چک برگشتی در قانون جدید چگونه است؟

 • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
 • ۱ سال پیش
 • ۲۸
چک برگشتی

چک، یکی از ابزارهای مهم برای آسان کردن معاملات و مراودات مالی بین مردم است. در واقع منظور از چک یک نوع اعتبار خاص مالی است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می شود اما متاسفانه این مفهوم مثل خیلی از مفاهیم دیگر در جامع ما آنطو رکه باید فهمیده نشد و از محل همین اعتبار که در قالب دسته چک های چند برگی به افراد داده می شود، مشکلات بزرگی به وجود آمده است که یکی از آنها چک برگشتی است.

این روزها دیگر « چک برگشتی » واژه نامفهومی نیست و برای بسیاری از ما پیش آمده که چکی را به شعبه بانک ببریم و حساب شخصی که از او چک را گرفته ایم، خالی باشد. قاعدتا اولین ومهمترین سوال هم در این زمینه، این است که برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می کنید؟

نکته مهمی که بهتر است از همین الان به ذهن تان بسپارید، این است که قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. بر اساس قانون در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایطی که در ادامه می خوانید، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از این موارد، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت.

اگر چک دارای وعده باشد

بر اساس قانون چک برگشتی  ، چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه آینده یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک در صورت نداشتن موجودی مجازات کیفری نخواهد شد زیرا این چک حقوقی است.

همانطور که می دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می شوند، در واقع چک های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده دار صادر شده است، نیست.

صدور چک بابت تضمین

این نکته مهم است که بدانید منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند اما اگر مبنا و علت صدور چک بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود.

مثل اینکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که رأس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک (به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارائه کند.

مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کندت و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود.

این که چک بابت تضمین صادر شده، ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

این مطلب را از دست ندهید:  کارت بازرگانی چیست و برای اخذ آن چه مدارکی لازم است؟

چک برگشتی

چک های سفید امضا

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارائه کرده باشد. این چک هم از نظر کیفری برای صاحب آن کیفری دربر ندارد. آنچه که در نزد عامه به عنوان چک سفید امضا شناخته می شود چکی است که تاریخ و نام دارنده و … در آن قید شده، فقط مبلغ می ماند که در این صورت می توان آن را وصول کرد اما در زمره چک های حقوقی است.

چک های بدون تاریخ

معمولا در اینگونه موارد، دارنده چک قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

شرطی برای وصول چک برگشتی

در چک برگشتی و قوانین مرتبط با آن ، این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طور مثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

بردن چک به بانک را لفت ندهید

یک نکته مهم که در چک برگشتی باید به آن دقت کنید، این است که هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، دستش در مجامع قضایی به جایی بند نیست و اگر چک موجودی نداشته باشد در واقع یک برگ کاغذ بی ارزش است.

چک برگشتی

مفهوم حقوقی شدن چک

اغلب افراد تصور می کنند چکی که حقوقی می شود از اعتبار افتاده است و بی ارزش است، در حالی که اینگونه نیست. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد، مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه

برخی گمان می کنند برای وصول وجه چک برگشتی از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چک های کیفری و هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک خواهد داد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود رأسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می کند. در این صورت زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

یاسا همان قانون است.

۲۸ نظرات در حال حاضر

 1. یکی از بهترین دستورات صادر شده از طرف تمام دولتها، در طول عمر ۴۰ساله نظام

 2. سلام من بابت سهم الارثم چکی گرفتم که متن آن مشکل دارد ولی قرار بود پرداخت کند و من آن چک را به بانک نبردم تا سال ۹۵ که عدم پرداخت زدم و بارها قرار گذاشتیم ولی پولم رو نداد و الان دوسال و نیم گذشته و پول هزینه دادرسی رو ندارم ک واریز کنم آیاچکم بی ارزش شده است؟

 3. مسخره بازی خودشونم میدونندکه ۹۹درصدچکا مدت داره
  کی میادچک روزخرج کنه؟

  • در مواردی برای پرداخت وجوهی که مبلغ زیاد دارند چک به تاریخ روز پرداخت میشود.

 4. باسلام خدمت شما سوالی دارم آیا شخصی میتونه چک صادر کنه و بعدش حساب رو مسدود کنه ؟

  • در این صورت مجازات برای ایشان خواهند داشت.

   • سلام ببخشید سوالی داشتم…همسر پنج یا شیش سال پیش در شرکتی کار میکرده که یه چک پنجاه میلیونی به عنوان ضمانت میگیرن..دوماه که کار میکنه نزدیک سه چهارمیلیون میندازن گردنش و حقوقشم ندادن و چک پنجاه میلیونی رو برگشت زدن….پنج شیش سال میگذره و هنوز نتونستیم دسته چک بگیریم…صاحب اون شرکت هم به جرم کلاهبرداری گم گور شده..الان تکلیف ما این وسط چیه..نمیدونم چیکار کنم ک بتونیم دسته چک بگیریم…راهنمایی کنید خواهش

 5. شخصی با ترفند از شخصی پشت چک امضا گرفته و بعد چک را به نزول خور داده حالا چک پاس نشده و صاحب چک هم پیدا نمیشه حال چگونه شخص باید ثابت کند که امضای پشت چک به خاطر ضمانت شخص نبوده ؟؟؟؟

  • علی الاصول امضای پشت چک اگر توسط دارنده باشد به منزله ظهرنویسی است.

 6. سلام وقت بخیر اگر چکی را به علت به هم خوردن قراردادی که پول آن خرج شده به همراه سود به خریدار به تاریخ یک ماه آینده داده شده و توی قرار داد هم نوشته شده که چک برای برگشت پول این معامله هست دارنده چک میتواند در صورت برگشت خوردن به صورت کیفری اقدام به شکایت کند یا فقط به صورت حقوقی میتواند اقدام کند و فقط اصل پول را بگیرد

  • اگر صدور چک به تاریخ روز باشد و بعدا برگشت بخورد کیفری میشود.

 7. سلام من یک کارمندم که یک چک به مبلغ بیست میلیون صادر کرده ام متاسفانه طرف کلاهبردار در آمده ومن قادر به اثبات آن نیستم .اگر طرف شکایت کندآیا مجازات حبس است یا پرداخت آن به صورت قسطی؟

  • ابتدا به پرداخت مبلغ آن محکوم میشوید و اگر مدعی اعسار هستید باید اعسار در دادگاه اثبات شود.

 8. باسلام
  من از بدهکارم چک گرفتم به تاریخ همون روز و رفتم بانک و برگشت خورد،و بعد بهم گفتن که اگرشکایت کنی کیفری میشه و هم میتونی از طریق ثبت و هم دادگاه انقلاب کیفری شکایت کنی
  ۱.منتها من اول از طریق ثبت اقدام کردم ولی الان که میخوام کیفری هم شکایت کنم ،دفتر قضایی میگه نمیشه هم از ثبت اقدام کنی هم کیفری،
  ۲.الان که از ثبت اقدام کردم آیا درصورت انصراف ازطریق اداره ثبت ، میتونم کیفری شکایت کنم ؟ یا چون اقدام از طریق ثبت داشتم دیگه اصلا نمیتونم کیفری اقدام کنم؟

  ممنون میشم راهنمایی کنین

  • در مراجعه به اداره ثبت به دلیل اینکه اصل چک گرفته میشود لذا از طریق دادسرا نمیتوانید اقدام کنید.

   • سلام , من معامله ای کردم , و پسته به شخصی فروختم و در قبالش یه چک از برادر خانمش بهم داد واسه ده روز بعدش , ولی خودش پشت چکو اثر انگشت زد , ولی در تاریخ چک چند روز مهلت خواست و من چکو برگه نزدم , الان چند روز ازش گذشته و الان برگه زدم , آیا از هر دو , هم طرف قرارداد هم صاحب چک شاکی بشم یا یکیشون , و اگه از ثبت اقدام کنم ولی چیزی نداشته باشن , بعد میتونم از دادسرا حکم جلب بگیرم یا از طرقی دادسرا اقدام کنم

    • اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ چک آنرا برگشت زده باشید میتوانید از ظهرنویس و صادرکننده توامان شکایت کنید.

     • خیلی ممنون , اگر علیه من شکایت کنه که گرانفروشی کردم چی میشه , خیلی پرونده عقب میافته و زمانبر میشه

     • در هر حال تحقیقات باید انجام شود.

 9. سلام.من مستاجر مغازه ای بودم که بعد از دادن چک بابت انشعابات برق.. به نماینده مالک;مالک پول پیش مرا نمی دهد آیا می توانم چک را پر نکنم تا در صورت پیگیری مالک در دادگاه محکوم نماییم

  • بله شما بعد از تخلیه کلید را تحویل شورا بدهید و سپس برای استرداد ودیعه اقدام کنید.

 10. سلام مگه نمیگن چک جدیدارو نمیتونن پاس نکنن م از کسی بابت موتورم که فروختم چک گرفتم الان میکه موتور مشکل داره در صورتی که تو قرار داد نوشتیم هر گونه قرار داد قانونی و غیر قانونی به عهده ی خریداره الانم چک پاس نشد شکایت کردم الان باید چقد برم تو شهرستانه اونا و بیام تا چکم پاس کنه بعد اونم بخواد بگه موتور مشکل داشت تو همون دادگاه اقدام میکنه یا میاد شهرستان ما؟

 11. سلام من بابت حقوق معوقه ای ک داشتم ب اداره کار مراجعه کردم و قرار شد ک کار فرما دو میلیون همین ماه ب صورت چک و دو میلیون ماه بعد ب صورت نقدی پرداخت کنه و داخل صورت جلسه اداره کار هم کتبا نوشته شده ،حالا چک این ماهشون رو برگشت زدم ،چکار دیگه ای از دستم بر میاد ؟ممنون میشم راهنماییم کنید

 12. سلام جناب وکیل , اگر طرف چک که چکش برگه شده باشه در روز دادگاه اعلام کنه که گرانفروشی کردم چی میشه ? پرونده خیلی عقب میافته و زمانبر میشه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره