• سند عادی یا سند رسمی؟ مسئله این است!

    سند نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد. به زبان ساده‌تر، سند نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند. بنابراین، برای داشتن مدرکی مهم و قابل استناد باید سندی رسمی و دارای اعتبار داشت. برای دانستن اینکه سند رسمی چیست و چه تفاوتی با سند عادی دارد و چگونه می‌توان سند رسمی داشت، با دکتر «ابوذر بهروزی» سردفتر اسناد رسمی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم.
    • ۲ سال قبل
    • ۰