• اجرای مجازات و تعلیق آن چه قوانین دارد؟

  در کلیه‌ی محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای مجازات یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی از دو تا پنج سال معلق نماید که در این نوشته به بررسی این موراد خواهیم پرداخت.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • جزای اسلامی و اطلاعاتی درباره ی ماده های قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱ قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم در جزای اسلامی اعمال می‌شود. ماده ۲ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات جزای اسلامی تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. ماده ۳ قوانین جزایی درباره‌ی کلیه‌ی کسانی که در قلمرو حاکمیت […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰