دانستنی های خانواده و مجموعه ای از دانستنی های نفقه چیست و به عهده کیست؟

احترام به والدین

دانستنی های خانواده :در قرآن در آیات زیادی احترام و احسان به پدر و مادر سفارش شده است. به عنوان مثال در آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت خداوند متعال می فرماید: «و وصینا الانسان بوالدّیه حسنا». یعنی ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش به احسان کردیم. وکیل – احسان به والدین در ماده 1177 قانون مدنی نیز انعکاس یافته است که طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن ها احترام کند.

نیت ازدواج و دانستنی های خانواده

به منظور حفظ کیان خانواده و مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی ثبت واقعه ازدواج، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد. مشاوره حقوقی – دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق نیز بر اساس ماده 31 قانون ثبت احوال مکلفند این وقایع را در دفاتر مربوط ثبت کنند و در شناسنامه زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و هر گاه ماموران و مسئولیتی که به موجب قانون ثبت احوال وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاه های اداری یا انتظامی بر طبق ماده 48 همان قانون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ثبت ولادت

دانستنی های خانواده

ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید مطابق ماده 12 قانون ثبت احوال به مأمور ثبت احوال اعلام شود تا پس از ثبت ولادت برای طفل اگر ایرانی باشد شناسنامه صادر شود. ثبت ولادت بر طبق ماده 15 همین قانون باید به گواهی پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آن ها متولد گردیده است، رسیده باشد مهلت اعلام ولادت 15 روز از تاریخ تولد طفل است و در مورد نام کودک نیز مطابق با ماده 20 قانون مذکور با اعلام کننده است.

مطابق با ماده 1175 قانون مذکور طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی و علتی که این حق را از ابوین سلب می کند بر اساس ماده 1173 قانون مدنی وقتی است که در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد که در این صورت محکمه برای حضانت طفل تعیین تکلیف می کند

نفقه چیست و به عهده کیست؟

دانستنی های خانواده

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که به موجب ماده 1106 قانون مدنی نفقه عیال به عهده شوهر و به موجب ماده 1199 نفقه اولاد به عهده پدر است و به موجب ماده 1200 نفقه پدر و مادر با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس می باشد.

رعایت حق حضانت طفل و دانستنی های خانواده

حضانت از نظر لغوی به معنی پروردن و از نظر اصطلاح حقوقی به مفهوم نگهداری مادی و معنوی طفل است که طبق ماده 1168 قانون مدنی جزء وظایف پدر و مادر است و مطابق با ماده 1175 قانون مذکور طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی و علتی که این حق را از ابوین سلب می کند بر اساس ماده 1173 قانون مدنی وقتی است که در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد که در این صورت محکمه برای حضانت طفل تعیین تکلیف می کند.

دانستنی های خانواده ، کودک آزاری ممنوع

کودکی آزاری که مطابق ماده 4 قانون حمایت از کودکان  و نوجوانان مصوب سال 1381 شامل ایراد صدمات جسمی و روحی به کودکان می شود از جمله جرائم عمومی بوده که به موجب ماده 5 قانون مذکور احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد و کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند مکلف هستند طبق ماده 6 همان قانون سریعاً مراتب را جهت پیگیرد قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف نیز موجب حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *