قوانین و مقررات

تخلفات رانندگی و ​آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات

تخلفات رانندگی : وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۰ بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تایید وزارت کشور و به استناد تبصره (۶) ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹ – و با رعایت تصویب نامه شماره هـ۳۷۳ت/۱۶۴۰۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰،  آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱: در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹ –
ب – ابطال گواهینامه: سلب اعتبار قانونی گواهینامه رانندگی راننده متخلف تا زمان اخذ گواهینامه جدید طبق بند (۳) ماده (۷) قانون.
پ – تخلفات رانندگی پرخطر: تخلفات رانندگی احصا شده در جدول ذیل ماده (۷) قانون.
ت – دوره آموزشی: فرایند آموزش تئوری و عملی رانندگی متناسب با نوع گواهینامه ابطال شده در مراکز آموزشی مجاز.
ث – نمره منفی: عددی که طبق جدول ذیل ماده (۷) قانون حسب مورد برای رانندگان وسایل نقلیه شخصی یا عمومی منظور و در سابقه گواهینامه آنان ثبت می شود.
ج – ضبط گواهینامه: اخذ گواهینامه رانندگی و ارسال آن به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط و محروم کردن دارنده از مزایای قانونی آن در مدت مقرر.
چ – قبض جریمه تسلیمی: قبض جریمه ای که توسط ماموران مجاز در قانون پس از رویت و تشخیص تخلف و متوقف نمودن وسیله نقلیه با درج مشخصات راننده و وسیله نقلیه و گواهینامه، صادر و به راننده تحویل می شود.
ح – واحد رسیدگی: واحد قضایی موضوع ماده (۵) قانون.

تخلفات رانندگی

ماده ۲: به ماموران موضوع ماده (۲) قانون اجازه داده می شود در صورت تشخیص تخلفات رانندگی پر خطر نسبت به متوقف نمودن وسیله نقلیه اقدام و ضمن صدور قبض جریمه تسلیمی، مشخصات وسیله نقلیه و گواهینامه راننده متخلف را ثبت و گزارش تخلفات را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال کنند. اداره راهنمایی و رانندگی پس از دریافت گزارش ماموران، متناسب با نمرات منفی، به شرح زیر با راننده متخلف رفتار خواهد کرد:

  1. چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد، گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
  2. پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱)، چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضای مدت مزبور و پرداخت ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
  3. هر گاه پس از اعمال مقررات بند (۲)، در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۰) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او ابطال می گردد و بعد از یک سال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی و قبول شدن در آزمون های مربوط، گواهینامه جدید اخذ نماید.

 

تبصرهبه رانندگان وسایل نقلیه حمل بار یا مسافر در معابر برون شهری که مشمول اعمال مقررات ضبط گواهینامه باشند، به منظور رساندن محموله یا مسافر به مقصد، رسید موقت گواهینامه با اعتبار حداکثر سه روزه داده خواهد شد. رانندگی پس از خاتمه اعتبار رسید مذکور به منزله رانندگی بدون گواهینامه است.

 

ماده ۳: در صورت ثبت تخلف توسط دوربین، اداره راهنمایی و رانندگی مربوط موظف است ضمن ثبت نمره منفی تخلفات پر خطر، مراتب را از طریق پست، ارسال پیامک یا سامانه های الکترونیکی و یا سایر موارد به دارنده وسیله نقلیه اطلاع دهد.

ماده ۴: برای تخلف ردیف های (۱) تا (۷) جدول موضوع ماده (۷) قانون در هر مرحله از ارتکاب، نمره منفی منظور خواهد شد و برای تخلفات ردیف های (۸) تا (۲۰) جدول یاد شده در صورت ارتکاب، قبض جریمه صادر و در هر بیست و چهار ساعت صرفا یک بار نمره منفی در سابقه راننده ثبت خواهد شد.

ماده ۵: چنانچه راننده متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (۱ و ۲) و یک سال در بند (۳) ماده (۲) این آیین نامه مرتکب هیچ یک از تخلفات رانندگی نشود، کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلا اثر خواهد شد و تخلف بعدی وی به عنوان اولین تخلف او محسوب می گردد.

تخلفات رانندگی

 

تبصرهمبنای احتساب نمرات منفی مرحله بعدی، تاریخ پایان قانونی ضبط گواهینامه خواهد بود.

 

ماده ۶: راننده متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر، راهنمایی و رانندگی پرونده مربوط را به واحد رسیدگی به اعتراضات ارسال و پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدی بندهای ماده (۳) این آیین نامه تا دو برابر افزایش می یابد.

ماده ۷: کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی نمایند به مرجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور- محمد رضا رحیمی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان