• آزار جنسی زنان در محل کار و مجازات آن

    مشکل رایجی که این روزها در جوامع مختلف به چشم می خورد، ازار جنسی زنان در محل کار است. این روزها شاهد مشکلاتی هستیم که مضمون آن آزار رساندن جنسی به زنان شاغل در محل کار به وسیله رئیس مجموعه و یا سایر همکاران مردشان است. قرار گرفتن زنان در معرض رفتارهای ناخوشایند جنسی اشکال […]
    • ۱ سال قبل
    • ۰