• اعتراض ثالث و اطلاعات جامعی درباره‌ی شرایط حقوقی آن

  اعتراض ثالث به معنای اینکه همه انسان‌ها در همه مراحل زندگی اشتباه می‌کنند و قضات دادگاه نیز از این قضیه مستثنی نیستند. هیچ کسی از آینده باخبر نیست و نمی‌تواند آن را پیش بینی کند. رای قاضی براساس اطلاعات منابع مختلفی است که دریافت می‌کند، توجه داشته باشیم که ممکن است وضعیت افرادی بخاطر رای […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • جلب شخص ثالث و توضیحات ماده های قانونی مختلف در رابطه با این موضوع

  ماده ۱۳۵ ـ جلب شخص ثالث :  هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰