• مهریه زن و قوانین مرتبط با تعلق و یا عدم تعلق آن

    پرداخت مهریه زن یکی از دغدغه‌های افرادی است که به دنبال طلاق هستند و مراحل قانونی آن را در دادگاه‌ها طی می‌کنند. متاسفانه باورهای اشتباهی در مورد عدم تعلق مهریه زن وجود دارد که زوجین در زمان طلاق و پس از حضور در محکمه از آن مطلع می‌شوند. به همین جهت تصمیم گرفتیم تا در […]
    • ۱ سال قبل
    • ۰