در حقوق ایران حق استعمال انحصاری علامت فقط به کسی تعلق دارد که تقاضا و ثبت علائم تجاری را به ثبت رسانیده است (مستفاد ازماده ٢ ق.ث.ع.و.ا).

تقاضا و ثبت علائم تجاری اختیاری است مگر درمواردی که قانون ثبت آن را الزامی دانسته باشد (مستفاد از تبصره ١ ماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) به منظور جلوگیری از تقلب و تقلید و از نظر تسهیل نظارت در ساخت کالاهایی که برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می‏رود ماده ١ آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب سوم اردیبهشت ماه ١٣٢٨ مقرر می دارد: تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروحه در ماده ٥ اعم از آنکه در داخل ایران و یا در خارج ساخته و وارد کشور شده و در بازار تحت اسم مشخصی با نصب برچسب در معرض فروش قرار می‏گیرند باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح گردد :

 • تقاضا و ثبت علائم تجاری و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا.
 • شماره ثبت علامت در ایران.
 • تقاضای ثبت علامت باید در اظهارنامه ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از طرف متقاضی یا وکیل وی تهیه و تسلیم گردد. اظهارنامه مذکور باید دارای تاریخ و امضا بوده و حاوی نکات زیر باشد:
 • امضا کننده اظهارنامه صاحب علامت.
 • اقامتگاه قانونی (شخص حقیقی یا حقوقی)
 • رشته تجارت یا نوع صنعت.
 • اسم و اقامتگاه اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ و اخطار را دارند.
 • کالا و طبقات علامت بر طبق آیین نامه (ق.ث.ع.و.ا)
 • شرح و توصیف علامت.
 • طرز مخصوص استعمال علامت مانند اینکه قید شود به وسائل مختلف به هرشکل و اندازه و نوع چاپ
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال