• تفاوت زن و مرد در خصوصیات اعتماد – اطمینان_ قدرشناسی

    عشق تفاوت زن و مرد در چه چیزهایی می باشد؟ اعتماد – اطمینان_ قدرشناسی – از انجا که اقایان احتیاج به قدر شناسی دارندتا اعتماد به نفس بگیرند باید مورد تشویق و تحسین قرار بگیرند .برای آقایان مورد تأیید قرار گرفتن مهم است.پس پیشنهاد می کنیم اگر نامزدتان کاری انجام داد ،حتی کوچک ، آن […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰