• نقش ارکان نظام در اجرای قانون اساسی و نقش رهبری چیست؟

    قانون اساسی نقش ارکان نظام در اجرای قانون اساسی چیست؟ که اگر از سوی مقامات و مسۆلینی که خود معرفی می‌کند، به درستی اجرا شود، مشکلات فرا روی جامعه حل خواهد شد. خود قانون اساسی اشکال و ایرادی ندارد و اگر احیاناً به مرور زمان تشخیص داده شود که اصولی از قانون مزبور در مسیر حرکت نظام […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰