• تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم توسط دادسرا چگونه انجام می شود؟

  تعقیب جرائم مهم ترین وظیفه ی دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب یاد می شود.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • اعتبار محکوم به چیست؟

  رأی در صورتی که صادره ازمحكمه قضائی صادر ، موضوع مورد اختلاف را حل و فصل و همچنین جزء منطوق حكم باشد ، دارای اعتبار می باشد. صلاحیت و اعتبار قضیه محكوم به، به آراء صادره در امور ترافعی بستگی دارد
  • ۳ سال قبل
  • ۰