• در قانون مدنی آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

  ماده 206 قانون امور حسبی، مقصود از تحریر ترکه را تعیین مقدار ترکه و دیون متوفا می‌داند. درخواست تحریر ترکه عموماً از سوی ورثه یا نماینده آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود. پس از وصول این درخواست، دادگاه زمانی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذی‌نفع اطلاع می‌دهد و سپس صورت‌جلسه‌ای که حاوی مقدار ترکه و دیون متوفاست، تنظیم می‌گردد.
  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل

  سهم الارث زنان – اصلاح قانون جدید مجلس شورای اسلامی ایران

  براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد به شرط این که در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.»
  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل

  سهم الارث دختر از مادر طبق اصلاحیه قانون جدید چطور است؟

  مبحث ارث یکی از مشکلترین مسائل عالم حقوق می باشد ولازم است اشخاصی که اظهار نظر می کنند حتما مسلط باشند. سهم دختر از ترکه مادر، نصف سهم برادرش هست.
  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
 • انحصار وراثت و مراحل دریافت گواهی آن

  از آنجایی كه انسان ها در زمان حیات با یكدیگر در تعامل می باشند، آثار حقوقی مختلفی مانند انحصار وراثت نیز در روابط  آنها بوجود می‌آید. انحصار وراثت به این شکل است که هرگاه شخصی از دنیا می رود می بایست تكلیف دارایی و همچنین میزان حقوق ورثه و حتی چگونگی اجرای وصیتنامه اش مشخص گردد.
  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل

  ارث همسر: شرایط دریافت ارث زن و شوهر از یکدیگر و میزان سهم الارث

  یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید آمده و قانون مدنی نیز به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است. یکی از شرایط لازم برای این که زن و شوهر وارث هم بشوند عقد نکاح دائم است، یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود و شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد.
  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
صفحه 2 از 2«12
مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره