بیرون بیاری
  تا این حد ک نامه دادستانی بردم برا فیلم و گفتند اون روز دوربین خراب بوده است و فیلم نگرفته
  فقط همون روز و هم ساعت تصادف ما.
  دست بر دار نشدم رفتم کل مغازه ها دوربین چک کردم و یه فیلم تونستم در بیارم ک تقریبا تصادف رو پوشش میداد و فیلم رو بردم برا کارای پرونده
  تا این حد ک به خاطر مشخص نبودن دقیق شماره پلاک فیلم را رد کردند و مجدد من رو مقصر جلوه دادند.
  این وضعیت راهنمایی و رانندگی استان فارس و شهرستان ارسنجون است.
  امیدوارم که تقاص این بی عدالتی رو تک تک عزیزانش پس بدن.

 33. گزینه بهتر شکایت در دادسرای نظامی است.چون بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بیشتر وکیل مدافع هستند

 34. آنچه ک تمام فرماندهان نیروی انتطامی باید بدانند .آنجه. ک د واقع رقع می‌کند آنهمه رنج و بیداد ستم و خیانت را و آنجه ک جامعه را به آشوب می‌کشد و آنچه ک هرایرانی می‌تواند بگوید هرآنچه دیم طلم و گناه و فسا بود جهت تخریب امنیت ملی و گفتن در ستم ما کسی را توانی نیست و کسی هم‌پاسخگوی شما نیست.و آنجه را ک خداوند مقدمات آشکار کردنش را فراهم کرده .ک می‌تواند بهترین زمینه ساز عدل شود .من نمی‌خواهم کسی اخراج یا توقیف شود چون در دنیاکسی از من آزاری ندیده ‌بلکه هدفم هست آن شرم گناهانش ک خود موجب عدل و امنیت و مقید به قانون و منطق بدون هیچ نطارتی میشود.انچه انجام دادن بزگترین طلم و گناه در عالم بشریت است ک همتایی ندارد.انها دقیقا بلعکس قانون و عدالت عمل کردن و پروراندن هر مجرم و سارق هست ..صمن میلیاردها اموالم را در تصرف سارقان باقی ..حتی سارقانی ک خودسرانه شبهی جایگزین..آنها را وادار به مس گرفتن کردن .این همه طلم به صرف سفارش همکار خلافکار انجام داد..یعنی طی یک دهه حق باطل را جابجا کردنشاکی را در جای متهم نوشتن.مجرو سارقانی ک ۵ ثانیه ماشین سرقت میکردن را رها و بی گناه را زندانی کردن و آنجه ک باعث غضب خدا بود

 35. پلیس های شهر ما خیلی سهل انگار هستند
  ازمون دزدی شد انگشت نگاری نکردن .بعدا فهمیدیم باید خودمون میگفتیم! من نمیدونم اخه پلیس نباید کمک کنه از هر طریقی مدرک جمع کنه؟پدرم زنگ زد پلیس که اونها کار رو دست بگیرن بهشون اعتماد کرد . من پنذساعت بعد از دزدی به پدرم گفتم از روی میز و کارتخوان مغازه اثر انگشت دزد را بگیرن گفت تو مگه از پلیس بیشتر میدونی؟! ظاهرا من از پلیس بیشتر دلسوز پدرم بودم.
  الان دوربین صداش رو هم ضبط کرده تصویرش هم واضح گرفته. بعد گفتن از روی چهره پیدا میکنیم ، میگن موهای متهم جلوی پیشانیشه نمیتونیم تطبیق چهره بدیم!!! ابرو چشم دهن فرم صورت مشخصات چهره صدا همه چیشو دارن .
  الان چند ماهه نتونستن پیداش کنند . وکیل تسخیری هم هیچکار نمیکنه همش باید خودمون پیگیری کنیم
  تا جایی که فهمیدیم این دزد شهر به شهر میچرخه دوشهر رو کاملا مطمِِین هستیم و با یکی از افراد که از ایشون هم دزدی شده صحبت کردیم اما به خاطر دردسرها و دوندگی ها شکایت نمیکنه(میزان اعتماد بقیه مردم به پلیس!)
  اول خواستم ببینم میشه اجازه قضایی گرفت خودمون تصویرش رو در گروه های استانمون پخش کنیم پیدا بشه؟
  (با توجه به اینکه جرمش محرزه و تصویر از دوربین مداربسته چند مغازه ، پرینت بانک و چندین شاهد در اختیار داریم اثباتش حتمیه)

  دوم اینکه ایا میتونیم به خاطر کم کاری و عدم رسیدگی درست پلیس ازشون شکایت کنیم؟(پلیس یه از اشنایان ما هست متاسفانه ایشون بخش سایبری هستند وگرنه شاید ایشون میشد پارتی ما بشن و سریع تر پیگیری کنند:)) بهمون پیشنهاد داد به چند مامور رشوه بدید که کارتون رسیدگی کنند . این وضع مملکت ما!)

 36. اتوبان خرازی یه ماشین زده فرار کرده ساعت نه و نیم زنگ زدم ۱۱۰ گفتن به پاسگاه منطقه اعلام کردیم چهار بار فرستادم نیومدن رفتم خونه ساعت دوازده یکی از کلانتری زنگ زده مشکل چیه بهش میگم دوساعته نیومدین الانم میپرسید مشکل چیه نیومدین رفتم خونه میگه برو محل خودتون زنگ بزن کلانتری بگو اینجا زده فرهر کرده مثلا راه حل میگه به خیال خودس واقعا هیچ کاری برای مردم انجام نمیدن اصلا مردم مهم نیستن براشون

 37. آغا تو شهر قم اطراف میدون نبوت نیروگاه قاچاقبرا و معتادا چه تاخت و تازی که ندارن؟!
  یعنی اطلاعات و آگاهی نیروی کشفی نداره؟! یا کلانتری ها خودشون دست دارن؟
  یه مدرسه دبیرستان تو همین اول کوچه 56 توحید دقیقا پشت ساختمان بسیج است که روبروش کنار دفتر ثبت ازدواج و طلاق از صبح زود تا 3 شب یه بوی خفنی بلند است اونقد بوی بد شبیه پلاستیک که حتی بچه مون که تو صحن مدرسه ورزش می کنه گاهی خونه میاد گلوش می سوزه. اون برتر تو کوچه فرعی شماره سوم همین کوچه 56 توحید یه خونه هست که یه تیکه شیشه درب ورودی خونه شمالی اش همیشه شکسته است برای اینکه بو و دود رو ازخونه بیرون بده همیشه بوی بد انواع مواد از خونه اش بلند است و تمام همسایه های ممد آباد و بچه های مدرسه در اذیت اند. صبح ها ساعت 5 تا 8 بواش شدید تر می شه چون فک کنم دستگاه شون درحال آماده کردن دسته بندی مواد برای توزیع تو سطح شهر است. اون برتر تو کوچه فرعی پنجم پلاک 13 هم وضعیت خرابه بوی بدی از پشت بوم شون اهالی تمام نیروگاه رو به تنگ آورده همینجوری تو هرکوچه اینجا پردازش و پخش مواد زیاده از مسئولین عزیز مربوطه خواهش و التماس می کنیم بیایید یه بازرسی حرفه ی بکنید و اهالی محل و مردم رو از دست شون نجات بدین که سلامتی ریه ها و قلب و دستگاه تنفسی تمام بچه ها و افراد مسن محل تو خطر جدی است. خواهش می کنم بداد مون برسید. ممنون از لطف و توجه تون.

 38. سلام از مسیری عبور می کردم تصادف شده بود چند متر جلو تر توقف کردم وخواستم برم ببینم چه خبره .حقیقتا نگران ودلواپس بودم .مامور رهور تذکر داد که برم گفتم نگرانم می خوام ببینم چی شده جلو خونواده واطراف داد زد مگه فوضولی
  واقعا ناراحت شدم ونی خوام پیگیری کنم که اوب بشه

 39. والا من ۱۱۰ زنگ زدم چندین بار برای توقیف ماشین که همیشه دیر رسیدن آخرین بار هم بعداز ۳۲ دقیقه بهم گفتن تازه داشتیم به کلانتری اعلام میکردیم آیا حق مردم رو اینجوری میگیرن میدن آیا حق زن بدبخت رو اینجوری از مردهای ظالم میگیرن این چجور قانونی هست چجور دولتی هست که حق مظلوم رو میده به ظالم آیا ۱۱۰ حق داره اون همه ساعت طول بده امدنشو

 40. سلام بنده با چند تا از دوستانم ک از قبل با هم نبودیم و در منطقه گردشگری سیترا نوشهر همدیگرو دیدم ب اتفاق سوار ماشبن دوستم شدیم بعد از چند دقیقه ک از نشستن و حرکت کردن ماشینمون میگذشت مامور هایه یگان امداد ب راننده ماشین ایست دادن راننده حواسش نبود بعد زدن کنار ماشین گفتن بزن بغل چرا ایست میدیم وای نمیستی گفت حواسم نبود بدون دلیل گفتن ماشین باید بره پارکینگ راننده گفت منمیزارم ماشبنو پارکینگ ببری گفت واسه چی باید ببرین مامور نیرویه انتظامی ک ۳ نفر گروهبان کادری بودن گفتن میبریم هیچ غلطیم نمیتونی بکنی دوستم گفت درست صحبت کن مامور گفت خفشو بینم دوستم خودت خفشو اونام ریختن سرش دستبندو پابندو چک و لغط بردنش تو هایلوکس اونجام تا ببرنش اگاهی کلی زدنش دوباره من ک تا اگاهی رفتم منم زدن خداشاهده تمام بدنم درد میکنه بعد منو تو بازداشتگاه نگه داشتن ن اب ن غذا ن گذاشتن زنگ بزنم اینا مامورن یا ار…

 41. سلام متاسفانه دروغ و ریا کاری و آزادی مجرم را کاملا امرو. بر سر بنده آوردند دز کلانتری عجیب و غری. فلسطین شخصی که یا کلک از بند. خواهش کرد تا دو تا خیابان بالاتر برسانم را ثانیه ای بعد از دزدی از یک پراید وارد ماشین بنده کرد را همراه بنده که خودم ماشین سرقتی را معرفی و به صاحب بنده خدا ماشین رساندم یکی کرده و کاملا بت دودوزه بازی و دروغ نوشته ای نخوانده را به زور از من انگشت و امضا گرفتند و من را مجرم کرده برای،اخذ ثواب احتمالا در نهایت که بی ثواب ماندند بنده را با تحقیر تکلم و ضرب و شتم توسط مهدی شهریاری و حتک حرمت به زنجیر کشیده پیاده به دادگاه برده و محکوم به سکوت شدم تا متهم اصلی با دروغ و جلوه همکاری بنده با او هردو را بخشیدند….. امیدوارم کسی اشتباه بنده را هرگز تکرار نکند و با طرفین همکار مانند طرف نشود….حرمت بنده در خیابان هیچ تیم تحقیر جلو غریبه های آشنا و….. اگر رسیدگی نشود و خدا هم جواب ندهد انصافا باید نام نیروی ناجا و قضا تغییر کند….البته که خدا دروغگو را رسوا خواهد کرد می‌سپارم با خدای بزرگوارم تا عزیزشان همانگونه که من آسیب روانی و جسمی دیدم پر پر شود جلوی چشمشان….لعنت خدا بر ظلم….

 42. فقط یه چیزی بگم ماموری که بدونه اجازه دست میکنی تو جیب کسی که نه دوزد نه سارق نه اعتیاد داره به این کار چی میگن ؟
  من یه تولید کننده هستم که واسه این کشور کار میکنم. اصلا میگم طرف مصرف کننده هم باشه. چرا مامورای بدونه اجازه یهو نا خاسته دست میکنن یهو تو جیب طرف این برنامه واسه من اتفاق افتاد حتا به 197 زنگ زدم پیگیری نکردن.

 43. سلام فرمانده تورو قران به کلانتری25 کندرود واقع در تبریز رسیدگی کنید علتش هم اینکه ستوان علی صبوری یه نمونه فقط دارم عرض میکنم و یداللهی در تاریخ 1401/3/15درمرکز روستا با لباس شخصی داشت میرفت به یکی از بسیجی ها بنام داود گفت که چرا به من چپ نگاه کردی بگو غلط کردم اونم نگفت فوری یداللهی و صدا زد اونم با یک سرباز دستبد زدن ومورد آزار اذیت فحاشی قرار دادن وجلوی مردم فحاشی و حرف های خیلی بی تربیتی این دو ستوان زدند و بردنش کلانتری گفتن کارت داریم زمانی که اینها کشیک هستن سیگار روشن میکنن از بلند گو ماشین کلانتری سو استفاده می کنن وخوانندگی میکنن در اطراف بعداز یونجه زار کندرود تپه دیبی من می خواهم معنی ناجا رو بدونم اینها اومدن از ضعیف ها محافظت کنن یا رشوه بگیرن ومظلوم ها رو زیر پاهاشون لح کنن اسم من حامدهست واقعا متاسفم که درکندرودی زندگی میکنم که کلانتری 25 داره

 44. بسمه تعالی نامه ای در تاریخ1400/04/12با موضوع ایجاد مزاحمت و ممانعت از ازدواج توسط پدرم که به امضا قاضی رسیده را نزد پاسگاه انتظامی گنجوان استان ایلام بردم نامه ام را تحویل نگرفتند و به زور از من تعهد گرفتند دفعه دیگر اسم زن نیاورم وگر نه تحویل مقامات قضایی میشوم و ادعا کردند که دستور قاضی است بعد ها هم مرا تهدید به زندان کردند که مشکلاتی از قبیل افسردگی مانیا حملات سایکوتیک و ترس و دلهره شدید در بنده پدیدار شد و من دیگر ترسیدم برای احقاق حق نزد دادگاه بروم به من میگوید تو تحفه ای نیستی کسی بهت دختر بده فریاد میزند این برود زندان با اوچنین و چنان میکنند(لوط) در پاسگاه من بودم یکی دو سرباز و سه گروهبان
  پاسگاه با من اینگونه رفتار میکند از اون طرف طرف مقابلم برادرش تو نیرو انتظامیه جلو اونو گرفته از این لباست خجالت نمیکشی نه ساله زیر دست گروه های فرقه مخفی ضاله تحت حمایت رژیم اسرائیل که دارن الان هم خون مردمو میمکن زجر میکشم هزار تا مرض روانپزشکی گرفتم این جادستت دردنکنده نماز روزم سرجاش بوده میای به اعتقادات من لطمه هم زدی خستم کردید از دست این سحرو جادوهای آشکارتون دوقطبیم کردید فردا کاری کنم خر خودتونو از پل میگذرونید حرف خودتونو کرسی مینشونید نه حال و حوصله دشمنان قسم خورده اسلامو دارم نه تحمل این رفتار وحشیانه شما را مگه روح روان ما چقدر تحمل این فشارها راداره
  به چهره درخشان بی بی فاطمه ام قسم که دل امام زمانمم تا حالا خون کردید منو شرمندش کردید بار دیگر موردی ببینم برخورد شدید میکننم هر سازمان و ارگانی هم هستی باش تمنا دارم اون روی تری نیترو تولوئئنیمو بالا نیارید بعد شم فقط من نیستم فرقه ها خیلیا رو مثل ما فلج کرده می خوام قانون شرع خدا رو انجام بدم میای بازور استکبار جلومو
  میگیری تو به چه دلیل میای از پشت دشمنان فرهنگی در میای پس بی شرفا پریدن رو کول دوست پسر دوست دختر و هم خوابی هاشون و کثافاتشون چرا مثل آب خوردن باشه ازدواج منی که تو عمرم با هیچ زنی دست هم ندادم رابطه هم نداشتم باید هزار خان رستم زال فرامرز و پهلوانان طول تاریخ رو طی کنم بعد هم هیچ به هیچ خفه میشید هیچی هم نمیگید اگه بلد نیستی مشکل حل کنی غلط میکنی مشکل به مشکل کشور اضافه میکنی به پاکی امام زمانم بار دیگر زور گویی ببینم همون اسلحه کمری تو میکنم تو حلقت خستم کردید

 45. با توجه به اینکه در محل پارک کنار خیابان حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که ضمن حرکت با دنده عقب مشغول پارک کردن است.
  توی این هفته در جهانشهر کرج پسر من در حال پارک خودرو بوده افسر انتظامی در حال عبور کنار خودروی در حال پارک نگه داشته فریاد زده برو کنار (فریاد که چه عرض کنم…)پسرم اعتراض کرده چرا داد می زنی گفته با کی بوده پسرم چون ایشون لباس تنش بوده معذرت خواهی کرده (بالاخره اون لباس تنشه و زورش میاد کسی بهش بگه چرا داد می زنی)
  با توجه به اینکه در زمان استخدام از افراد داوطلب تستهای پزشکی و احتمالا روانشاناسی می گیرند بهتره این موضوع هر از چند گاهی از مامورین گرفته بشه لاقل مردم اگر توی خیابون مشکلی براشون پیش اومد بتوانند به پلیس مراجعه کنند رفتار اینگونه پلیسها باعث میشه خدمات افراد مودب و تحصیل کرده پلیس زیر سوال بره یادم میاد در کتابهای درسی نوشته شده بود اگر در خیابان گم شدید به پلیس مراجعه کنید اما آیا میشه به همچین پلیسها مراجعه کرد… یا اون پلیسی که مقررات ابلاغی خودشون راهم رعایت نمی کنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا