• جرایم فضای مجازی و آشنایی کامل با انواع مزاحمان فضای مجازی

    جرایم فضای مجازی : همه چیز از دهه ۷۰ شروع شد. همان زمان که کامپیوترهای اولیه پا به عرصه تکنولوژی گذاشتند و در کنار همه مزایایی که داشتند مجرمانی را نیز وارد این عرصه کردند. آن زمان اوضاع خیلی بد نبود اما امروز که بدون رایانه هیچ‌کاری از پیش نمی‌رود دست‌ و بال مجرمان نیز […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰