• معاینه محل توسط قاضی دادگاه و بررسی تحقیقات محلی به چه صورت می باشد ؟

  هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان‌او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال‌ می‌دارد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • شرایط طلاق توافقی چیست و اطلاعاتی درمورد طلاق به درخواست زوج

  معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه كرد، بنابراین برای حل این مشكل شاید بهترین راهكار این باشد كه طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذكر كنند تا در نهایت در حكم دادگاه منعكس شود. در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست كرد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • اصول مربوط به قاضی در دادرسی و نظام قضایی کنونی ایران

  قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید که وی تحت تأثیر افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست که آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند، گرچه معیار عدالت در رأی قاضی قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری ولی عدم مقبولیت کار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسؤولین دستگاه قضایی که نقص کار را دریافته و چهرة موجّهی از خود در اذهان عموم مردم باقی گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشد. پس باید به هر دو اصلِ (1) استلال و بی طرفی قاضی و (2)توجه به جریان فکری جامعه و احترام به ندای مردم، وقعی نهاده و سعی در جمع کردن این دو داشت که قطعاً این تجمیع هم هنر را می طلبد و هم تخصّص.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • علم قاضی چیست؟

  در میان ادله چهارگانه ، علم قاضی بسیار مهم می باشد. علم قاضی بعد از تغییرات مربوط به قانون پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ‌ایران ایجاد شد. علم قاضی یعنی یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • آئین نامه حق الزحمه داوری شامل چه ماده‌هایی می‌شود؟

  در این مقاله با ماده های مختلف آئین نامه حق الزحمه داوری آشنا خواهید شد و به بررسی آخرین ماده های ارائه شده خواهیم پرداخت.
  • ۳ سال قبل
  • ۰