مشخصات پرونده حقوقی و دریافت آن در سامانه پیامکی قوه قضائیه

 • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
 • ۱ سال قبل
 • ظرات غیر فعال شده است
مشخصات پرونده حقوقی

سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد.

مشخصات پرونده حقوقی : با استفاده از این سامانه، شهروندان می توانند خدمات زیر را در ارتباط با پرونده خود، از طریق پیام کوتاه دریافت نمایند:

 • دریافت خلاصه پرونده
 • دریافت رمز پرونده
 • دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس
 • مشاهده فهرست پرونده ها
 • ارسال پیشنهاد و یا انتقاد

مشخصات پرونده حقوقی

شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمایند. همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمایند.

 • راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک،
 • راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو،
 • راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه
 • راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه

نحوه دریافت خدمات فوق الذکر به شرح زیر است:

 1. برای دریافت خلاصه پرونده می بایست کد زیر را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:
  مز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # ۱
  مثال: چنانچه می خواهید از آخرین وضعیت پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰شماره فرعی ۲ که رمز شخصی آن ۲۰۳۰ است مطلع شوید کد ۲۰۳۰#۲#۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰ # ۱ را به شماره ۵۰۰۰۴۹ ارسال می نمایید.
 2. برای دریافت رمز شخصی پرونده می بایست کد زیر را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:
  شماره پرونده # ۲
  توجه:این خدمت تنها به افرادی ارایه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.
 3. برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس می بایست کد زیر را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:
  رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # ۱
 4. برای ارایه پیشنهاد و انتقاد نیز می توان متن مربوط را با الگوی زیربه شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:
  متن پیشنهاد یا انتقاد # ۹
این مطلب را از دست ندهید:  حمایت قانون از کودکان و نوجوانان در برابر خشونت خانگی
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

یاسا همان قانون است.

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره