قوانین و مقررات

آئین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی و خلاصه برخی مواد مهم درآئین نامه اجرایی

موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی

ماده :2 آئین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظرحسب فراهم بودن امکانات در یکی از واحدهای سازمان یا یکی از مراکز درمانی بنابر تشخیص سازمان تشکیل می شود.

ماده :4 آئین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی بدوی با حضور افراد ذیل تشکیل می گردد:

  • یکنفر پزشک متخصص بعنوان رئیس کمیسیون
  • یک نفر متخصص داخلی بعنوان عضو ثابت
  • یک نفر متخصص در رشته بیماری مربوطه به عنوان عضو مرتبط
  • یک نفر مشاور فنی بیمه ای
  • یک نفر مشاورطب کار/بهداشت حرفه ای
  • یک نفر بعنوان دبیر من (شی) کمیسیون پزشکی

آئین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی

شایان ذکراست که کمیسیونهای پزشکی تجدید نظر با همان ترکیب آئین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی بدوی تشکیل می شود با ذکر این نکته که :

پزشکان عضوکمیسیون بدوی ومشاورین مادامی که عضویت کمیسیون بدوی رادارندنمی توانند به عضویت آئین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی تجدید نظر منصوب شوند.(تبصره 1 ماده 4 آئین نامه اجرائی)

آئین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی

ماده :6 پرونده پزشکی بیمه شده که شامل کلیه مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی، نظریه پزشک معالج و همچنین شرح وسابقه بیماری باقیدتاریخ شروع آن وتشخیص فعلی بیماری و خلاصه درمانهای انجام شده باذکر نتیجه آن درمدت درمان و اظهار نظرنهایی درباره بیماری می باشد،با انعکاس علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار می گیرد.

ماده :7 تاریخ تشکیل کمیسیون ها جهت حضوربیمه شده به وی اعلام خواهد شد،چنانچه در شهرستان مربوطه امکان تشکیل کمیسیون های پزشکی بدوی وتجدیدنظربا توجه به شرایط مندرج دراین آئین نامه فراهم نباشد، در صورت اعزام بیمه شده به شهرستان دیگرهزینه سفر و اقامت بیمار و همراه (درصورت نیاز به داشتن همراه ) بارعایت مقررات عام قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد گردید.

ماده :8 کمیسیون بدوی با توجه به مدارک موضوع ماده 6 و اقداماتی که لزوما بر اساس ضوابط قانونی بعمل می آورد مبادرت به صدور رای می نماید.

تبصره : آراء کمیسیونهای پزشکی بدوی که جهت ادامه درمان صادر شده باشد، قابل اعتراض نخواهدبود.

ماده :9 رای کمیسیون های پزشکی بدوی توسط دبیر کمیسیون مربوطه به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ خواهد شد. چنانچه بیمه شده نسبت به رای صادره معترض باشد می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ رای به شعبه ذیربط تسلیم نماید ودرصورت عدم حضور بیمه شده در کمیسیون پزشکی شعبه (یا نمایندگی) تامین اجتماعی مربوطه موظف است مراتب را راساً به بیمه شده ابلاغ نماید.

تبصره : اعتراض بیمه شده همراه با مدارک لازم از طرف شعبه تامین اجتماعی به کمیسیون تجدید نظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد ماده 8 این آئین نامه اقدام به صدور رای می نماید.

ماده10 :کمیسیونهای پزشکی بدوی وتجدیدنظرباحضورکلیه اعضاءتشکیل خواهدشد وآراء کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر با اتفاق آرا معتبر خواهد بود.

ماده 11: آرا صادره از طرف کمیسیونهای پزشکی بدوی درصورتیکه ازطرف بیمه شده ظرف مدت مقرر (یک ماه)مورداعتراض قرارنگیرد وهمچنین آراء کمیسیون پزشکی تجدیدنظر قطعی ولازم الاجرا می باشد.

تبصره : آرا کمیسیون های پزشکی می بایست قابل انطباق با موازین قانونی صریح و فاقد هر گونه ابهام باشدوبه منظورجلوگیری ازسرگردانی بیمه شدگان حتی المقدورازتوصیه به تغییرشغل در آرا ء صادره در کمیسیونهای پزشکی خود داری گردد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان