• با ۱۰۰ هزار تومان در بورس سرمایه گذاری کنید!

  در صورتی که شما بخواهید که به مدت ۲۰ سال در بورس سرمایه گذاری کنید اگر تمایل داشته باشید که از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا از طریق صندوقهای سرمایه گذاری این کار را به انجام برسانید از ارزش مبلغ سرمایه گذاری شما به تدریج کاسته خواهد شد و در طول زمان مبلغ سرمایه گذاری […]
  • ۱ سال قبل
  • ۰
 • شاخص قیمت بورس و جدول تغییرات شاخص میانگین اوراق بورس

  تغییرات شاخص قیمت بورس میانگین قیمت بورس اوراق بهاءدار تهران براى ۵۰ شرکت فعال‌تر۵۰ ـ TX ردیف تاریخ Σ Pcn جمع قیمت سهام ۵۰ شرکت D مخرج کسر ۵۰ ـ TX شاخص جدید درصد تغییر نسبت به هفته قبل درصد بازده پرتفوى ۵۰ شرکت ۱ ۷۹/۱/۱ ۳۱۴،۵۰۲ ۵۰ ۶۲۹۰ ــ ــ ۲ ۷۹/۱/۱۰ ۳۰۸،۲۶۸ ۴۹/۸۷۹ […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰