• موانع تحقق ارث و چگونگی نحوه ی بررسی انتقال مالکیت اموال میّت

  موانع تحقق ارث : ارث از جمله‌ی آن‌دسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه نا خواه با آن رو در رو می‌شود. ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است و همچنین به معنای بقیه‌ و باقی‌مانده‌ی چیزی نیز می‌باشد. قانون‌گذار از ارث […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ارث زن از متوفی و ضوابط و میزان ارث آن از اموال زوج متوفی

  ارث زن از متوفی از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره مند می شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی ماند، نداشته باشد، البته همیشه این […]
  • ۲ سال قبل
  • ۱
 • ورثه متوفی بدهکار و بررسی مشکلات متعدد ورثه متوفی بدهکار

  تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی ورثه متوفی بدهکار : گاهی اتفاق می‌افتد که خانواده‌ای که به تازگی یکی از اعضای خود را از دست داده‌اند، با افرادی مواجه می‌‌شوند که ادعا می‌کنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آنها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای بازماندگان ایجاد کند. […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ارث و نکات هائز اهمیت در مورد اقدامات لازم برای مطالبه ارث

  بعد از اینکه شخصی فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث شخص بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک که به وراث میرسد ارث میگویند. طبقات ارث طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان، نوادگان و فرزندان آنها. طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • وصیت چیست و بررسی مفاد قانونی راجع به وصیت عهدی یا تملیکی، منقول یا غیر منقول

  ماده ۲۷۶- وصیت چیست ؟وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی، منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود. ماده ۲۷۷- ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است. ماده ۲۷۸- […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • گواهی انحصار وراثت و مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت

  مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت شنا سنامه و گواهی فوت متوفی پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است. استشهادیه محضری اسامی کلیه وراث […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • مالیات برارث به چه معنا است و قواعد حقوقی مشتمل بر آن کدامند؟

  زمانی که فردی فوت می کند آیا وارثان حق تصرف فوری در اموال او را دارند؟ در مورد تشریفات تصرف و مالیات برارث توضیحاتی بفرمایید. ورثه، قائم مقام متوفا در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را دارند اما این تصرفات در بدوامر محدود به اداره و نگهداری ترکه […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • آیا تقسیم ترکه با توجه به مواد قانونی منوط و موکول به تحریر ترکه است ؟

  از طرف دیگر مطابق ماده ۸۶۸قانون مدنی ،«مالکیت ورثه نسبت به تقسیم ترکه متوفی مستقر نمی شودمگر پس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته »حال سوال اینجاست که، آیا الزاما اشخاص ذینفع قبل از تحریر ترکه می توانند در خواست تقسیم ترکه متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • وصیت نامه – چرا موصی باید در زمان انشاء وصیت اهلیت داشته باشد؟

  وصیت نامه :درمواردی که شخص اهلیت وصیت کردن ندارد بر خلاف آنچه در سایر اعمال حقوقی مرسوم است، عدم اهلیت او از نوع تمتع است نه تصرف. بدین معنی که ارتباط وصیت به شخص موصی مانع از این است که ولی یا قیم یا وصی بتواند به نمایندگی از طرف او انشاء وصیت کند و به جای او تصمیم بگیرد. موصی باید در زمان انشاء وصیت اهلیت داشته باشد زیرا در این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود تصمیم می گیرد . ضرورتی ندارد که اهلیت موصی تا زمان فوت باقی بماند و عارضه جنون وسفه بعد از انشاء وصیت در نفوذ حقوقی آن بی اثر است . بدین ترتیب برخلاف سایر قراردادها که دو طرف باید در لحظه تراضی یا آخرین جز آن اهلیت داشته باشند تملک در وصیت زمانی تحقق می یابد که موصی زنده نیست و اهلیت و شخصیت خود را از دست داده است و همین ویژگی سبب  نزدیک شدن مفهوم وصیت به ایقاع یا عملی میانه عقد و ایقاع می شود.  موصی له نیز همین وضع را دارد و کافی است در زمانی که وصیت را قبول می کند اهلیت داشته باشد .
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • درباره وصیت نامه و قانون مالیاتهای مستقیم بانضمام اشخاص مشمول مالیات

  درباره وصیت نامه : ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:  کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.  هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.  هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.  هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.  هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
صفحه 2 از 8«12345 » ...آخرین »