• بیمه بیکاری از نظر قانون در ایران

  از نظر قانون، بیکار چه کسی است، به چه کسی می‌توان بیکار گفت؟ بنا به عرف، مردم تصور می‌کنند که هر شخص بیکاری می‌تواند از قانون شرایط بیمه بیکاری استفاده کند، اصولا بیکار به شخصی گفته می‌شود که بنا به میل و اراده خود، بیکار نشده است و بنابراین می تواند از شرایط بیمه بیکاری […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • بیمه بیکاری و نکات قابل توجه در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری

  آیا افرادی که قرارداد کار معین دارند می تونن از بیمه بیکاری استفاده کنن؟ مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می شود. مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت است. دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری از کار افتادگی جزئی نمی شود. در […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰