• معاملات فضولی و بررسی ماده های قانونی که موضوع آن مال غیر است

    در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی معاملات فضولی  ماده ۲۴۷ معاملات فضولی معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت […]
    • ۱ سال قبل
    • ۰