• مجرمان روانی و نحوه مجازات آن ها در صورت ارتکاب جرم چگونه است؟

    برخی اوقات جنون با جرم آمیخته می‌شود به‌نحوی‌که هیچ‌ وجه تمایزی نمی‌توان برای آن یافت؛ بنابراین نمی‌توان گفت تمام جرم‌ها در شرایط عادی رخ می‌دهد. سوال اساسی اینجاست که آیا می‌بایست به مجرمان روانی به دید مجرمان عادی نگاه کرد یا میان آن‌ها وجه تمایزی قائل شد؟ در این نوشته به بررسی پاسخ این سوال می پردازیم.
    • ۲ سال قبل
    • ۰