• بلوغ ملاک سن ازدواج : بلوغ و لطمه ازدواج زودرس جوانان در کشور

    بلوغ ملاک سن ازدواج مسلما زناشویی و ازدواج زودرس جوانان به محض رسیدن به سن بلوغ در صورتی که به سیاست های اجتماعی وفرهنگی یک کشور لطمه وارد سازد صحیح نبوده وخودسرمنشا بسیاری از مشکلات تربیتی و اخلاقی خواهد بود. همانطور که قبلا هم گفته شد در هر جامعه حداقلی از تحصیل اجباری است وشش سال […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰