• حقوق بازنشستگی و شرایط استفاده از آن

  شرایط استفاده از حقوق بازنشستگی برای مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و مشمولین ق.ا.ک ۱. مشمولین ق.ا.ک و مشترکین صندوق حقوق بازنشستگی کشوری • حداقل سن ۵۰ سال برای مستخدمین مرد و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت بنا به درخواست مستخدم و موافقت اداره مربوطه (بند الف تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح بازنشستگی) • حداقل […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • بازنشسته و بررسی آن بر اساس قانون تامین اجتماعی برای زنان و مردان

  بازنشسته و پرداخت مستمری به بیمه شدگان بازنشسته را می‌توان از مهم‌ترین وظایف سازمان تامین اجتماعی دانست. بازنشسته و بازنشستگی مرحله تازه‌ای از زندگی هر شخص است که می‌تواند تجربیات تازه‌ای را برایش به همراه داشته باشد. بازنشسته به چه معناست؟ از دید سازمان تامین اجتماعی کشور، بازنشسته به معنای اشتغال نداشتن فرد بیمه شده […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • بازنشستگی و شرایط حائز اهمیت برای استفاده از مستمری بازنشستگی‌

  ماده ۷۶ :مشمولین این قانون درصورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی‌ را خواهند داشت: حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند. سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال‌تمام رسیده باشد. تبصره ۱- کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • شرایط بازنشستگی و آشنایی بیشتر با آخرین مقررات مربوط به آن ها

  شرایط بازنشستگی : برای احراز بازنشستگی تحقق دو عامل ضروری است؛ داشتن سن مقرر در قانون و احراز سابقه لازم. برای اغلب بازنشستگی ها داشتن هردو عامل مزبور الزامی است. بنابراین حتی اگر بیمه شده ای سال های زیادی را با داشتن یکی از شروط فوق سپری کرده  باشد، ولی شرط دیگر هنوز تحقق نیافته باشد، امکان […]
  • ۲ سال قبل
  • ۳
 • تعیین مستمری بازنشستگی در تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی

  تعیین مستمری بازنشستگی : یکی از عوامل موثر در میزان مستمری بازنشستگی، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در دو سال پایانی خدمت است. به تعبیری روشنتر، دو عامل در میزان مستمری بازنشستگی تعیین کننده است: مدت سنوات پرداخت حق بیمه و میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در دو سال آخر اشتغال. تعیین مستمری بازنشستگی فرمول نحوه تعیین […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • میزان مستمری بازنشستگی و آشنایی با تبصره های قانونی بازنشستگی

   میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه‌مشروط بر آنکه از (۳۰٫۳۵) سی‌وپنج، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق‌تجاوز ننماید. تبصره‌ - متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق‌بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه‌تقسیم بر بیست و چهار. ماده ۷۸- کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این‌قانون به کار خود ادامه داده‌اند از سازمان تقاضانماید.
  • ۲ سال قبل
  • ۰