• راه های قانونی دریافت مهریه چیست و مهریه کجا دریافت می‌ شود ؟

    ساقط کردن از زندگی‌ و راه های قانونی دریافت مهریه : «تقریبا هیچ زنی هنگام ازدواج توقع دریافت مهریه را از همسر خود مطرح نمی‌کند و اغلب زنانی هم که با مهریه‌ های بالا حاضر به ازدواج می‌شوند، به شکل شفاهی به همسران خود قول می‌دهند که تنها در زمان طلاق یا در صورت بروز مشکل حاد در […]
    • ۳ سال قبل
    • ۰