• اقاله : بررسی دعوای اقاله ، شرایط آن و نحوه ی طرح دعوا اقاله

    بند ۲ ماده ۲۶۴ قانون مدنی  که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌نماید، یکی از این طرق را اقاله مطرح می‌کند و در ادامه قانون تعریفی از اقاله نمی‌نماید و صرفاً در ماده۲۸۳ مقرر می دارد که بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.  قانون مدنی نیز در مبحث اقاله فقط به […]
    • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
    • ۱ سال پیش
    • ۵۳۷۹
    • ۰
مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره