• اجرای حکم بعد از صدور و شرایط صدور اجرائیه در دادگاه چه می باشد؟

  حکمی‌که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند. دادگاه بدوی: دادگاه نخستین یا دادگاه بدوی یعنی دادگاهی که ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسیدگی شده و صدور اجراییه با آن است حتی اگر حکم قطعی از سوی مرجع دیگر یا بالاتری صادر شده باشد.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • اجرای حکم در دادگاه شامل چه مراحلی می باشد؟

  اجرای حکم در دادگاه شامل مراحل مختلفی می باشد. اگر بخواهیم حکمی در دادگاه حتما اجرا شود می بایست لازم الاجرا باشد . بعد از آن می بایست درخواست صدور اجراییه داده شود تا حتما رای صادر شده اجرا گردد. برای اجرای احکام نیز می بایست هزینه های اجرایی پرداخت گردد تا بعد از آن نوبت به ابلاغ اجراییه برسد.
  • ۳ سال قبل
  • ۶۹