قوانین و مقررات

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی – مشمولان دریافت کمک هزینه عائله مندی چه افرادی هستند ؟

در زیر به بررسی مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی پرداخته ایم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

‌الف- کمک هزینه عائله مندی

مزایای مستمری بگیران تامین اجتماعی : به منظورجبران قسمتی از افزایش هزینه های موضوع ماده ٩۶ قانون تامین اجتماعی و بنابر پیشنهاد این سازمان، هیأت محترم وزیران باعنایت به اصل ١٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند که به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی از تاریخ ١/١/١٣٧١ کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود.
این کمک هزینه مشمول کسردو درصد ماده ٨٩ نبوده وبه صورت ماهانه و همراه با مستمری پرداخت می‌شود.
براساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی وبخشنامه های شماره ٢٧ و١/٢٧ مستمریها از تاریخ ١/١٠/٧٧ مبلغی باعنوان افزایش کمک هزینه عائله مندی به بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی که متناسب با سنوات پرداخت حق بیمهه آنان می باشد پرداخت می گردد.

مشمولان دریافت کمک هزینه عائله مندی

بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی مرد به شرط داشتن عیال دائم ودر قید حیات.(پرداخت کمک هزینه عا ئله مندی به مستمری بگیران مرد بازنشسته و ازکارافتاده کلی که همسر آنان شاغل باشد بلامانع است)
بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی زن که دارای شرایط زیر باشند:
شوهر نداشته باشند.
دارای فرزند یا فرزندان پسری با شند که سن آنان از١٨سال تجاوز نکرده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته ویا به علت بیماری و نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون قادر به کار نباشند. در مورد فرزندان دختر در صورتی که دارای شوهر نبوده و اشتغال بکار نداشته باشد.
به تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشند و تاکید می گردد که صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان بازنشسته و ازکارافتاده کلی نخواهد بود، بلکه می باید مستند به مدارک اثبات گردد که مستمری بگیر زن خود به تنهایی عهدهدار تأمین مخارج فرزندان می باشد.
علاوه بر شرایط مذکور چنانچه مستمری بگیر زن بازنشسته و ازکارافتاده کلی دارای شوهری باشد که اولاٌ تحت تکفل زن بوده و ثانیاٌ به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون ازکارافتاده کلی باشد پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زن مذکور از تاریخ ١/١/٧۵ به بعد بلامانع خواهد بود. (موضوع بخشنامه ١٨ مستمریها)

نفقه زن

ب – کمک هزینه اولاد

کمک هزینه اولاد نیزهمانند کمک هزینه عائله مندی به منظور جبران قسمتی از هزینه‌های موضوع ماده ٩۶ قانون تصویب و از تاریخ ١/١/٧١ به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی که دارای فرزند واجد شرایط هستند پرداخت میگردد. این کمک هزینه حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت بوده و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده ٨٩ قانون نمی باشد مبلغ مذکور در مورد فرزندان چهارم و بعد که از تاریخ ٢۶/٢/٨٣ متولد شده یا می شوند پرداخت نمی گردد.
بر اساس بخشنامه شماره ٢٧ و ١/٢٧ مستمریها مبلغی به عنوان افزایش کمک هزینه اولاد از تاریخ ١/١٠/٧٧٧ برای بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی در نظر گرفته شده است.

ج – حق سنوات

به منظور تأمین بخشی از هزینه زندگی مستمری بگیران، به تمامی مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان که دارای سابقه پرداخت حق بیمه مازاد بر بیست سال می باشند ازابتدای سال ١٣٧۶ مبلغی به عنوان حق سنوات پرداخت شده است. (موضوع بخشنامه ٢٨ مستمریها)
پرداخت این مبلغ از ابتدای سال بعد از برقراری شروع شده و به میزان ١۵٠٠ ریال برای هر سال سابقه مازاد بر ٢٠ سال بوده و در سال های آتی به رقم مذکور ۵٠٠ ریال اضافه می شود.
مبلغ پرداختی بابت حق سنوات مشمول افزایش ماده ٩۶ قانون نبوده و دو درصد حق درمان موضوع ماده ٨٩ از آن کسر می شود.

د – کمک هزینه مسکن

با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان، شورای عالی تأمین اجتماعی پرداخت کمک هزینه مسکن را مورد تایید قرار داده است . این کمک هزینه به تمامی مستمری بگیران بازنشسته ، ازکارافتاده کلی و بازماندگان پرداخت می شود .
این کمک هزینه مشمول کسر دو درصد حق درمان نمی باشد و تاریخ شروع پرداخت و اجرای آن از١/١/٨١ تعیین شده ، بطور ماهیانه و همراه با مستمری قابل پرداخت می باشد.

قرارداد مضاربه

هـ – عیدی

به مناسبت آغاز سال جدید مبلغی به عنوان عیدی به مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان پرداخت می گردد، این مبلغ مشمول کسر دو درصد ماده ٨٩ نبوده و در پایان هر سال به مستمری بگیران پرداخت می شود.

و – کمک هزینه معشیت مستمری بگیران

تمامی مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان از ١/٧/۶۶ به بعد همه ساله از این کمک سازمان برخوردار شده اند. اعتبار این کمکها همه ساله در تبصره های بودجه پیش بینی و میزان ریالی آن توسط شورای عالی تصویب و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده ٨٩ قانون نیز نمی باشد.

ز – کمک هزینه همسر متکفل فرزند

با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان، شورای عالی تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ١٩/۵/٨١ پرداخت ”کمک هزینه همسر متکفل فرزند” را مورد تایید قرار داده ، لذا تمامی مستمری بگیران بازمانده زن که دارای حداقل یک فرزند هستند که همزمان در ردیف مستمری بگیران قرار دارد، مشمول دریافت این کمک خواهند بود.
میزان کمک مذکور معادل ۵٠ درصد کمک هزینه عائله مندی پرداختی به مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی در هر سال بوده ضمن این که کمک هزینه فوق الذکر مشمول کسر دو درصد حق درمان نبوده و عیناً و منحصراً به همسر پرداخت می شود.

تاریخ شروع پرداخت این کمک هزینه از ١/٧/٨١ و مطابق رویه پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به صورت ماهانه و همراه با مستمری انجام می شود.
توجه: در صورت وجود بیش از یک همسر با شرایط مذکور، مبلغ فوق به تساوی بین همسران تقسیم خواهد شد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا