• مسائل مالی طلاق و نحوه برخورد با کودکان در این رابطه

    اکثر خانواده‌ها در طول طلاق و چندین ماه یا سال بعد از آن،  کاهش درآمد را تجربه می‌کنند. دور نگه داشتن بچه‌ها از مسائل مالی طلاق بسیار مهم است. موضوعاتی که نباید در حضور کودکان مورد بحث و بررسی قرار گیرد، عبارتند از: مبالغ حمایتی کودک فقدان بودجه برای نیازهای اساسی کودک عدم پرداخت مبالغ […]
    • ۳ سال قبل
    • ۰