• پارک کردن در خانه و باید و نبایدهای قانونی درباره پارک کردن در خیابان

  پارک کردن در خانه :داستان عجیب و‌غریبی پیدا کرده است این جای پارک. مشکلی که قانون‌گذار نگاه ویژه‌ای به آن دارد و در دو شکل به آن نگاه می‌کند، جای پارک در آپارتمان‌ها و جای پارک در خیابان‌ها. این در حالی است که هر خودرو به‌ طور متوسط در شهری مثل تهران در هر روز 90دقیقه در حرکت و تردد در معابر شهری است که این میزان در واقع معادل ۶درصد از زمان روزانه است. خودرو‌ها در ۹۴درصد باقیمانده روز ساکن هستند و برای همین نیاز به استفاده از پارکینگ دارند.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • قوانین پارکینگ و آشنایی با قوانین حق پارکینگ و پارک بی اجازه

  در واقع قسمت‌های اختصاصی ساختمان، واحدهای جداگانه ساختمان همراه سایر متعلقات مانند قوانین پارکینگ و انباری و ... است که متراژ و جزئیات آن نیز به طور دقیق در سند مالکیت ذکر شده است. ابتدا لازم است قسمت‌های مختلف ساختمان را بشناسید.
  • ۲ سال قبل
  • ۷۱