• نفقه همسر : بررسی شرایط پرداخت نفقه و تعریف و مصادیق تمکین

  نفقه همسر عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و زوج مکلف است همه آن‌ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار وی […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • تمکین خاص چه تفاوتی هایی با تمکین عام در قانون اسلامی دارند؟

  آنچه در عرف از مفهوم تمکین (به معنای خاص کلمه و در نظام خانواده) به ذهن متبادر می‌شود عبارت است از اطاعت خانم از خواسته‌های همسرش. البته این معنای عرفی از معنای لغوی و اصطلاحی هم دور نمانده است. مفهوم لغوی تمکین تن در دادن است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • حقوق شوهر بر زن از دیدگاه اسلام شامل چه مواردی می باشد؟

  قسمت عمده ای از استحکام پایه های زندگی، در گرو رعایت حقوق شوهر بر زن است. در این زمینه زن لازم است فقط و فقط حضرت حق و قیامت را لحاظ کند، و از دستورگیری از دیگران نسبت به شوهرش، و قبول دخالت اطرافیان بپرهیزد. چه بسا که دیگران در فرمان ها و دستورات خود در […]
  • ۲ سال قبل
  • ۳۸
 • تمکین : دادخواست تمکین و بررسی جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت آن

  در دعاوی و شکایتهای حقوقی، هر واژه بار معنایی خاصی دارد و معمولا اطلاق آن به فرد یا افراد برای آنها مسوولیتهای مختلفی ایجاد میکند. یکی از ساده ترین واژه ها در این زمینه که مردان و زنان پس از ازدواج آن را تجربه میکنند واژه های شیرین زن و شوهر است. بر اساس تعریف تازهایی که دختران و پسران از چنین واژه هایی پس از ازدواج پیدا میکنند، صاحب حقوقی میشوند و در مقابل این حقوق تکالیفی به عهده آنها قرار داده میشود. همانطور که در مطالب قبلی اشاره شد زن پس از جاری شدن صیغه عقد و رسمیت یافتن ازدواج با همسرش میتواند از او نفقه طلب کند. در مقابل مرد نیز میتواند از همسرش تقاضای تمکین کند.
  • ۲ سال قبل
  • ۶
 • الزام به تمکین و مدارک لازم برای اعطای وکالت به وکیل در خصوص این موضوع

  عدم تمکین در مهریه هیچ تاثیری نخواهد داشت و زوج ملزم به پرداخت میباشد حتی در صورت عدم تمکین زوجه. یعنی تحت هر شرایطی مهریه باید به زن پرداخت شود.
  • ۲ سال قبل
  • ۵
 • عدم تمکین (ناشزه بودن زن) و نتیجه‌ عدم تمکین شامل چه مواردی است؟

  با جاری شدن صیغه عقد بین پسر و دختر و رسمیت یافتن ازدواج هریک نسبت به یکدیگر دارای وظایف و تکالیف حقوقی می‌شوند که عدم رعایت این حقوق و تکالیف جرم محسوب شده و مجازات‌هایی را به‌همراه دارد. یکی از وظایفی که زوجین در روابط زناشویی خود می‌بایستی آن‌را رعایت کنند بحث تمکین می‌باشد.
 • تمکین: بررسی پرونده دعوای تمکین در دادگاه ، تحلیل و رسیدگی به آن

  برخی از دعاوی ویژه اشخاص خاصی است. این شخص خاص ممکن است از حیث جنسیت خاص باشد یعنی تنها زن و مرد بودن شرط طرح دعاوی از این دست است. به طور معمول دعاوی مربوط به زندگی زناشویی و به‌اصطلاح دعاوی خانوادگی جزو این دسته از پرونده‌ها هستند. به‌طورمعمول دعوای مطالبه نفقه از سوی زوجه یا همان زن مطرح می‌شود زیرا طبق قانون مدنی ایران یکی از وظایف زوجیت شوهر به محض انعقاد عقد نکاح ، پرداخت مبلغی تحت عنوان نفقه بابت خرج زندگی زن است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰