• انکار زوجیت و توضیحات سه ماده ی قانون راجع به انکار زوجیت

  انکار زوجیت : حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن را انکار نمایند. زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان […]
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او چگونه امکان پذیر است؟

  قبل از بحث تفصیلی از این موضوع بجاست مقدمتا از وكالت زوجه در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن می گوییم. قول مشهور فقهای امامیه این است كه وكالت زوجه در طلاق جایز است، اعم از اینكه موكل در مجلس طلاق(یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینكه طلاق یك فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یك امر كاملا شخصی نیست كه مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وكیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست. در این مطلب به بررسی قوانین مرتبط با وکالت زوجه و تفویض حق طلاق به وی به طور کامل پرداخته ایم.
  • ۳ سال قبل
  • ۰