قوانین و مقررات

ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی

شناخت قانون به عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی در جامعه امروزی تلقی می‌شود که عدم توجه به آن؛ علاوه بر وارد شدن مشکلات قانونی به زندگی اشخاص، زمینه ساز ضایع شدن حقوق افراد در ابعاد مختلف زندگی می‌شود.

تصور نمایید که شما کارمند یک شرکت هستید و بعد از چند ماه، بدون دلیل موجهی از شرکت اخراج می‌شوید؛ در صورتی که شناخت کافی از قانون کار یا قانون تامین اجتماعی نداشته باشید، نمی‌توانید نسبت به احقاق حق خود اقدام مناسب انجام دهید و چه بسا؛ حتی آگاهی از عمل غیرقانونی کارفرمای خود نداشته باشید.

بنابراین؛ توصیه گروه وکلای یاسا به مخاطبان محترم بر این موضوع می‌باشد که اقدام به مطالعه و شناخت حداقلی در مورد مسائل قانونی حوزه کاری و شخصی خود داشته باشند.

در راستای مطالب آموزشی گروه وکلای یاسا؛ امروز به سراغ موضوع مهم ماده 38 قانون تامین اجتماعی رفته‌ایم که اطلاع از آن، از نظر قانونی برای کارفرمایان، پیمانکاران، کارگران و… حائز اهمیت است.

ما در گروه وکلای یاسا؛ ضمن بیان اهداف قانونی وضع ماده 38 قانون تامین اجتماعی؛ به نکات مهمی‌ در خصوص ابعاد حقوقی و اجرایی این ماده خواهیم پرداخت.

ماهیت ماده 38 قانون تامین اجتماعی

یکی از حقوق اولیه کلیه اتباع ایرانی، بحث اجرای عدالت برای آحاد جامعه در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… می‌باشد که از نقطه نظرهای گوناگون حائز اهمیت می‌باشد. از سوی دیگر؛ اجرای عدالت یک تکلیف بنیادین برای هر حکومتی تلقی می‌شود که بایستی جهت تحقق آن اقدامات لازم را به عمل آورد.

مهم‌ترین اهرم حکومت‌ها برای اجرای عدالت؛ وضع قانون و مقررات عدالت محور می‌باشد. بنابراین قوه مقننه به عنوان مرجع تصویب کننده قوانین کشور؛ بایستی به همراه دیگر بخش‌های دولتی و اجرایی کشور، اقداماتی جهت حفظ و حراست در خصوص حق و حقوق آحاد جامعه انجام دهد.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز به منظور یکپارچه سازی امور بیمه ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت سازمان تامین اجتماعی می‌باشند؛ بایستی ماده 38 قانون تامین اجتماعی را نیز همچون دیگر مواد قانونی رعایت نمایند.

ماده 38 قانون تامین اجتماعی؛ کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند.

ماده 38 قانون تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی

در واقع کلیه پیمانکاران مقاطعه کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود می‌نمایند؛ بایستی نسبت به بیمه این نیروها اقدام نمایند.

از سوی دیگر؛ سازمان تامین اجتماعی، به منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند.

بالطبع؛ پیمانکار مقاطعه کار تا مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل ننماید، از باقی مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌باشد.

لازم به ذکر است که عموما درصد نگهداشت کارفرما در خصوص پرداختی پیمانکار؛ به میزان 5 درصد می‌باشد ولی در برخی از موارد این درصد بنابر شرایط کاری، متغیر می‌یابد.

ماده 38 قانون تامین اجتماعی در بخشنامه شماره 14 سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی در چارچوب بخش نامه‌ها و آیین نامه‌های خود؛ قانون تامین اجتماعی را به اطلاع عموم مردم رسانده است.

لازم به ذکر است که بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان تامین اجتماعی در وب سایت اینترنتی این سازمان موجود می‌باشد.

متن دقیق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:

«مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می‌شود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و  همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ‌ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.

پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و  پرداخت مى‌کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید.

کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و همچنین شهردارى‌ها و اتاق اصناف و موسسات و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررارت این ماده می‌باشند.»

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

بنابراین؛ طبق این ماده به خوبی شرایط و الزامات پیمانکاران و کارفرمایان محترم مشخص شده است.

کارفرمایان محترم در صورتی که قبل از دریافت مفاصا حساب پرداخت نمایند؛ سازمان تامین اجتماعی این کارفرمایان را متعهد و ضامن در خصوص پرداخت بیمه‌های تعیین شده و خسارات ناشی از آن می‌داند.

بنابراین توصیه گروه وکلای یاسا بر این موضوع می‌باشد که کارفرمایان محترم قبل از اقدامات لازم پیمانکار در خصوص پرداخت بیمه‌های کارکنان و دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی؛ نسبت به پرداخت 5 درصد باقی مانده قرارداد پیمانکار مربوطه اقدام ننمایند تا دچار مشکلات قانونی نشوند.

همچنین بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی:

«حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان ‌بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده‌بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌دولت تامین خواهد شد.

تبصره ۱: «از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می‌یابد.»

تبصره ماده 38 قانون تامین اجتماعی در بخش نامه شماره 14 سازمان تامین اجتماعی

متن تبصره ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:

«کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی مکلفند:

مطالبات سازمان تامین اجتماعبی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق و با فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرار داد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنجج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند .

میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرائ هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکاران جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجنماعی اعلام خواهد شد.

نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

با این اوصاف؛ به طور کامل با کم و کیف ماده 38 قانون تامین اجتماعی آشنا شده اید. لازم است کلیه پیمانکاران، کارفرمایان و کارکنان پروژه‌های مناقصه ای و مقاطعه کاری؛ نسبت به مطالعه و شناخت این قوانین اقدام نمایند.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳۶ رای

نوشته های مشابه

‫5 دیدگاه ها

 1. پیمانکارانی که در پخش لبنیات به تنهای مشغول حمل وتوزیع هستند برای مفاصا حساب هولوگرام دار باید وجهی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند

 2. با سلام.
  در صورتی که پیمانکار با کارفرما مشکل حقوقی داشته باشند و پرونده در مراجع قضایی داشته باشند.تامین اجتماعی آیا می‌تواند پیمانکار را تهدید به بلوکه کردن بیمه فردی شخص حقیقی پیمانکار نماید؟
  آیا در صورت پرداخت نشدن مفاصا حساب بیمه با پیمانکار برخورد می‌کند یا با کارفرما؟؟؟؟

 3. سلام
  کلا همه ی تیتر ها و پاره گراف‌های ماده قانونی برای کارگران ساختمانی ظلم و ستم به همراه دارد
  من خودم بیمه شده ی کارگران ساختمانی مصوبه ۱۳۸۶ هستم و در تاریخ ۱۵.۱۲.۱۴۰۱
  درمحل کار در حین کار دچار حادثه شدم و با اورژانس به بیمارستان امدادی مشهد منتقل شدم
  اما سازمان تامین اجتماعی شعبه ۵شهید منیعاوی مشهد در پاسخ به پرداخت غرامت دستمزد ناشی از کار به من گفت کارگران ساختمانی شامل دریافت غرامت دستمزد طبق قانون ماده ۳۸ نمی شوند
  وبه ۱۴۲۰ هم که تماس گرفتم هیچ اقدامی انجام ندادند
  در کل دولت جمهوری اسلامی ایران عزیز مون هیج وقت کارمندان خودشون رو به ارباب رجوع نمیفروشند
  مخصوصا کارمندانی که به هر بهانه ای از پرداخت غرامت دستمزد به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ممانعت به عمل می‌آوردند
  سازمان تامین اجتماعی =ظلم و ستم به کارگران ساختمانی
  چرا باید دولت جمهوری اسلامی سابقه ی کارگران ساختمانی برای بازنشستگی را ۳۵ سال تصویب کند
  در صورتی که کارگران ساختمانی هیچ وقت به سن بازنشستگی نرسیده به علت سختی کار و عدم خورد و خوراک مناسب و در نتیجه ضعیف شدن جسمی‌ فوت میکنند
  در صورتی که حقوق های چند صد میلیونی مسئولان سازمان تامین اجتماعی از پرداخت حق بیمه کارگران تامین می‌شود

 4. واقعا همین دیدگاه اقامجتبی رااگرمدیران ومسولان جمهوری اسلامی ملاحظه کرده باشندکافی است.پیش خدامه همه ماخودراازمسلمانان اصلی وفابریکی داریم مرگ روااست.کاش خداوندمارادراین کشوربدنیانمی اوردکه هرشب عرق سر شرمندگی زن وبچهایمون برپیشانی ماباشدوازخداارزومیکنیم که هرکسی حق یک مظلوم و کارگری رابخوردتاگردن خودشون کلفت بشه حقمان رااززن وبچه انهابگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان