روال های قانونی تغییر نام و نام خانوادگی در کشور ما به صورت های زیر گفته شده می باشد

با توجه به این که انتخاب اسم و شهرت اشخاص در هنگام تولد توسط والدین او انتخاب می شود و خود شخص هیچ نقشی در تعیین آن نداشته است، هنگامی که فردی به سن قانونی رسید ، اگر نام یا نام خانوادگی انتخاب شده را به دلایلی (مثلا نامناسب بودن معنی آن یا طولانی بودن واژه ها ) مناسب ندانست، می تواند نسبت به تغییر تغییر نام و نام خانوادگی خود با رعایت شرایطی اقدام کند.

با توجه به این که انتخاب اسم و شهرت اشخاص در هنگام تولد توسط والدین او انتخاب می شود و خود شخص هیچ نقشی در تعیین آن نداشته است، هنگامی که فردی به سن قانونی رسید ، اگر نام یا نام خانوادگی انتخاب شده را به دلایلی (مثلا نامناسب بودن معنی آن یا طولانی بودن واژه ها ) مناسب ندانست، می تواند نسبت به تغییر نام و نام خانوادگی با رعایت شرایطی اقدام کند.

اشخاص می توانند در موارد ذیل درخواست تغییر نام و نام خانوادگی نمایند :

 1. نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند و یا بطور مطلق یا مضاف نام محل باشد . مانند : دو اصل تهرانی ، علی نژاد مطلق ، عدنان تکان تپه تهرانی ، آحسینی پور ، طباطبائی ط .
 2. نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد . مانند : گدا پور ، پدر سوخته ، لش .
 3. نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : علی اف برای ایرانیان غیر مهاجر یا آراکلیان برای مسلمانان .
 4. نام خانوادگی های مذموم که مغایر ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد .
 5. اسامی محل بطور مطلق و مضاف: مانند کرجی ، افخمی تبریزی .
  تبصره۱ : حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد . مانند حسینی شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری .
  تبصره ۲ : حذف نام ایلات و عشایر و حِرف و مشاغل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات دارنده حق تقدم نیز انجام خواهد شد مانند : کوراوند به رسولی و محمدی نقاش به محمدی
 6. واژه هائی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر ، دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری بصورت مطلق باشد مانند : سرهنگ ، شهردار .
 7. استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت می باشد با ارائه اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بلامانع است .تغییر نام و نام خانوادگی
  در صورت وقوع طلاق با اعتراض زوج سند سجلی و شناسنامه زوجه به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود
 8. پس از فوت همسر تا زمانیکه زوجه شوهر دیگری اختیار نکرده باشد کماکان می‌تواند از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی اولیه خود برگردد.
  هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هر یک از فرزندان متوفی می‌توانند برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند.
 9. در صورتیکه نام خانوادگی پدری تغییر یابد ، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان کبیر وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود.
 10. هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هر یک از فرزندان متوفی می‌توانند برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند .

هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند .

 1. اشخاص ۱۸ سال به بالا
 2. اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند
 3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.
 4. قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

مدارک مورد نیاز

 1. تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی.
 2. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از کلیه صفحات .
 3. ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از پدر یا جد پدری برای فرزندان کبیر که بخواهند از نام خانوادگی هر یک از آنها استفاده نمایند .
 4. ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده حق تقدم نام خانوادگی مورد درخواست .تبصره : ” تنظیم اجازه نامه های مذکور در ادارات ثبت احوال نیز میسّر است . “
 5. بانوانی که می خواهند از نام خانوادگی همسر خود استفاده نمایند مدارک ذیل را می‌بایست ارائه نمایند :
 6. تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی .
 7. اصل و تصویر شناسنامه متقاضی .
 8. اجازه نامه شوهر .
 9. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه شوهر و قباله نکاحیه .تغییر نام و نام خانوادگی

نحوه مراجعه برای تغییر نام و نام خانوادگی

 1. برای تغییر نام خانوادگی کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند . تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد .
 2. نظر به اینکه درخواست تغییر نام خانوادگی می بایست به تصویب سازمان ثبت احوال برسد لذا تغییر نام خانوادگی موکول به تصویب سازمان خواهد بود .
 3. پس از موافقت با تغییر نام خانوادگی
  بشرح ذیل اقدام خواهد شد :
 1. ابلاغ موافقت با تغییر نام خانوادگی به متقاضی توسط اداره ثبت احوال محل مراجعه .
 2. درخواست کتبی اجرای تغییر نام خانوادگی در اسناد سجلی توسط متقاضی و اقدام به تعویض شناسنامه .
 3. پرداخت هزینه  متعلقه طبق تعرفه جاری.
اگر اداره ثبت با تغییر نام خانوادگی موافقت نکرد همان طور گفتیم شخصی که در نظر دارد نسبت به تغییر نام یا نام خانواگی یا دیگر مشخصات شناسنامه ی خود اقدام کند، ابتدا باید به اداره ثبت احوالی که شناسنامه اش از آن جا صادر شده است مراجعه و درخواست خود را ارائه کند.

اگر اداره ثبت احوال مطابق دستورالعمل های خود ، انجام تقاضای شخص را امکانپذیر دانست، نسبت به تغییر یا اصلاح مشخصات و صدور شناسنامه ی جدید (اصلاح شده) اقدام می کند .
مثلا کسی که نام خانوادگی وی دارای پسوندی است که نشانگر اسم روستای والدینش می باشد، با این روش می تواند تقاضای حذف پسوند فامیلی خویش را بکند.
ولی اگر انجام تقاضای شخص، از حدود اختیارات اداره ثبت احوال خارج باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه، از دادگاه تقاضا کند تا نسبت به تغییر مشخصات یا اصلاح شناسنامه اش حکم صادر کند.
بدیهی است دادگاه در صورتی که دلیل شخص را منطقی تشخیص دهد ، حکم به تغییر و اصلاح شناسنامه خواهد داد. بعد از اینکه دادگاه حکم اصلاح شناسنامه را صادر کرد، اداره ثبت احوال نسبت به اصلاح مشخصات شناسنامه ای شخص اقدام و شناسنامه ی جدید برای او صادر می کند.

به شناسنامه های جدید که صادر می شوند، اصطلاحا “المثنی” گفته می شود ، زیرا این گونه شناسنامه ها مدرک اولیه نمی باشند و به صورت ثانویه صادر شده اند.

نکته مهم:

برگشت به نام خانوادگی اولیه امکان پذیر نیست در هنگام انتخاب نام خانوادگی جدید و تغییر نام و نام خانوادگی دقت لازم را مبذول نمایید.

 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3.77 (31 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

۳۴ نظر

 1. من میخوام پیشوند سیدی رو از نامم پاک کنم چون شجره نامه نداریم

 2. من در سایت ثبت احوال درخواست تغییر نام خانوادگی دادم ، حدوداً چند روز زمان میبره تا نتیجه بررسی اعلام شود؟

 3. من میخوام فامیلیمو از شفیعی به پروانه تغییر بدم ایا امکانش هست؟

 4. سلام اسمم علی اصغر هست میخوام به ثارالله تغییر بدم آیا ممکن است

  • باید از ثبت احوال سوال کنید.

  • با سلام و خسته نباشید.
   میخواستم ببینم بدون اینکه پسوند فامیلی خودم رو حذف کنم پسوند بچه هام رو موقع تولدشون و گرفتن شناسنامه حذف کنم؟ اگه اینکارو بکنم توی شناسنامه بچه ها توضیحات میدن یا نه؟ ممنون میشم راهنمایی کنین.

 5. سلام
  میخواهم به نام خانوادگی خودم نسبت شهرم را اضافه کنم
  غلامی به غلامی فسایی
  روندش همین است؟؟؟

 6. سلام
  من دخترم ۴ سالش هست نام خانوادگیش آقاحسینی هست آیا میشود قبل اینکه مدرسه بره آقا رو از فامیلیش حذف کنیم بدون اینکه پدرش فامیلیش رو تغییر بده؟

 7. سلام
  میخوام شهرتم رو از سپنه دار به سپندار تغییر بدم میگن نمیشه دلیلش چیه؟
  فقط منو پدرم سپنه دار هستیم برادرام سپندار هستن

 8. سلام موارد گفته شده در بالا برای تغییر نام خانوادگی شامل من نمیشه اما میخوام فامیلیمو تغییر بدم رفتم ثبت احوال هم گفتن نمیشه اما افرادی رو میشناسم که تغییر دادن
  راهش چیه؟

 9. سلام من میخواهم نامم را از میلاد به مهدی تغییر دهم.آیا امکان پذیر است؟

 10. پسر‌مجرد۲۵ساله ام،برای تغییر فامیلی باید از پدرم اجازه بگیرم؟

 11. من نام خانوادگيم روچندي پيش تغييردادم.نام خانوادگي فرزندانم هم بالطبع تغييركرد.فرزندانم زير۱۸سال هستن .حالاپس از۱۸سال آنهاميتونن دوباره خودشون تصميم بگيرن ونام خانوادگيشون روعوض كنن؟

 12. باسلام.نام خانوادگی خودوفرزندانم راتغییردادم.فرزندانم زیر۱۸سال هستند.حالاآنهابعدازسن ۱۸سالکی میتواننددوباره نام خانوادگیشان راتغییربدهندیانه؟

 13. سلام بعد از تغییر نام تمام مدارک مثل گواهینامه یا مدارک تحصیلی باید اصلاح بشن؟

 14. شخصی چند سال پیش کلاهبرداری کرده و فراری بود الان بعد از چند سال جای جدید این شخص رو پیدا کردم ولی فهمیدم فامیلی خود را تغییر داده و یک حرف ت به فامیلی خود اضافه کرده ،ایا نام قبلی شخصی که تغییر نام داده قابل استعلام است و مدارک دادگاه و حکم جلب با نام قبلی میباشد چگونه میشه پیگیری کرد این مساله رو ،باتشکر

 15. سلام. نام من مریم هست. از کودکی هیچ علاقه ای بهش نداشتم. حالا ۱۵ ساله ام. به ثبت احوال سال پیش مراجعه کردم گفتند باید فراوانی نام شما کمتر از فراوانی نام جدید باشه. دراین صورت تغییر ممکنه و زیر سن قانونی امکان پذیر نیست. لطفا به من راهنمایی کامل بکنید. خیلی نگرانم تا آخر عمر همین اسم روم بمونه.
  خواهش میکنم توضیحات کامل رو بهم ارائه بدین. تشکر.

 16. سلام.ایا با صیغه نامه ای که ۵ ساله هست میشه نام خانوادگی عوضش کنم

 17. سلام من دختر مجرد ۲۷ ساله هستم..فامیلی من اسم مکانی هست و میخوام تغییر بدم میتونم اینکارو انجام بدم بدون اجازه پدر و مادر؟

 18. سلام.آیا میشه فامیلی فرزند رو به فامیلی مادر تغییر داد؟با رضایت از همسر

 19. سلام فرزند پسر هشت ساله که پدرش فوت کرده و مادرش با مرد دیگه ای ازدواج کرده میتونه فامیلی شوهر مادرشو داشته باشه؟ آیا در شناسنامه ش به جای اسم پدر اسم و فامیلی ناپدری ثبت میشه؟ خواهشا جواب بدید

 20. سلام من اسمم نعمت اله گلزارامین ومیخاهم اسممو به نعمت و فامیلیمو به گلزاری تغییر بدم .لطفا راهنماییم کنید

 21. سلام خسته نباشید
  من اسم پسر ۴سالمو از عرشیا به حسین میخوام تغییر بدم باید چه مراحلی رو طی کنم!؟

 22. سلام ،برای تغییر اسم باید به ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراجعه کنیم یا محل تولد چون باهم فرق دارن واسه من ممنون میشم جواب بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال