• حکم تعزیر چیست؟

    برای تمامی ‌جرائم در قانون، مجازاتی تعیین گردیده است و بسته به اینکه حکم حقوقی یا کیفری باشد، نوع مجازات متفاوت خواهد بود. قانون گذار انواع مجازات بر حسب نوع جرم را در قالب حد، دیه، تعزیر و قصاص در نظر می‌گیرد. هر یک از این مجازات‌ها بسته به نوع جرم صورت گرفته از سوی […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰